Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan 6-12 yaş çocuklarin aile tutumlarinin değerlendirilmesi

Amaç: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuDEHB teşhisi konmuş çocukların ebeveynlerin çocuğa yönelik tutumları ile demografik değişkenleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Yöntem: Araştırmanın evrenini DSM-IV TR ölçütlerine göre DEHB tanısı konmuş 6-12 yaşındaki çocukların ebeveynleri oluşturmaktadır. Araştırma Ocak 2018–Mayıs 2018 tarihleri arasında deney grubunda 119, kontrol grubunda 107 ebeveyn ile birlikte yapılmıştır. Veri değerlendirme aracı olarak Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği-PARI kullanılmıştır. Etik Kurul onayı alınmıştır. Veriler bilgisayar ortamında tanımlayıcı istatistikler kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmada, DEHB’li çocukların ebeveynlerinin %51,3’ü 26-35 yaşındadır, %33,6’sı lise mezunudur, %72,3’ü çalışmamaktadır, %93,3’ü evlidir. DEHB’li çocukların %54,6’sı 6-9 yaşında ve %42,9’u 10-12 yaşında, %77,3’ü erkektir. Ebeveynlerin %55,4’ü eş/sosyal destek almamaktadır. DEHB’li çocukların %90,7’si çevresindekilerle sorun yaşamaktadır ve %49,5’inin okul başarısı düşüktür, en çok arkadaş ilişkileriyle ilgili sorun yaşamaktadırlar. DEHB’li çocuk anneleri ile sağlıklı çocuk annelerinin “Geçimsizlik” alt boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p<0.05). Sonuç: Bu çalışmada, erkek çocuklarda daha çok DEHB belirtileri olduğu, ebeveynlerin “aşırı annelik ve koruyucu tutum” ile “tutarsız tutum” arasında kaldıkları, “geçimsizlik-kötü eş ilişkileri” alt boyutunda da anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir.

Erişime Açık
Görüntülenme
4
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Mayıs 2024 13:34
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan 6-12 yaş çocuklarin aile tutumlarinin değerlendirilmesi
Yayın Türü
(dc.type)
Makale
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Attention Deficit and Hyperactivity Disorder
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Parental Attitudes
Konu Başlıkları
(dc.subject)
PARI
Yayıncı
(dc.publisher)
Uluslararasi Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2018
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2019-07-12T11:42:29Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2019-07-12T11:42:29Z
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuDEHB teşhisi konmuş çocukların ebeveynlerin çocuğa yönelik tutumları ile demografik değişkenleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Yöntem: Araştırmanın evrenini DSM-IV TR ölçütlerine göre DEHB tanısı konmuş 6-12 yaşındaki çocukların ebeveynleri oluşturmaktadır. Araştırma Ocak 2018–Mayıs 2018 tarihleri arasında deney grubunda 119, kontrol grubunda 107 ebeveyn ile birlikte yapılmıştır. Veri değerlendirme aracı olarak Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği-PARI kullanılmıştır. Etik Kurul onayı alınmıştır. Veriler bilgisayar ortamında tanımlayıcı istatistikler kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmada, DEHB’li çocukların ebeveynlerinin %51,3’ü 26-35 yaşındadır, %33,6’sı lise mezunudur, %72,3’ü çalışmamaktadır, %93,3’ü evlidir. DEHB’li çocukların %54,6’sı 6-9 yaşında ve %42,9’u 10-12 yaşında, %77,3’ü erkektir. Ebeveynlerin %55,4’ü eş/sosyal destek almamaktadır. DEHB’li çocukların %90,7’si çevresindekilerle sorun yaşamaktadır ve %49,5’inin okul başarısı düşüktür, en çok arkadaş ilişkileriyle ilgili sorun yaşamaktadırlar. DEHB’li çocuk anneleri ile sağlıklı çocuk annelerinin “Geçimsizlik” alt boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p<0.05). Sonuç: Bu çalışmada, erkek çocuklarda daha çok DEHB belirtileri olduğu, ebeveynlerin “aşırı annelik ve koruyucu tutum” ile “tutarsız tutum” arasında kaldıkları, “geçimsizlik-kötü eş ilişkileri” alt boyutunda da anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Seri Adı ve Numarası
(dc.relation.ispartofseries)
15;
Seri Adı ve Numarası
(dc.relation.ispartofseries)
;84-102
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/20.500.12498/1528
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms