Marka Sadakatinin Tüketicinin Satın Alma Karar Süreci İle İlişikisi: Konya İli Hazır Giyim Pazarı Örneği

  • Yazar/lar KADAİFÇİLER, Aysel
  • Tez Danışmanı AKPINAR, Aynur
  • Yayın Türü Diğer
  • Yayın Tarihi 2019
  • Tek Biçim Adres http://hdl.handle.net/20.500.12498/1544

MARKA SADAKATİNİN TÜKETİCİNİN SATIN ALMA KARAR SÜRECİ İLE İLİŞKİSİ: KONYA İLİ HAZIR GİYİM PAZARI ÖRNEĞİ Son yıllarda yaşanılan; hızlı nüfus artışı, yaşam standartlarının gelişimi, moda kavramının kişiler üzerindeki gücü, reklamların tüketim kültüründe etkili bir araç olarak kullanılması ve ürünlere kolay erişim sağlanması markanın önemini artırmıştır. Markaya verilen önemin artmasıyla birlikte işletmeler müşterilerini memnun edecek yöntemler bulma arayışına girmiştir. Tüketici sadakatini güçlendirmek isteyen firmalar kişilerin tutum ve davranışlarının özünde var olan sebepleri araştırma gereksinimi duymuştur. Küresel rekabetin yoğun bir şekilde hissedildiği günümüzde ürünleri rakiplerinden ayrıştıran ve ürünlerin tüketici zihninde kalıcılığını sağlayan en önemli husus marka kavramıdır. Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde marka ile ilgili kavramlar açıklanmıştır. İkinci bölümde, tüketici satın alma karar sürecinde etkili olan faktörler ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise, katılımcılara satın alma kararlarında etkili olan hususlara ve marka sadakatine yönelik sorular yönetilmiştir. Veri toplama aracı olarak anket tekniğinden faydalanılmıştır. Katılımcıların verdiği cevaplar sonucunda edinilen bilgiler SPSS programında analiz edilerek yorumlanmıştır. Tüketicilerin marka sadakati oluşumunda ürünün kalitesinin, fiyatının ve duruşunun etkili olduğu görülmektedir. Anahtar Kelimeler: Marka, marka tercihi, müşteri, müşteri davranışı, satın alma karar süreci. In recent years; rapid population growth, the development of living standards, the power of the concept of fashion on individuals, the use of advertising as an effective tool in the consumption culture and easy access to products have increased the importance of the brand. With the increase in the importance given to the brand, businesses have been searching for ways to satisfy their customers. Firms wishing to strengthen consumer loyalty need to investigate the root causes of people's attitudes and behaviours. In today's world where global competition is strongly felt, the most important issue that distinguishes products from its competitors and ensures the permanence of products in the consumer mind is the brand concept. The research consists of three parts. In the first section, the concepts related to the brand are explained. In the second part, the factors that affect the consumer purchasing decision process are discussed. In the third part, question were asked to the participants about the issues that affect the purchasing decisions and brand loyalty. Survey technique was used as data collection tool. The information obtained as a result of the responses of the participants were analysed and interpreted in SPSS program. It is considered that the quality, price and stance of the product are effective in the formation of brand loyalty of consumers. Keywords: Brand, brand preference, consumer, consumer behaviors, purchase decision process.

Erişime Açık
Görüntülenme
7
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
19 Nisan 2024 14:25
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Marka Sadakatinin Tüketicinin Satın Alma Karar Süreci İle İlişikisi: Konya İli Hazır Giyim Pazarı Örneği
Yayın Türü
(dc.type)
Diğer
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
KADAİFÇİLER, Aysel
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
AKPINAR, Aynur
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2019
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2019-07-31T13:47:24Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2019-07-31T13:47:24Z
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
MARKA SADAKATİNİN TÜKETİCİNİN SATIN ALMA KARAR SÜRECİ İLE İLİŞKİSİ: KONYA İLİ HAZIR GİYİM PAZARI ÖRNEĞİ Son yıllarda yaşanılan; hızlı nüfus artışı, yaşam standartlarının gelişimi, moda kavramının kişiler üzerindeki gücü, reklamların tüketim kültüründe etkili bir araç olarak kullanılması ve ürünlere kolay erişim sağlanması markanın önemini artırmıştır. Markaya verilen önemin artmasıyla birlikte işletmeler müşterilerini memnun edecek yöntemler bulma arayışına girmiştir. Tüketici sadakatini güçlendirmek isteyen firmalar kişilerin tutum ve davranışlarının özünde var olan sebepleri araştırma gereksinimi duymuştur. Küresel rekabetin yoğun bir şekilde hissedildiği günümüzde ürünleri rakiplerinden ayrıştıran ve ürünlerin tüketici zihninde kalıcılığını sağlayan en önemli husus marka kavramıdır. Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde marka ile ilgili kavramlar açıklanmıştır. İkinci bölümde, tüketici satın alma karar sürecinde etkili olan faktörler ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise, katılımcılara satın alma kararlarında etkili olan hususlara ve marka sadakatine yönelik sorular yönetilmiştir. Veri toplama aracı olarak anket tekniğinden faydalanılmıştır. Katılımcıların verdiği cevaplar sonucunda edinilen bilgiler SPSS programında analiz edilerek yorumlanmıştır. Tüketicilerin marka sadakati oluşumunda ürünün kalitesinin, fiyatının ve duruşunun etkili olduğu görülmektedir. Anahtar Kelimeler: Marka, marka tercihi, müşteri, müşteri davranışı, satın alma karar süreci. In recent years; rapid population growth, the development of living standards, the power of the concept of fashion on individuals, the use of advertising as an effective tool in the consumption culture and easy access to products have increased the importance of the brand. With the increase in the importance given to the brand, businesses have been searching for ways to satisfy their customers. Firms wishing to strengthen consumer loyalty need to investigate the root causes of people's attitudes and behaviours. In today's world where global competition is strongly felt, the most important issue that distinguishes products from its competitors and ensures the permanence of products in the consumer mind is the brand concept. The research consists of three parts. In the first section, the concepts related to the brand are explained. In the second part, the factors that affect the consumer purchasing decision process are discussed. In the third part, question were asked to the participants about the issues that affect the purchasing decisions and brand loyalty. Survey technique was used as data collection tool. The information obtained as a result of the responses of the participants were analysed and interpreted in SPSS program. It is considered that the quality, price and stance of the product are effective in the formation of brand loyalty of consumers. Keywords: Brand, brand preference, consumer, consumer behaviors, purchase decision process.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/1544
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms