İşletmelerde Motivasyona Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi Konya İli Örneği

Günümüzde işletmelerde dış müşteri kadar iç müşteri (çalışan) memnuniyeti de ön plana çıkmıştır. Çalışanların motivasyonlarının sağlanmasında çeşitli araçlar kullanılmaktadır. Bu araçların çalışan motivasyonunu nasıl ve ne derece etkilediği merak edilen konuların başında gelmektedir. Araştırmanın amacı işletmelerde ücret yönetimi uygulamalarının motivasyona etkisinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda araştırmada olasılıksız örnekleme yöntemleri arasında yer alan uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya küçük ve orta ölçekli işletmelerde görev alan eleman (n=275), uzman (n=55), müdür yardımcısı (n=16), müdür (n=10) ve genel müdür yardımcısı ve üstü (n=7) çalışan bireyler katılmıştır. Katılımcılar 122'si Erkek, 241'i Kadın olmak üzere toplam 363 kişiden oluşmaktadır. Araştırma sonucunda maddi koşulların küçük yaş grupları için daha fazla motive edici olduğu, bekar çalışanların maddi faktörlere, eğitim ve gelişim olanaklarına daha fazla önem verdikleri, düşük eğitim düzeyine sahip bireyler için ise bu faktörler daha önemli bir motivasyon kaynağı olduğu görülmüştür. Ayrıca çalışanların belirli düzeyde bir maddi gelir ve yaşam standardı elde ettiği için gelecek ile ilgili özelliklerin daha fazla ön plana çıkmaya çalıştığı, çalışma süresi arttıkça bireylerin motivasyonları üzerinde başarı duygusu gibi psikolojik faktörlerin öneminin arttığını, kurumda uzun süredir çalışan bireyler üzerinde işi severek yapmanın motive edici etkisinin ortadan kalktığı ve daha az süredir çalışan bireyler için ise daha fazla motive edici özelliğe sahip olduğu görülmüştür. Diğer yandan ilk işinde çalışan bireyler için işi sevmek, amirden övgü almak ve çalışma garantisi önemli bir motivasyon faktörü olarak göze çarparken iş arkadaşı ve yöneticileri ilgili olması motive edici bir faktör olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Motivasyon, İnsan kaynakları yönetimi, Ücret, Ücret yönetimi EVALUATION OF FACTORS WHICH INFLUENCE MOTIVATION IN MANAGEMENTS: KONYA PROVINCE SAMPLE EKİCİ, Merve Master of Business Administration Supervisor: Faculty Member, PhD Birol Büyükdoğan July 2019 Today, internal customer (employee) satisfaction has come to the fore as well as external customer satisafaction in enterprises. Various tools are used to ensure the motivation of the employees. One of the most interested topics is that, how and to what extent these tools affect employee motivation. The aim of the study was to investigate the effect of wage management practices on motivation in enterprises. For this purpose, appropriate sampling method, which is among the improbable sampling methods, was used in the research. Staff (n=275), experts (n=55), deputy managers (n=16), managers (n=10) and deputy general managers and senior employees (n=7) working in small and medium sized enterprises (SME) participated in the study. Participants consisted of 363 people, 122 of whom are male and 241 of whom are female. As a result of the research, it was seen that financial conditions are more motivating for younger age groups, single employees give more importance to financial factors, education and development opportunities, and these factors are more important source of motivation for individuals with low education level. In addition it has been seen that, because of the access of employees to a certain level of financial income and living standards, the characteristics of the future are trying to come to the forefront, the psychological factors such as the feeling of success on the motivation of the individuals increase as the working time increases, the motivating effect of working on the individuals has not observed for the staff who work for a long time in the institution less than the individuals who have been working since less time. On the other hand, for the individuals working in their first job, doing the job fondly, getting praise from the supervisor and guarantee of work are important motivation factors, while it is concluded that the relationship between colleagues and managers is not a motivating factor. Keywords: Motivation, Human Resources Management, Wage, Wage Management

Erişime Açık
Görüntülenme
4
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
19 Nisan 2024 14:25
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
İşletmelerde Motivasyona Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi Konya İli Örneği
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
EKİCİ, Merve
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Motivasyon
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Wage Management
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Wage
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Human Resources Management
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Ücret Yönetimi Motivation
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Ücret
Konu Başlıkları
(dc.subject)
İnsan Kaynakları Yönetimi
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
BÜYÜKDOĞAN, Birol
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2019
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2019-07-31T13:52:07Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2019-07-31T13:52:07Z
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Günümüzde işletmelerde dış müşteri kadar iç müşteri (çalışan) memnuniyeti de ön plana çıkmıştır. Çalışanların motivasyonlarının sağlanmasında çeşitli araçlar kullanılmaktadır. Bu araçların çalışan motivasyonunu nasıl ve ne derece etkilediği merak edilen konuların başında gelmektedir. Araştırmanın amacı işletmelerde ücret yönetimi uygulamalarının motivasyona etkisinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda araştırmada olasılıksız örnekleme yöntemleri arasında yer alan uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya küçük ve orta ölçekli işletmelerde görev alan eleman (n=275), uzman (n=55), müdür yardımcısı (n=16), müdür (n=10) ve genel müdür yardımcısı ve üstü (n=7) çalışan bireyler katılmıştır. Katılımcılar 122'si Erkek, 241'i Kadın olmak üzere toplam 363 kişiden oluşmaktadır. Araştırma sonucunda maddi koşulların küçük yaş grupları için daha fazla motive edici olduğu, bekar çalışanların maddi faktörlere, eğitim ve gelişim olanaklarına daha fazla önem verdikleri, düşük eğitim düzeyine sahip bireyler için ise bu faktörler daha önemli bir motivasyon kaynağı olduğu görülmüştür. Ayrıca çalışanların belirli düzeyde bir maddi gelir ve yaşam standardı elde ettiği için gelecek ile ilgili özelliklerin daha fazla ön plana çıkmaya çalıştığı, çalışma süresi arttıkça bireylerin motivasyonları üzerinde başarı duygusu gibi psikolojik faktörlerin öneminin arttığını, kurumda uzun süredir çalışan bireyler üzerinde işi severek yapmanın motive edici etkisinin ortadan kalktığı ve daha az süredir çalışan bireyler için ise daha fazla motive edici özelliğe sahip olduğu görülmüştür. Diğer yandan ilk işinde çalışan bireyler için işi sevmek, amirden övgü almak ve çalışma garantisi önemli bir motivasyon faktörü olarak göze çarparken iş arkadaşı ve yöneticileri ilgili olması motive edici bir faktör olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Motivasyon, İnsan kaynakları yönetimi, Ücret, Ücret yönetimi EVALUATION OF FACTORS WHICH INFLUENCE MOTIVATION IN MANAGEMENTS: KONYA PROVINCE SAMPLE EKİCİ, Merve Master of Business Administration Supervisor: Faculty Member, PhD Birol Büyükdoğan July 2019 Today, internal customer (employee) satisfaction has come to the fore as well as external customer satisafaction in enterprises. Various tools are used to ensure the motivation of the employees. One of the most interested topics is that, how and to what extent these tools affect employee motivation. The aim of the study was to investigate the effect of wage management practices on motivation in enterprises. For this purpose, appropriate sampling method, which is among the improbable sampling methods, was used in the research. Staff (n=275), experts (n=55), deputy managers (n=16), managers (n=10) and deputy general managers and senior employees (n=7) working in small and medium sized enterprises (SME) participated in the study. Participants consisted of 363 people, 122 of whom are male and 241 of whom are female. As a result of the research, it was seen that financial conditions are more motivating for younger age groups, single employees give more importance to financial factors, education and development opportunities, and these factors are more important source of motivation for individuals with low education level. In addition it has been seen that, because of the access of employees to a certain level of financial income and living standards, the characteristics of the future are trying to come to the forefront, the psychological factors such as the feeling of success on the motivation of the individuals increase as the working time increases, the motivating effect of working on the individuals has not observed for the staff who work for a long time in the institution less than the individuals who have been working since less time. On the other hand, for the individuals working in their first job, doing the job fondly, getting praise from the supervisor and guarantee of work are important motivation factors, while it is concluded that the relationship between colleagues and managers is not a motivating factor. Keywords: Motivation, Human Resources Management, Wage, Wage Management
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/1548
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms