Show simple item record

dc.contributor.authorİLGÜN, Abdulkerim
dc.contributor.authorCAN, Hüsnü
dc.contributor.authorBAYRAM, Berna
dc.contributor.authorARIBAŞ, Semih
dc.contributor.authorZIA, Ahmad Javid
dc.contributor.authorSANCIOĞLU, Sadrettin
dc.date.accessioned2019-11-07T13:46:29Z
dc.date.available2019-11-07T13:46:29Z
dc.date.issued2019-10-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/1553
dc.description.abstractBu çalışmada daire kesitli çelik kolonların, farklı dolgu malzemeleriyle eksenel yük altındaki davranışı incelenmiştir. Çalışmada 60,3 mm çapında, 3 mm cidar kalınlığında ve 750 mm uzunluğunda S235JR kalitesinde 12 adet daire kesitli çelik kolon kullanılmıştır. Dolgu malzemesi olarak 4 farklı malzeme (beton [C30], ince agrega [1-4 mm], iri agrega [4-31.5 mm], XPS) kullanılmıştır. Dolgu malzemesi olarak kullanılacak iri ve ince agrega elek analizine göre elde edilmiştir. Çalışmada öncelikle iki adet içi boş kolonun eksenel yük altındaki burkulma verileri elde edilmiştir. Sonra her bir dolgu malzemesi için ikişer adet kolonun, eksenel yük altındaki burkulma deneyleri yapılmıştır. Dolgu malzemelerinin sıkıştırılma işlemi vibratör aracılığı ile yapılmış, sıkıştırma işlemi süresi her bir malzeme için 5-15 sn arası tutulmuştur. Toplamda on iki adet numune test edilmiştir. Elde edilen tüm veriler karşılaştırıldığında XPS dolgu malzemesinin daire kesitli çelik kolonun burkulma yüküne ve burkulma süresine etkisinin olmadığı görülmüştür. Diğer dolgu malzemelerinin, daire kesitli çelik kolonun burkulma yüküne etkisinin olmadığı, burkulma süresini geciktirdiği gözlemlenmiştir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisher7. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayıen_US
dc.subjectBurkulmaen_US
dc.subjectEksenel Yüken_US
dc.subjectCFST Kolonen_US
dc.titleEksenel Yük Etkisi Altında İnce Cidarlı Çelik Kolonların Deneysel Olarak İncelenmesien_US
dc.typeKonferans Bildirisien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record