Show simple item record

dc.contributor.advisorATASAĞUN, HASAN FEHMİ
dc.contributor.authorÖZDEMİR, Emet
dc.date.accessioned2020-01-10T13:26:18Z
dc.date.available2020-01-10T13:26:18Z
dc.date.issued2019-12-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/1602
dc.description.abstractÖrgüt içerisindeki çalışanların bir başka çalışanı veya çalışanları rahatsız edici, ahlak dışı ve sistematik bir şekilde sözlü ya da davranışsal olarak taciz etmesi şeklinde tanımlanan mobbing, çalışanların işletmeye karşı besledikleri sadakat ve görev duygusunu ifade eden örgütsel bağlılığı zayıflatmaktadır. Örgütsel bağlılığın zayıflaması işletmelerde verimin, motivasyonun ve iş doyumunun azalmasına ve çalışanların işletmenin amacından uzaklaşmasına neden olacaktır. Bu yüzden mobbing ve örgütsel bağlılık işletmeler açısından çok önemli unsurlar haline gelmiştir. Bunun için yöneticiler de işletmede mobbingi engellemeye çalışırken örgütsel bağlılığı da artıracak faaliyetler ortaya koymaları gerekmektedir. Tüm bunlar ışığında yapılan araştırmanın amacı, mobbingin baskın olduğu ortamda örgütsel bağlılığın nasıl etkilendiğini ortaya koymaktır. Bunun için bir firmada görev yapan 285 kişi üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Dağıtılan 250 anket içerisinden analize uygun olan 205 anket "SPSS for Windows 23,0" paket programı ile çeşitli analizlere tabi tutulmuştur. Yapılan analizler neticesinde mobbingin örgütsel bağlılığı etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. Sonuçların böyle çıkmasında çalışanların mobbingi tam olarak kavrayamamış olmaları ve verilerin yöneticilerle paylaşılacağı korkusu ile çalışanların gerçekleri gizlemiş olabileceklerinin etkili olduğu düşünülmektedir. Mobbing, which is defined as the harassment of employees within the organization by another employee or employees in an uncomfortable, immoral and systematic way orally or behaviorally, weakens the organizational commitment that expresses the loyalty and sense of duty of the employees towards the enterprise. The weakening of organizational commitment will lead to a decrease in productivity, motivation and job satisfaction in the enterprises and the distraction of employees from the purpose of the enterprise. Therefore, mobbing and organizational commitment have become very important elements for businesses. For this purpose, managers should try to prevent mobbing in the enterprise while they should put forward activities that will increase organizational commitment. In the light of all these, the aim of the research is to reveal how organizational commitment is affected in the mobbing-dominated environment. For this purpose, 285 people working in a company were surveyed. Among the 250 questionnaires distributed, 205 questionnaires were analyzed with "SPSS for Windows 23.0" package program. As a result of the analyzes, it was concluded that mobbing did not affect organizational commitment. It is thought that the mobbing could not be fully understood by the employees and the fear that the data would be shared with the managers might have hidden the facts.en_US
dc.subjectMobbing = Mobbing ; Örgütsel bağlılık = Organizational commitmenten_US
dc.titleMobbingin Örgütsel Bağlılığa Etkisi; Konya İlinde imalat Sanayiinde Çalışanlar Üzerinde Bir Uygulamaen_US
dc.title.alternativeThe Effect of Mobbing on Organizational Commitment; a Study on the Employees of Manufacturing Industry in Konya Provinceen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record