Now showing items 6-13 of 13

  • Thumbnail

   RÖDOVANS SÖZLEŞMESİ 

   EMRE, Olgun (2019-12-20)
   Madenler ülkemizin en değerli kaynaklarından birisidir. Maden hukukuna ilişkin mevcut düzenlemelerle uygulamada ortaya çıkan sorunların yeteri kadar çözüme kavuşturulmadığı görülmektedir. Ayrıca rödovans sözleşmesinin ...
  • Thumbnail

   Sigorta Sözleşmelerinde Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü 

   GÜLMEZ, Merve (2019-12-20)
   Sigorta sözleşmeleri sürekli borç ilişkisi doğuran sözleşmeler olduğu için sigorta ettiren sözleşmenin yapılmasından başlayarak sona ermesine kadar birtakım hususları sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Sigorta sözleşmelerinde ...
  • Thumbnail

   Ticaret şirketlerinin birleşmesinde ortaklık haklarının devamlılığı ilkesi / Principle of continuity of partnership rights at the trade companies merger 

   ÖZTÜRK ALMAÇ, Tuğçe (2018-12-12)
   Ticaret şirketlerinin birleşmesine hâkim olan ilkelerden biri olan ortaklık haklarının devamlılığı ilkesi, pay sahiplerinin birleşme öncesinde sahip olduğu mali ve ortaksal haklarının birleşme sonrasında da aynen devam ...
  • Thumbnail

   Ticari Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Yöntemi İle Çözülmesi 

   KÖKBUDAK, Cihan (2019-12-20)
   22.06.2012 Tarihinde yayınlanan, 22.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, m.1/2 uyarınca, yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf ...
  • Thumbnail

   Türk Hukukunda Boşanma Sebepleri ve Kusurun Etkisi 

   BOZDAĞ, Cahide Işil (2019-12-20)
   Bu çalışmada, başta evlilik ve boşanma kavramları incelenerek, boşanma sebepleri üzerinde durulmuş ve boşanma hukuku üzerinde kusurun etkisine vurgu yapılmıştır. Bu kapsamda başta boşanma sebepleri ve bu sebepler üzerinde ...
  • Thumbnail

   Türk Hukukunda Cinsiyet Değiştirme 

   ÖZCAN KONAKÇI, Zeynep Büşra (2019-12-20)
   Çalışmanın konusu esas olarak Türk Hukukunda Cinsiyet Değiştirmedir. Cinsiyet değişikliği kavramı transseksüel ve hermafrodit bireyler bakımından mümkün olup, bir dizi plastik cerrahi operasyonunu ifade etmektedir. Cinsiyet ...
  • Thumbnail

   Türk Hukukunda Sigorta Sözleşmesi 

   ATALAY, Merve (2019-12-20)
   Çalışmanın konusunu Türk Hukukunda sigorta sözleşmesi oluşturmaktadır. Çalışmada teorik olarak tüm sigorta türlerine uygulanan Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş genel hükümler incelenmiştir. Türkiye'de sigorta sözleşmesinin ...
  • Thumbnail

   Türk iş hukukunda evde çalışma / Working at home in Turkish business law 

   MİRCAN, Hasan (2019-02-02)
   Esnek çalışmanın günümüz iş hayatında yaygın olarak kullanılması atipik çalışma şekillerinden birisi olan evde çalışmanın önemini artırmıştır. Evde çalışma hukukumuzda ilk olarak 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ile ...