Now showing items 1-3 of 3

  • Thumbnail

   Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Kâr Payı Hakkının Sınırlandırılması 

   ÇELİK, Gani (2019-12-20)
   Pay sahiplerinin sahip oldukları birikimlerini ya da malvarlığı değerlerinden herhangi birini anonim ortaklığa sermaye yatırımı olarak getirmesindeki temel amaç, ortaklığın elde edeceği kârdan pay alabilmektir. Gerçekten ...
  • Thumbnail

   Kambiyo senetlerinde geçersizlik defileri 

   DOĞAN, Özgür (2019-12-20)
   Kambiyo senetleri, emre yazılı olması durumunda kamu güvenini haizdir. Aynı şekilde hamiline yazılı çek de kamu güvenini haizdir. Bu yüzden emre yazılı kambiyo senetleri ve hamiline yazılı çekte defilerin ileri sürülmesi ...
  • Thumbnail

   RÖDOVANS SÖZLEŞMESİ 

   EMRE, Olgun (2019-12-20)
   Madenler ülkemizin en değerli kaynaklarından birisidir. Maden hukukuna ilişkin mevcut düzenlemelerle uygulamada ortaya çıkan sorunların yeteri kadar çözüme kavuşturulmadığı görülmektedir. Ayrıca rödovans sözleşmesinin ...