Now showing items 1-2 of 2

  • Thumbnail

   Sigorta Sözleşmelerinde Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü 

   GÜLMEZ, Merve (2019-12-20)
   Sigorta sözleşmeleri sürekli borç ilişkisi doğuran sözleşmeler olduğu için sigorta ettiren sözleşmenin yapılmasından başlayarak sona ermesine kadar birtakım hususları sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Sigorta sözleşmelerinde ...
  • Thumbnail

   Ticari Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Yöntemi İle Çözülmesi 

   KÖKBUDAK, Cihan (2019-12-20)
   22.06.2012 Tarihinde yayınlanan, 22.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, m.1/2 uyarınca, yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf ...