Now showing items 1-3 of 3

  • Thumbnail

   İş Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliği Örgütlenmesi 

   OĞUR, Göktenur (2019-12-20)
   İş kazaları ve meslek hastalıkları, 18. yy. sonlarında başlayıp tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılan Endüstri devriminden itibaren çalışma yaşamını ilgilendiren en önemli konulardan birisi olmuştur. Hukuk, sağlık ve ...
  • Thumbnail

   İş Kazalarından Doğan Cezai Sorumluluk 

   ÇATLI, Tanju (2019-11-20)
   Ülkemizde iş kazalarının yoğun bir şekilde gerçekleşmesi nedeniyle işverenlerin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin gerekli önlemleri alma yükümlülüğü yüklenmiştir. Söz konusu yükümlülüklere aykırı davranılması sonucu hukuki, ...
  • Thumbnail

   İşçinin Rekabet Etmeme Borcu 

   BÜYÜKDİLLAN, Neslihan (2019-08-09)
   İşçi ve işveren arasında iş ilişkisi kurulması ile birlikte sadakat borcu kapsamında işçinin işvereni ile rekabet etmeme yasağı ortaya çıkmaktadır. Burada rekabet yasağı kaynağını kanundan almakta olup tarafların rekabet ...