Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   İş Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliği Örgütlenmesi 

   OĞUR, Göktenur (2019-12-20)
   İş kazaları ve meslek hastalıkları, 18. yy. sonlarında başlayıp tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılan Endüstri devriminden itibaren çalışma yaşamını ilgilendiren en önemli konulardan birisi olmuştur. Hukuk, sağlık ve ...