Recent Submissions

  • Ebrû Sanatı 

    KART, Ayşe (2015)
    ÖZET Araştırmamızda ebrû sanatının ne olduğunu, tarihi sürecini ve yakın tarihimizde Konya'da ebrû eğitiminin ne zaman başladığını, bu sanatı Konya'da öğrenmiş ve faaliyetlerine devam eden bazı icazetli ebrucularımızı ...
  • Konya Yazma Eser Kütüphanelerinde Bulunan Anadolu Selçuklu Cildleri’nde Bazı Şemse Analizleri 

    KART, Ayşe (2017)
    ÖZET Uygurlularla başlayan Türk Cild Sanatının serüveni İslâm Cild Sanatı içinde, Anadolu Selçuklu üslûbuyla yeni bir soluk kazanmıştır, Selçuklu devlet adamlarının ve önde gelenlerin himayesinde gelişerek ...