Show simple item record

dc.contributor.advisorAKPINAR, AYNUR
dc.contributor.authorERSÖZ, Sema
dc.date.accessioned2020-01-21T13:26:31Z
dc.date.available2020-01-21T13:26:31Z
dc.date.issued2019-11-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/1695
dc.description.abstractGelişen dünya ekonomisi ve küreselleşmenin etkisi ile işletmelerin fiziki yapılarının ve çalışma alanlarının hızla büyümesi ve daha geniş alanları kapsaması ve karmaşık işlemler nedeniyle işletmeler yönetim fonksiyonlarını eskiden olduğu gibi doğrudan doğruya tek başına kontrol etme olanağını kaybetmiştir. Bu bağlamda, güvenilir ve doğru bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. İşletmelerin güvenilirliği işletmede işletilen dinamik bir iç kontrol ve iç denetim sisteminin var olmasına bağlıdır. Güçlü ve güvenilir bir iç denetim ve iç kontrol sisteminin var olması demek, finansal raporlamaların güvenilir şekilde yapılabildiği, çalışmaların etkin, performansı yüksek ve verimli olarak yürütüldüğü, kanun, yönetmelik ve düzenlemelere uygunluk derecesinin yüksek olduğu anlamına gelmektedir. İşletmelerin değişen ve gelişen koşullara uyum sağlaması, rekabet edebilme gücünü artırması ve piyasalara kolayca girebilmesi için doğru, şeffaf, karşılaştırılabilir ve güvenilir bilgiye olan ihtiyacı, işletmelerde iç kontrol ve iç denetim sistemini gerekli hale getirmiştir. Bu çalışmada, Konya İlinde bulunan büyük ölçekli bir işletmenin, mevcut iç kontrol sisteminin işleyişi, etkinliğinin incelenmesi ve yapılan iç denetim çalışmalarına verilen önemi tespit etmek amaçlanmıştır. Due to the rapid growth of enterprises' physical structures and working areas and their wider scope and complex processes, with the impact of the developing World Economy and Globalization, enterprises have lost the opportunity to control their management functions directly as they used to, In this context, reliable and accurate information is needed. The reliability of the enterprises depends on the existence of a dynamic internal control and internal audit system operated in the enterprise. The existence of a strong and reliable internal audit and internal control system means that financial reporting can be carried out reliably, works are conducted efficiently, with high performance and efficiency, and the degree of compliance with laws, regulations and arrangements is high. Accurate, transparent, comparable and reliable information need of enterprises is for adapting to changing and developing conditions, for increasing enterprises' competitiveness and for their chance of entering to the markets easily, has made the internal control and internal audit system necessary for the enterprises. In this study, it is aimed to determine the importance given to the internal audit activities to examine the operation, effectiveness of the existing internal control system of a large scale enterprise in Konya.en_US
dc.subjectİç Kontrol, İç Denetim, Konya.en_US
dc.subjectInternal Control, Internal Audit, Konya.en_US
dc.titleİŞLETMELERDE İÇ DENETİM; KONYA'DA FAALİYET GÖSTEREN BÜYÜK ÖLÇEKLİ BİR İŞLETMEDE ARAŞTIRMAen_US
dc.title.alternativeINTERNAL AUDIT IN BUSINESS; RESEARCH IN A LARGE SCALE BUSINESS IN KONYAen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record