Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Planlama Faaliyetlerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi: Vakıf Üniversitesi Örneği

Kariyer insanların iş ve yaşam hedeflerine göre yönlendirilen ve çalıştıkları kuramlar tarafından yönetilen gelişim sürecindeki davranışları, tutumları ve duyguları içeren yaşam boyu süren bir çabadır. Kariyer planlaması, kişinin kendine ve hedeflerine yönelik bir anlayış geliştirmenin yanı sıra, iş dünyasında beklenen uyum için eğitim ve çalışma pazarları fırsatlarından ve engellerinden haberdar olmayı içeren ve sürekli yinelenen bir süreçtir. Bu araştırmanın amacı, kariyer kavramının ne olduğu, kariyer aşamaları, kariyer planlama ve öğrencilerin kariyer seçimini etkileyen faktörleri tespit etmek, çözüm önerileri sunmaktır. Üniversite öğrencilerinin kariyer planlamasını, kariyer tercihlerini etkileyen faktörlerin anlaşılmasına yönelik yapılan bu çalışma evrenini Konya ilindeki bir vakıf üniversitesi oluşturmaktadır. Vakıf üniversitesinde okuyan öğrencilerden Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi'nde 4. sınıf öğrencisi olan bölümler araştırmaya dâhil edilmiş olup, örneklem formülü gereğince yaklaşık 370 öğrenciye ulaşılmak istenmiştir. Çalışmada kolayda örneklem yöntemiyle 500 anket gönderilmiş, anket formunu dolduran 410 öğrencinin verileri üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Kariyer alt boyutlarından güvenlik/istikrar alt boyutunun kadın katılımcılar için, yönetimsel ve meydan okuyucu alt boyutlarının erkek katılımcılar için önemli olduğu aynı zamanda Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin yönetimsel, girişimci ve meydan okuyucu ifadelerine katıldıkları, kariyer memnuniyeti alt boyutunun ise Hukuk Fakültesi öğrencileri için önemli olduğu görülmüştür. Genel akademik ortalaması yüksek olan katılımcıların kullandıkları ifadelerde ise güvenlik/istikrar ve teknik/fonksiyonel alt boyutlarının önemli olduğu tespit edilmiştir. Career is a lifelong effort that includes behaviors, attitudes, and emotions in the development process that is guided by people's business and life goals and managed by the theories they work with. Career planning is a constantly recurring process that includes developing an understanding of one's self and goals, as well as being aware of the opportunities and barriers of education and labor markets for the expected adaptation in the business world. The purpose of this research is to determine what the concept of career, career stages, career planning and factors affecting students' career choice, and offer solutions. This study universe, which is carried out to understand the factors that affect career planning and career preferences of university students, is a foundation university in Konya. The departments that are 4th year students in the Faculty of Law, Faculty of Engineering, Faculty of Fine Arts and Design, Faculty of Social and Humanities, Faculty of Business and Management, among the students studying at the foundation university were included in the research, and it was aimed to reach approximately 370 students according to the sampling formula. In the study, 500 questionnaires were sent by sampling method, and 410 students who completed the questionnaire were evaluated based on their data. It was observed that the security / stability sub-dimension, which is one of the career sub-dimensions, is important for female participants, the managerial and challenging sub-dimensions are for male participants, and that the Engineering Faculty students participate in the managerial, entrepreneurial and challenging expressions, and the career satisfaction sub-dimension is important for the Faculty of Law students. It was determined that the security / stability and technical / functional sub-dimensions were important in the statements used by the participants with a high overall academic average.

Erişime Açık
Görüntülenme
3
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Mayıs 2024 13:34
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Planlama Faaliyetlerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi: Vakıf Üniversitesi Örneği
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
SEVER ARICI, Hale
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Kariyer Planlaması
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Üniversite Öğrencileri
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Vakıf Üniversitesi
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
BÜYÜKDOĞAN, Birol
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2020
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2020-03-05T09:01:06Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2020-03-05T09:01:06Z
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Kariyer insanların iş ve yaşam hedeflerine göre yönlendirilen ve çalıştıkları kuramlar tarafından yönetilen gelişim sürecindeki davranışları, tutumları ve duyguları içeren yaşam boyu süren bir çabadır. Kariyer planlaması, kişinin kendine ve hedeflerine yönelik bir anlayış geliştirmenin yanı sıra, iş dünyasında beklenen uyum için eğitim ve çalışma pazarları fırsatlarından ve engellerinden haberdar olmayı içeren ve sürekli yinelenen bir süreçtir. Bu araştırmanın amacı, kariyer kavramının ne olduğu, kariyer aşamaları, kariyer planlama ve öğrencilerin kariyer seçimini etkileyen faktörleri tespit etmek, çözüm önerileri sunmaktır. Üniversite öğrencilerinin kariyer planlamasını, kariyer tercihlerini etkileyen faktörlerin anlaşılmasına yönelik yapılan bu çalışma evrenini Konya ilindeki bir vakıf üniversitesi oluşturmaktadır. Vakıf üniversitesinde okuyan öğrencilerden Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi'nde 4. sınıf öğrencisi olan bölümler araştırmaya dâhil edilmiş olup, örneklem formülü gereğince yaklaşık 370 öğrenciye ulaşılmak istenmiştir. Çalışmada kolayda örneklem yöntemiyle 500 anket gönderilmiş, anket formunu dolduran 410 öğrencinin verileri üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Kariyer alt boyutlarından güvenlik/istikrar alt boyutunun kadın katılımcılar için, yönetimsel ve meydan okuyucu alt boyutlarının erkek katılımcılar için önemli olduğu aynı zamanda Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin yönetimsel, girişimci ve meydan okuyucu ifadelerine katıldıkları, kariyer memnuniyeti alt boyutunun ise Hukuk Fakültesi öğrencileri için önemli olduğu görülmüştür. Genel akademik ortalaması yüksek olan katılımcıların kullandıkları ifadelerde ise güvenlik/istikrar ve teknik/fonksiyonel alt boyutlarının önemli olduğu tespit edilmiştir. Career is a lifelong effort that includes behaviors, attitudes, and emotions in the development process that is guided by people's business and life goals and managed by the theories they work with. Career planning is a constantly recurring process that includes developing an understanding of one's self and goals, as well as being aware of the opportunities and barriers of education and labor markets for the expected adaptation in the business world. The purpose of this research is to determine what the concept of career, career stages, career planning and factors affecting students' career choice, and offer solutions. This study universe, which is carried out to understand the factors that affect career planning and career preferences of university students, is a foundation university in Konya. The departments that are 4th year students in the Faculty of Law, Faculty of Engineering, Faculty of Fine Arts and Design, Faculty of Social and Humanities, Faculty of Business and Management, among the students studying at the foundation university were included in the research, and it was aimed to reach approximately 370 students according to the sampling formula. In the study, 500 questionnaires were sent by sampling method, and 410 students who completed the questionnaire were evaluated based on their data. It was observed that the security / stability sub-dimension, which is one of the career sub-dimensions, is important for female participants, the managerial and challenging sub-dimensions are for male participants, and that the Engineering Faculty students participate in the managerial, entrepreneurial and challenging expressions, and the career satisfaction sub-dimension is important for the Faculty of Law students. It was determined that the security / stability and technical / functional sub-dimensions were important in the statements used by the participants with a high overall academic average.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Alternatif Yayın Başlığı
(dc.title.alternative)
Examining of Career Planning Activities of University Students in Terms of Demographic Variables: a Case of Foundation University
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/1721
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms