Now showing items 1-1 of 1

    • Bozyazı, Dereköy Kırsalında Çevresel Faktörlerin Mimari Biçimlenmeye Etkisi 

      DAĞ GÜRCAN, Ayşenur (Mekanlar/Zamanlar/İnsanlar: Doğa ve Mimarlık Tarihi, 10. ODTÜ Mimarlık Tarihi Lisansüstü Sempozyumu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı, 2017-12)
      Geleneksel mimarlık, toplumlarca nesilden nesile aktarılan, yapı kültürünün günün teknolojisi ile bütünleşerek, fiziksel, kültürel ve sosyal verilerin oluşturduğu bütüncül yapı faaliyetidir. Bu çalışmada Anadolu kırsal ...