Now showing items 1-3 of 3

  • Thumbnail

   Eski Ustalara Saygı: Selçuk Başkenti Konya’da Spolia/Devşirme Kullanımı 

   DAĞ GÜRCAN, Ayşenur (2021-08)
   Anadolu bin yıllardır pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır, eş zamanlı ve art zamanlı olarak birçok medeniyet bu topraklarda doğmuş, gelişmiş ve mirasını bir sonrakine aktarmıştır. Bu uygarlık meşalesini taşıyan Anadolu ...
  • Thumbnail

   Konya'da Halk Mimarisi Araştırmaları 

   KARPUZ, Haşim; DAĞ GÜRCAN, Ayşenur; BACAK, Fatma Nur (KTO Karatay Üniversitesi Yayınları, 2022-12)
   Anadolu farklı iklim, topografya ve kültürlere sahip bir coğrafya olup, halk mimarisi anlamında zengin bir birikme sahiptir. Konya kırsalı da bu çeşitliliğe katkı sunan ve bünyesinde birçok yerel yapı örneği barındıran ...
  • Thumbnail

   Tarihsel Süreçte Alâeddin Camii ve Tepesinin Kent Belleğine Etkisi 

   ÇINAR, Kerim; DAĞ GÜRCAN, Ayşenur; BACAK, Fatma Nur (IGCC Uluslararası Yeşil Başkentler Kongresi, 2018-05)
   Günümüze kadar ulaşan tarihi yapılar ve çevreleri bize geçmişle ilgili bilgi vermektedir. Tarihi sürece tanıklık eden binalar ve çevresindeki yapılar geçmişle gelecek arasında bağlantı kurdukları için yapıya ait değerler, ...