Now showing items 1-1 of 1

    • Konya Şehir Hastanesi Sirkülasyon Alanlarının Mekân Dizimi Yöntemi İle Analizi 

      NORASLI, Mehmet; ÇINAR, Kerim (The Turkish Online Journal of Design, 2021-10-11)
      Mekân organizasyonu bakımından karmaşık fonksiyonlu yapı grubunda ele alınan sağlık yapılarının mimari tasarım sürecinde oluşturulan mekânsal biçimlenme özellikleri, sirkülasyon alanlarının sistematiğini doğrudan etkilemektedir. ...