Parçalanmış Aile Ortamındaki Kız Ergenlerin Gelecekle İlgili Beklentilerinin ve Evliliğe Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi

  • Yazar/lar YILMAZ, Cansu
  • Tez Danışmanı YALÇIN, Hatice
  • Yayın Türü Diğer
  • Yayın Tarihi 2020
  • Tek Biçim Adres http://hdl.handle.net/20.500.12498/1745

Bu çalışmanın amacı, parçalanmış aile ortamındaki kız ergenlerin gelecekle ilgili beklentilerinin ve evliliğe yönelik tutumlarının değerlendirilmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim öğretim yılında Konya Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 9-12. sınıfta öğrenim gören ve parçalanmış aile ortamında bulunan 94 öğrenci oluşturmaktadır. Ergenlerin gelecekle ilgili beklentilerinin ve evliliğe yönelik tutumlarının değerlendirilmesi amacıyla kız ergenlerin gelecek beklentileri, ergenlerin geleceğe yönelik tutumları ve öngörüleri ile yaş, anne baba eğitim durumu, uzun süre yaşanan yer, kardeş sayısı gibi değişkenlere göre ilişkisi incelenmiştir. Bu hedefe ulaşmak için çalışma grubundan veri toplamak amacıyla "Kişisel Bilgi Formu", "Ergen Gelecek Beklentileri Ölçeği", "İnönü Evlilik Tutum Ölçeği" ve 'Evliliğe Yüklenen Anlam Ölçeği' kullanılmıştır. Veri setinin normal dağılıma uyumu, Kolmogorov-Smirnov testiyle incelenmiş olup, araştırmada non parametrik hipotez testleri olan Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis H testi ve Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan ergenlerin yaşlarına göre, sağlık ve yaşama dair gelecek beklentilerinden aldıkları puanların arasında anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. Ergenlerin ebeveyn birliğine göre gelecek beklentileri, evlilik tutumları ve evliliğe yükledikleri anlam arasında anlamlı düzeyde bir fark görülmemiştir. Araştırma kapsamındaki ergenlerin ailelerinin çocuğa yönelik ilgilerine göre evlilik tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir. Parçalanmış aile ortamında bulunan ergenlerin psikolojik, sosyal, bilişsel, duygusal ve cinsel alanlardaki olumsuz durumlarının sadece aileyi değil toplumu etkilediği de göz önünde bulundurulduğunda bu yöndeki çalışmalara daha çok ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır. Çalışmada parçalanmış aile ortamında bulunan ergenlerin demografik özellikleri, aile ve evliliğe yönelik düşünceleri, geleceğe dair beklentileri karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Araştırmanın aile danışmanlığı alanında önemli bir yer teşkil eden parçalanmış aile çocuklarına yaklaşım konusunda ışık tutacağı düşünülmektedir. The aim of this research is evaluate the future expectations and attitudes of girl adolescents in a fragmented family environment. The universe of the research is 9th and 12th grade students studying in Konya Atatürk Girls Vocational and Technical Anatolian High School in 2019-2020 academic year. In order to evaluate girl adolescents' future expectations and their attitudes towards marriage, the relationship between adolescents' future expectations, adolescents' attitudes and predictions for the future, and their relationship with variables such as age, parental education, long-term residence, and number of siblings were examined. In order to achieve this goal, "Personal Information Form", "Adolescent Future Expectations Scale", "İnönü Marriage Attitude Scale" and "Marital Meaning Scale" were used to collect data from the study group. The compliance of the data set to the normal distribution was examined with the Kolmogorov-Smirnov test, and the non-parametric hypoTez tests, Mann-Whitney U test, Kruskal-WAllis H test and Spearman correlation analysis were used in the research. A significant difference was found between the scores of adolescents participating in the study from their future expectations regarding health and life, according to their ages. According to parents unity of adolescents werent found a meaningful difference future expectations, marriage attitudes and among the meaning about marriage. No statistically significant difference was found between the attitudes of the adolescents in the research according to the interest of their families. Considering that the adverse conditions of adolescents in a fragmented family environment in the psychological, social, cognitive, emotional and sexual areas affect not only the family but also the society, it is understood that more studies are needed in this direction. It is thought that this study, which compares the adolescents' thoughts about family and marriage and their expectations for the future in terms of demographic characteristics, will shed light on the approach to fragmented family children, which constitute an important place in the field of family counseling.

Görüntülenme
3
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
07 Nisan 2024 06:36
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Parçalanmış Aile Ortamındaki Kız Ergenlerin Gelecekle İlgili Beklentilerinin ve Evliliğe Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi
Yayın Türü
(dc.type)
Diğer
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
YILMAZ, Cansu
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
YALÇIN, Hatice
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2020
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2020-07-22T10:41:32Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2020-07-22T10:41:32Z
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Bu çalışmanın amacı, parçalanmış aile ortamındaki kız ergenlerin gelecekle ilgili beklentilerinin ve evliliğe yönelik tutumlarının değerlendirilmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim öğretim yılında Konya Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 9-12. sınıfta öğrenim gören ve parçalanmış aile ortamında bulunan 94 öğrenci oluşturmaktadır. Ergenlerin gelecekle ilgili beklentilerinin ve evliliğe yönelik tutumlarının değerlendirilmesi amacıyla kız ergenlerin gelecek beklentileri, ergenlerin geleceğe yönelik tutumları ve öngörüleri ile yaş, anne baba eğitim durumu, uzun süre yaşanan yer, kardeş sayısı gibi değişkenlere göre ilişkisi incelenmiştir. Bu hedefe ulaşmak için çalışma grubundan veri toplamak amacıyla "Kişisel Bilgi Formu", "Ergen Gelecek Beklentileri Ölçeği", "İnönü Evlilik Tutum Ölçeği" ve 'Evliliğe Yüklenen Anlam Ölçeği' kullanılmıştır. Veri setinin normal dağılıma uyumu, Kolmogorov-Smirnov testiyle incelenmiş olup, araştırmada non parametrik hipotez testleri olan Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis H testi ve Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan ergenlerin yaşlarına göre, sağlık ve yaşama dair gelecek beklentilerinden aldıkları puanların arasında anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. Ergenlerin ebeveyn birliğine göre gelecek beklentileri, evlilik tutumları ve evliliğe yükledikleri anlam arasında anlamlı düzeyde bir fark görülmemiştir. Araştırma kapsamındaki ergenlerin ailelerinin çocuğa yönelik ilgilerine göre evlilik tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir. Parçalanmış aile ortamında bulunan ergenlerin psikolojik, sosyal, bilişsel, duygusal ve cinsel alanlardaki olumsuz durumlarının sadece aileyi değil toplumu etkilediği de göz önünde bulundurulduğunda bu yöndeki çalışmalara daha çok ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır. Çalışmada parçalanmış aile ortamında bulunan ergenlerin demografik özellikleri, aile ve evliliğe yönelik düşünceleri, geleceğe dair beklentileri karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Araştırmanın aile danışmanlığı alanında önemli bir yer teşkil eden parçalanmış aile çocuklarına yaklaşım konusunda ışık tutacağı düşünülmektedir. The aim of this research is evaluate the future expectations and attitudes of girl adolescents in a fragmented family environment. The universe of the research is 9th and 12th grade students studying in Konya Atatürk Girls Vocational and Technical Anatolian High School in 2019-2020 academic year. In order to evaluate girl adolescents' future expectations and their attitudes towards marriage, the relationship between adolescents' future expectations, adolescents' attitudes and predictions for the future, and their relationship with variables such as age, parental education, long-term residence, and number of siblings were examined. In order to achieve this goal, "Personal Information Form", "Adolescent Future Expectations Scale", "İnönü Marriage Attitude Scale" and "Marital Meaning Scale" were used to collect data from the study group. The compliance of the data set to the normal distribution was examined with the Kolmogorov-Smirnov test, and the non-parametric hypoTez tests, Mann-Whitney U test, Kruskal-WAllis H test and Spearman correlation analysis were used in the research. A significant difference was found between the scores of adolescents participating in the study from their future expectations regarding health and life, according to their ages. According to parents unity of adolescents werent found a meaningful difference future expectations, marriage attitudes and among the meaning about marriage. No statistically significant difference was found between the attitudes of the adolescents in the research according to the interest of their families. Considering that the adverse conditions of adolescents in a fragmented family environment in the psychological, social, cognitive, emotional and sexual areas affect not only the family but also the society, it is understood that more studies are needed in this direction. It is thought that this study, which compares the adolescents' thoughts about family and marriage and their expectations for the future in terms of demographic characteristics, will shed light on the approach to fragmented family children, which constitute an important place in the field of family counseling.
Alternatif Yayın Başlığı
(dc.title.alternative)
Evaluation Of Future Expectations And Marriage Attitudes Of Girl Adolescent İn A Fregmanted Family Environment
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/1745
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms