Evlilik Uyumunun Çiftlerin Yeme Tutum ve Davranışlarına Etkilerinin Araştırılması

Evlilik yeni bir yaşantı stili olup, iki farklı bireyin hayatının önemli bir aşaması olarak görülmektedir. Birey evlilik ile sosyal, psikolojik ve fizyolojik ihtiyaçlarını gidermektedir. Aile bireyin çocuklukta geliştirdiği tutum ve davranışlarında bir sonraki nesile aktarıldığı bir kurumdur. Evlilik kurumu, geçmişten günümüze yaşamış toplumlarda varlığını sürdüren küresel bir kurum olmanın yanında her toplum içinde farklılıklar göstermiştir. Evlilik anlaşmasıyla birlikte toplumun yapı taşı aile oluşmakta, sosyal, fizyolojik, ahlaki ve kültürel olarak insan neslinin devamlılığı sağlanmaktadır. Araştırmanın amacı; evlilik uyumunun, çiftler üzerindeki beslenme tutum ve alışkanlıklarına olan etkilerini araştırmaktır. Bu araştırmanın evrenini Konya ilinin Selçuklu, Konya ve Meram ilçesinde yaşayan 22-65 yaş grubunda evliliğinde beş yılı geçmiş 326 evli bireyler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, örneklemin evreni temsil edebilecek nitelikte olması sebebiyle katılımcıların farklı sosyoekonomik düzeyde olmasına önem verilmiştir. Bu amaç gözetilerek basit rastgele örnekleme yolu ile çalışmanın yapılacağı evli bireyler belirlenmiştir. Örneklem veri toplama esnasında katılımcıların gönüllülüğü temel alınmıştır. Veri toplama aracı olarak anket ve 'Yakındoğu Evlilikte Uyum Ölçeği 'kullanılmıştır. Verilerin analizinde ölçeklerin ve demografik değişkenlerin normal dağılıma uygunluğunun belirlenmesi için Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmıştır. Varyansların homojenliği için Levene testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre; evlilik öncesi ve sonrası besin tercihlerinin farklılık gösterdiği, besin tercihlerinin evlilik süresi ve eğitim durumuna göre değiştiği ayrıca evlilikte empatinin evlilik süresine göre değişkenlik gösterdiği görülmüştür. Marriage is a new life style and is regarded as an important stage in the lives of two different individuals. An individual fulfills his/her social, psychological and physiological needs via marriage. The family is an institution where the individual is transferred to the next generation with the attitudes and behaviors developed in childhood. In addition to being a global institution that has existed in societies by surviving from past to present, the marriage institution seems to have differed in each society. With a marriage agreement, the family institution, which is the building block of the society, is created; thus, the continuity of the human generation is ensured socially, physiologically, morally and culturally. The aim of the research is to investigate the effects of marital adjustment on dietary attitudes and habits on couples. The universe of this research comprises of 326 married participants who have completed the five-year marriage processes in the 22-65 age group living in Selçuklu, Konya and Meram districts of Konya. Since the sample of the research was capable of representing the universe, it was emphasized that the participants were at different socioeconomic levels. By considering this purpose, the married individuals, on whom the study would be conducted, were determined by simple random sampling method. The sample data collection phase was based on volunteering of the participants. A survey and "Renewed Near East Marital Adjustment Scale" were used as data collection tools. In the analysis of the data, Kolmogorov-Smirnov goodness-of-fit test was used to determine the suitability of the scales and demographic variables for normal distribution. Levene test was used for the homogeneity of the variances. According to the result of the research; it was revealed that the food preferences differed before and after marriage, the food preferences changed with regard to the duration of education and educational status of participants, and their empathy feelings in marriage varied according to the durations of marriage.

Görüntülenme
3
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
09 Nisan 2024 10:06
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Evlilik Uyumunun Çiftlerin Yeme Tutum ve Davranışlarına Etkilerinin Araştırılması
Yayın Türü
(dc.type)
Diğer
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ERKOÇ, Emine
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Evlilik Uyumu
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Marital Adjustment
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Family
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Nutritional Attitude
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Aile
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Beslenme Tutumu
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
ÜNÜSAN, Nurhan
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2020
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2020-07-22T10:44:56Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2020-07-22T10:44:56Z
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Evlilik yeni bir yaşantı stili olup, iki farklı bireyin hayatının önemli bir aşaması olarak görülmektedir. Birey evlilik ile sosyal, psikolojik ve fizyolojik ihtiyaçlarını gidermektedir. Aile bireyin çocuklukta geliştirdiği tutum ve davranışlarında bir sonraki nesile aktarıldığı bir kurumdur. Evlilik kurumu, geçmişten günümüze yaşamış toplumlarda varlığını sürdüren küresel bir kurum olmanın yanında her toplum içinde farklılıklar göstermiştir. Evlilik anlaşmasıyla birlikte toplumun yapı taşı aile oluşmakta, sosyal, fizyolojik, ahlaki ve kültürel olarak insan neslinin devamlılığı sağlanmaktadır. Araştırmanın amacı; evlilik uyumunun, çiftler üzerindeki beslenme tutum ve alışkanlıklarına olan etkilerini araştırmaktır. Bu araştırmanın evrenini Konya ilinin Selçuklu, Konya ve Meram ilçesinde yaşayan 22-65 yaş grubunda evliliğinde beş yılı geçmiş 326 evli bireyler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, örneklemin evreni temsil edebilecek nitelikte olması sebebiyle katılımcıların farklı sosyoekonomik düzeyde olmasına önem verilmiştir. Bu amaç gözetilerek basit rastgele örnekleme yolu ile çalışmanın yapılacağı evli bireyler belirlenmiştir. Örneklem veri toplama esnasında katılımcıların gönüllülüğü temel alınmıştır. Veri toplama aracı olarak anket ve 'Yakındoğu Evlilikte Uyum Ölçeği 'kullanılmıştır. Verilerin analizinde ölçeklerin ve demografik değişkenlerin normal dağılıma uygunluğunun belirlenmesi için Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmıştır. Varyansların homojenliği için Levene testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre; evlilik öncesi ve sonrası besin tercihlerinin farklılık gösterdiği, besin tercihlerinin evlilik süresi ve eğitim durumuna göre değiştiği ayrıca evlilikte empatinin evlilik süresine göre değişkenlik gösterdiği görülmüştür. Marriage is a new life style and is regarded as an important stage in the lives of two different individuals. An individual fulfills his/her social, psychological and physiological needs via marriage. The family is an institution where the individual is transferred to the next generation with the attitudes and behaviors developed in childhood. In addition to being a global institution that has existed in societies by surviving from past to present, the marriage institution seems to have differed in each society. With a marriage agreement, the family institution, which is the building block of the society, is created; thus, the continuity of the human generation is ensured socially, physiologically, morally and culturally. The aim of the research is to investigate the effects of marital adjustment on dietary attitudes and habits on couples. The universe of this research comprises of 326 married participants who have completed the five-year marriage processes in the 22-65 age group living in Selçuklu, Konya and Meram districts of Konya. Since the sample of the research was capable of representing the universe, it was emphasized that the participants were at different socioeconomic levels. By considering this purpose, the married individuals, on whom the study would be conducted, were determined by simple random sampling method. The sample data collection phase was based on volunteering of the participants. A survey and "Renewed Near East Marital Adjustment Scale" were used as data collection tools. In the analysis of the data, Kolmogorov-Smirnov goodness-of-fit test was used to determine the suitability of the scales and demographic variables for normal distribution. Levene test was used for the homogeneity of the variances. According to the result of the research; it was revealed that the food preferences differed before and after marriage, the food preferences changed with regard to the duration of education and educational status of participants, and their empathy feelings in marriage varied according to the durations of marriage.
Alternatif Yayın Başlığı
(dc.title.alternative)
An Investigation of the Effects of Marital Adjustment on Couples' Eating Attitudes and Behaviors
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/1747
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms