Now showing items 1-20 of 23

  • 1923 Yılından Günümüze Apartman Tipi Konutlardaki Yatak Odası Gelişimi: Konya Örneği 

   HATİPOĞLU ŞAHİN, Betül; DAĞ GÜRCAN, Ayşenur (Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2020)
   Cumhuriyetin kurulması ve sonrasında Sanayi Devriminin/endüstrileşmenin etkilerinin kentlerde hissedilmeye başlamasıyla konut sorunu ortaya çıkmıştır. Apartman tipi konut da en önemli konut sunum biçimlerinden bir tanesi ...
  • 3 BOYUTLU BASKI YÖNTEMİYLE BİNA ÜRETİMİ 

   Unknown author (Mimaran (Konya Mimarlar Odası), 2016)
   3 boyutlu yazıcı teknolojisi ile üretim, çağımızı şekillendiren en önemli teknoloji adımlarından biridir. Makineleşmenin son noktası olarak; hiçbir birleşimde ne ek bir başka malzemenin kullanıldığı ne de insan elinin değdi ...
  • Activities And Uses Over Buildings, The Infinite Happiness By Ila Bêka And Louise Lemoine 

   DEMİRKAN, Özlem (Ege University International Design & Cinema Symposium, 2021-10-15)
   While architecture offers spaces to produce cinema in, cinema simultaneously makes the existence of these spaces visible, using them as a material. Concurrently, space becomes the subject of cinema, too. Documentary films ...
  • An Architectural Self Criticism, Berlika Park Marmara Swimming Pool Accessibility Analyses 

   DEMİRKAN, Özlem (ICONARP International Journal of Architecture and Planning, 2016)
   Urban designers and architects have to clearly understand the physical features and needs of the people they are designing for. In the designing process fields such as anthropometry, biomechanics, ergonomics, biology and ...
  • Cumhuriyet Dönemi Türk Resminde Horoz İmgesi Üzerine Çağdaş Yorumlar 

   DELİDUMAN, Canan; BÜYÜKKARAGÖZ, Halime Oya (2016-07-01)
   Sanat, insan sezgilerinin ilk izleri ile doğmuştur. İlk çağlarda ilkellerin korku, büyü, inanç ve kutsallık çerçevesinde oluşan ilk hayvansal izler, önceleri doğanın taklidi iken daha sonra sanatçıların yeni anlam ve ...
  • ESTETİK BİR UNSUR OLARAK DAMGALARIN RESİM SANATINA YANSIMASI 

   DELİDUMAN, Canan; KARA, Sema (2017-04-20)
   Bu araştırma, “estetik bir unsur olarak damgaların resim sanatına yansıması”nı konu almaktadır. Çeşitli anlamları ifade eden simgesel -sembolik- motifler olarak tanımlanan ‘damga’nın, insanın yazıyı keşfinden çok önce ...
  • EXAMINING THE USE OF VORONOI DIAGRAMS IN ARCHITECTURE ON A STUDENT PROJECT 

   ŞAHİN, Ali; HATİPOĞLU ŞAHİN, Betül (3rd International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design APRIL 28-30, 2017, HELSINKI, FINLAND PROCEEDINGS BOOK, 2017)
   Inspiration from nature in the design process is a very widely used method. Architects and designers take advantages of aesthetic features and structural systems of the objects found in the nature. Voronoi diagrams also ...
  • EXPERIENCING THE PLACE, EXPERIMENTAL LEARNING AT ARCHITECTURE STUDIO 4 

   DEMİRKAN, Özlem; ŞAHİN, Ali (2016)
   This study aims at presenting the study of experiencing place conducted with undergraduates studying architecture within the scope of the course of Architecture Studio 4. The undergraduates were asked to design a culture ...
  • An Experiment For Measuring The Effect Of Architecture Eduation On Space Perception 

   HATİPOĞLU ŞAHİN, Betül; ŞAHİN, Ali (3rd International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design APRIL 28-30, 2017, HELSINKI, FINLAND PROCEEDINGS BOOK, 2017)
   The concept of space, which is based on architecture and confronted as an architectural product, has various definitions in the literature. Many perspectives were improved on the concept of space that was discussed for ...
  • Importance of social sustainability at the mass housing projects 

   TERECİ, Ayşegül (3rd International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design, 2017-04-28)
   Migration from rural to urban area has gained acceleration with education and business opportunity in middle of 20th century. Today half of the world population lives in cities and this rapid migration has caused unplanned ...
  • İç Mekan Resminde Nesne-Figür Sorunu ve Rastlantısallık 

   DELİDUMAN, Canan; DOKUMACI, Ziyaeddin (2018-10-02)
   İnsan hayatında rastlantılarla öylesine iç içedir ki, pek çoğu artık doğal gelmektedir. Oysaki yaşantıya yön veren ve beklenmedik ciddi değişimlere yol açabilen rastlantı olgusu, yaşantının akışını tamamıyla etkileyebilir. ...
  • Konut ve Çevresi Kavramına Yaşam Kalitesi Bağlamındaki Yaklaşımların Değerlendirilmesi 

   HATİPOĞLU ŞAHİN, Betül; TERECİ, Ayşegül (İdealkent, 2021)
   İnsanlar ve yaşadıkları çevreyi değerlendiren yaşam kalitesi kavramının kökeni çok eskilere dayanmasına rağmen yapılan araştırmalar öncelikli olarak kavramın uzlaşılan net bir tanımının olmadığını ortaya koymaktadır. Birçok ...
  • KONYA ORGANİZE SANAYİ CAMİSİ TASARIM SÜRECİNDEKİ DENEYİMLER 

   ŞAHİN, Ali; ÇINAR, Kerim; ÇINAR, Sinan (2016)
   Konya yüzyıllardır çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir kent olmasıyla birlikte Selçuklu, Karamanoğlu ve Osmanlı dönemlerinde de önemini korumuştur. Süregelen yıllar boyunca bu medeniyetlerin bıraktığı eserler ...
  • LARENDE BÖLGESİ DÖNÜŞÜMÜNE YÖNELİK ŞEHİRCİLİK PROJESİ DERSİ KAPSAMINDA ALTERNATİFLER 

   ERYİĞİT, Sedef; SEVİM, Halil; HATİPOĞLU ŞAHİN, Betül (2017)
  • Mimari Bir Özeleştiri, Berlika Parkı Marmara Yüzme Havuzu Erişilebilirlik Analizi 

   DEMİRKAN, Özlem (II.ULUSAL ENGELLİLEŞTİRİLENLER 2016 SEMPOZYUMU, 2016-04)
   Urban designers and architectures have to clearly understand the physical features and needs of the people they are designing for. In the designing process fields such as anthropometry, biomechanics, ergonomy, biology and ...
  • Mimarlık Eğitimi Sürecinde Bireyin Mekan Algısının Değişimi Üzerine Bir Deneme 

   HATİPOĞLU ŞAHİN, Betül; ŞAHİN, Ali (Online Journal of Art and Design, 2019-07)
   Mimarlık mesleğinin temelini oluşturan ve aynı zamanda mimari ürün olarak karşımıza çıkan mekan kavramı üzerine birçok tanım ortaya konmaktadır. Mekan kavramı birçok yönüyle yıllardır tartışılmakta ve üzerine çeşitli ...
  • Parametric Analysis Method for Urban Energy Transformation Projects 

   TERECİ, Ayşegül; ERHARDT KESTEN, Dilay (PLEA (Passive and Low Energy Architecture), 2014-12-17)
   In tandem with industrialization, migration from rural to urban has caused unstructured and unplanned cities. On the other hand the needs of people in the cities have begun to change according to overpopulation, new ...
  • Parametric Analysis Method for Urban Energy Transformation Projects 

   ERHARDT KESTEN, Dilay; TERECİ, Ayşegül (Living and Learning: Research for a Better Built Environment: 49th International Conference of the Architectural Science Association, 2015-12-02)
   According to the International Energy Agency, lighting makes up about 19% (~3000 TWh) of the global electric consumption. Often the lighting energy savings cannot be provided in new buildings with new lighting systems. ...
  • The Representation of Heteropias in Cinema 

   DEMİRKAN, Özlem (Altınbaş University; AMPS; Architecture_MPS; PARADE, 2018-04)
   Heterotopia is a rich concept identified by Foucault to represent highly real spaces against utopia. The term consists of combination of topos and hetero meaning place and different, respectively. It appears to be a medical ...