Recent Submissions

 • Energy Management of Disaster Shelter Centres Established in the Recent Earthquakes in Turkey 

  ŞAHİNER, Muammer; TUNÇEZ, Fatma Didem (Journal of International Environmental Application and Science, 2022-10-30)
  Natural disasters create disasters stop human activities, destroy homes, businesses and the environment. Disasters can happen without warning and deprive hundreds or even thousands of people of drinking water, heating, ...
 • Ukrayna – Rusya Savaşının Enerji Arz Güvenliği Açısından Dünya ve Türkiye Değerlendirme 

  TUNÇEZ, Fatma Didem; GÜÇLÜ, Koray (9. ULUSAL KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU, 2022-10-25)
  Dünyanın oluşum süreci ile başlayan daha sonra çeşitli yaşam formlarının üzerinden geçmesi ile oluşmaya başlamış olan fosil enerji kaynakları, dünya geneline eşit ve adil bir şekilde dağılmamıştır. Bir dönem değersiz bir ...
 • Bina Enerji Yönetiminde İnovasyon Etkileri 

  DEMİRKOL, Tuğbagül (Haceettepe Üniversitesi 7. Ulusal Çevre Kongresi, 2022-12-16)
  As human beings, the most important factor for our survival on this planet is our energy resources. Our resources began to disappear with the onset of the industrial revolution, gaining momentum. Today, the effects of this ...
 • Temiz Çevre-Huzurlu Kent 

  TUNÇEZ, Fatma Didem (Geleceğin Yenilikle Sentezi-Konya Şehir Modeli 3. Cilt HUZUR, 2022)
  Özet: Çevresel sorunlar; insani ihtiyaçların giderilmesi, ihtiyaç maddelerinin üretilmesi faaliyetleri sırasında oluşur. Kirlilik, katı-sıvı-gaz halde atılan artık ve atıkların çevreye verdiği zararlar sonucunda ortaya ...
 • Konya İlinin Toplanabilir Bitkisel Artık ve Hayvansal Atık Kaynaklı Metan Potansiyeli 

  TUNÇEZ, Fatma Didem; SOYLU, Süleyman (Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi, 2022-12-30)
  Nüfusun artması ve insanların, refahını sağlayan araçlara alışması; daha çok üretime, daha çok üretim ise daha çok enerjiye ihtiyaç duyulmasına neden olmaktadır. Kısıtlı kaynak olan fosil yakıtların bir gün tükenecek olması ...
 • Sürdürülebilir Kalkınma Finansmanı Araçlarından Yeşil Tahvil ve Yeşil Sukuk Üzerine Bir Değerlendirme 

  YAZICIOĞLU, İsabet Ebru; BAŞTAN TÖKE, Leyla (Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 2022-07-31)
  Sürdürülebilir kalkınma anlayışı içinde artan küresel farkındalık ile çevreyi tahribata uğratmayan yaklaşımlara verilen önem artmıştır. Kalkınma sürecinde çevresel, sosyal ve ekonomik ilerlemeler birbiriyle bağlantılı hale ...
 • Atıkların Değerlendirilmesi Kapsamında Biyogaz Tesislerinde Veri Zarflama Analizi İle Etkinlik Ölçümü 

  ERGÜLEN, Ahmet (International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries, 2022-12-30)
  Toplumların kalkınma çabaları ve tüketimin sürekli artmasından dolayı bütün ekosistemin tehdit altına girmesi sebebiyle 20. yüzyılın sonlarına doğru refah seviyesini yükseltirken çevreyi korumaya yönelik olarak çeşitli ...
 • Türkiye'nin Enerji Vizyonunda Yenilenebilir Enerjinin Enerji Güvenliğine Katkısı 

  UÇKUN ÖZKAN, Ayşegül; UYANIK, Sırrı (Nobel, 2022)
  Geleneksel olarak ekonomi ve enerji tartışmalarının en önemli gündemini enerji güvenliği kavramı oluştururken özellikle son yıllarda enerji dönüşümünü de oldukça önem kazanmıştır.
 • Attractiveness of Clean Energy Stocks in Europe: The Importance of Shocks in Oil and Gas Prices 

  UÇKUN ÖZKAN, Ayşegül; SANIN, Maria Eugenia (The International Conference on Sustainability, Environment, and Social Transition in Economics and Finance (SESTEF-2022), 2022)
  Europe is heavily dependent on both oil and gas imports. This article identifies supply and demand shocks in the oil and gas market using monthly data (from January 2008 to December 2021) and explores their impact on ...
 • Tam Sayılı Doğrusal Programlama Kullanarak Bir Mikro Şebeke Sisteminin Optimum Planlanması 

  GÜLER, Emre; BİLGİN, Mehmet Zeki (4. Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu, 2022-03-04)
  Integer linear programming can be used in many areas as well as a method used for optimum planning of a microgrid system consisting of renewable energy sources. Wind energy, photovoltaic, fuel cell and battery sources are ...
 • Trade Liberalization and the Environment: The Case of China 

  UÇKUN ÖZKAN, Ayşegül (Ekonomik Yaklaşım, 2021-11)
  China has been involved in the process of globalization since 1978 through a comprehensive liberalization of its foreign trade and investment regimes. Especially after becoming a member of the World Trade Organization ...
 • A New Tool in the Fight against Climate Change: Green Bonds 

  UÇKUN ÖZKAN, Ayşegül (KADİR HAS UNIVERSITY CENTER FOR ENERGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 2021-10-08)
  There is a reality and danger defined as climate change on the agenda of the world. Climate change poses the greatest threat to humanity. It is obvious that environmental shocks will be more extreme and more frequent. ...
 • 100 Soruda Sürdürülebilir Enerji 

  UYANIK, Sırrı (Nobel Bilimsel Eserler, 2021-08)
  Bu kitap; enerji konusunda “zamanın ruhu”nu anlama ve anlamlandırmaya çalışan kapsayıcı, doyurucu ve merak uyandırıcı bir özet yapabilme çabasının bir sonucudur. “Doğru soruyu sormak bilmenin yarısıdır.” sözünden hareketle ...
 • Renewable Energy Development In Turkey And Its Potential To Help Combat Climate Change 

  UYANIK, Sırrı; UÇKUN ÖZKAN, Ayşegül (International World Energy Conference, 2021-11-04)
  Primary energy consumption is increasing day by day due to Turkey's growing population, rapid urbanization and rapid economic growth. A large part of the energy need is provided from fossil fuels. This causes approximately ...
 • Küreselleşmeyle Oluşan Atık Sorununu Çözmeye Yönelik Yaklaşımlar 

  BAŞTAN TÖKE, Leyla; ERGÜLEN, Ahmet (2020)
  Endüstriyel gelişmelere bağlı olarak; refah toplumunda ayakta kalabilmek, kalkınma yapabilmek ve üstünlük sağlamak amacıyla yapılan faaliyetler, doğanın dengesini olumsuz etkileyip tahribata sebep olmuş, bunun yanında 20. ...
 • İklim Değişikliği Problemine Çözüm Önerisi: Ab Çevre Politikası Ve Atıkların Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar 

  TUNÇEZ, Fatma Didem; BAŞTAN TÖKE, Leyla (IMASCON, 2021-12-31)
  Sanayi Devrimi’nin yaşanmasından sonra küreselleşme ve rekabet kelimeleri birlikte anılır hale gelmiştir. Rekabet nedeniyle toplumların doğaya dahi üstünlük kurmak istemesi, doğanın tahribata uğramasına neden olmuştur. ...
 • Optimal Residential Load Control Comparison Using Linear Programming and Simulated Annealing for Energy Scheduling 

  GÜLER, Emre; BAŞARAN FİLİK, Ümmühan (Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering, 2020-03)
  Many tariffs are used for electricity pricing. Electricity bills can be reduced by choosing the optimal working hours of appliances and for appropriate tariffs in smart homes. In this study, Linear Programming (LP) and ...
 • Kompost ve Biyogaz Tesisleri Alanında Konya Sinerjisi 

  TUNÇEZ, Fatma Didem; BAŞTAN, Erdal (International Symposium for Environmental Science and Engineering Research, 2019-05-25)
  Storage of livestock waste on inappropriate conditions; creating visual pollution and various gases resulting from waste stack affect the air quality of the region negatively. Uncontrolled landfilling of waste threatens ...
 • Improving the bio-reclamation efficiency of petrol-derived wastes with Trichocladium Canadense 

  TUNÇEZ, Fatma Didem; ÇALIŞIYOR, Aslınur; ÖZBAYRAM, Emine Gözde; İNCE, Bahar; İNCE, Orhan; TOPRAK, Songül (2nd IWA Polish Young Water Professionals Conference, 2020-02-12)
  It is known that petroleum and its derivatives causes significant pollution in the environment as a result of accidents during the production, transportation and utilization processes. The low boiling compounds and aromatics ...
 • Türkiye'nin Enerji Profili ve Tarımsal Üretimde Enerji Kullanımı Açısından KOP Bölgesi Örneği 

  ÖZKAN NESİMİOĞLU, Şerife (KTO Karatay Üniversitesi, 2017-10-26)
  Türkiye’nin Enerji Profili Ve Tarımsal Üretimde Enerji Kullanımı Açısından Kop Bölgesi Örneği Şerife Özkan Nesimioğlu Ülkelerin ürettiği gayrisafi yurt içi hasılalar göz önünde bulundurularak, Uluslararası Para Fonu (IMF) ...

View more