Now showing items 1-20 of 51

  • Thumbnail

   100 Soruda Sürdürülebilir Enerji 

   UYANIK, Sırrı (Nobel Bilimsel Eserler, 2021-08)
   Bu kitap; enerji konusunda “zamanın ruhu”nu anlama ve anlamlandırmaya çalışan kapsayıcı, doyurucu ve merak uyandırıcı bir özet yapabilme çabasının bir sonucudur. “Doğru soruyu sormak bilmenin yarısıdır.” sözünden hareketle ...
  • Thumbnail

   ABD Enerji Ve İklim Politikalarının Kömürün Geleceğine Etkisi: Birinci Yılında Trump Döneminin Analizi 

   UYANIK, Sırrı (Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2018)
   Enerji ve iklim politikalarının yönü açısından hem ABD özelinde hem de küresel ölçekte en önemli konulardan birisini kömür konusunda alınacak kararlar oluşturmaktadır. Bu bağlamda ABD’de Trump yönetiminin son bir yıldaki ...
  • Thumbnail

   Atdişi Mısır (Zea mays indentata Sturt.) Genotiplerinde Verim ve Verim Unsurlarının Genetik Analizi 

   ÖZDEMİR, Elif; SADE, Bayram (BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019-06)
   The research was conducted during 2015 – 2016 growing seasons at SUAF (Selcuk University Agriculture Faculty Crop Science Department) Prof. Dr. Abdulkadir AKCIN trial area. Seven inbred lines (3.2, 3.4, 3.6, 14.2, 14.20, ...
  • Attractiveness of Clean Energy Stocks in Europe: The Importance of Shocks in Oil and Gas Prices 

   UÇKUN ÖZKAN, Ayşegül; SANIN, Maria Eugenia (The International Conference on Sustainability, Environment, and Social Transition in Economics and Finance (SESTEF-2022), 2022)
   Europe is heavily dependent on both oil and gas imports. This article identifies supply and demand shocks in the oil and gas market using monthly data (from January 2008 to December 2021) and explores their impact on ...
  • Thumbnail

   Atıkların Değerlendirilmesi Kapsamında Biyogaz Tesislerinde Veri Zarflama Analizi İle Etkinlik Ölçümü 

   ERGÜLEN, Ahmet (International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries, 2022-12-30)
   Toplumların kalkınma çabaları ve tüketimin sürekli artmasından dolayı bütün ekosistemin tehdit altına girmesi sebebiyle 20. yüzyılın sonlarına doğru refah seviyesini yükseltirken çevreyi korumaya yönelik olarak çeşitli ...
  • Thumbnail

   Beyşehir İlçesinin Biyogaz Potansiyelinin Belirlenmesi 

   TUNÇEZ, Fatma Didem (2017-10-26)
   Türkiye’nin büyüme ve kalkınma hedefleri, enerji ihtiyacının da büyümeye orantılı olarak hızlı bir şekilde artacağı anlamına gelmektedir. Artan enerji ihtiyacının kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlardan karşılanması ...
  • Thumbnail

   Bina Enerji Yönetiminde İnovasyon Etkileri 

   DEMİRKOL, Tuğbagül (Haceettepe Üniversitesi 7. Ulusal Çevre Kongresi, 2022-12-16)
   As human beings, the most important factor for our survival on this planet is our energy resources. Our resources began to disappear with the onset of the industrial revolution, gaining momentum. Today, the effects of this ...
  • Thumbnail

   Biogas Potential Of Ereğli City 

   TUNÇEZ, Fatma Didem (2017-10-23)
   Turkey's growth and development goals mean that its energy need will increase rapidly in proportion to its growth. Meeting the increasing energy need from fossil fuels such as coal, oil and natural gas causes the depletion ...
  • Thumbnail

   Çimento Sektöründe Sürdürülebilir Enerji İçin Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Alternatif Yakıt Olarak Kullanılması 

   TUNÇEZ, Fatma Didem; ÜNÜSAN, Çağatay (2016-10-24)
   Endüstri devrimi ile birlikte, üretimin artmasıyla, üretim sürecinin en temel girdilerinden biri olan enerji ihtiyacı giderek artmaktadır. Artan enerji ihtiyacının kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlardan karşılanması ...
  • Thumbnail

   The Effects of Feed-In Tariff Structure on Renewable Energy Development in Turkey 

   UYANIK, Sırrı; UÇKUN, Ayşegül (2016)
   Today, supporting renewable energy production and the promotion of it through special government regulations especially in the initial years has become a general practice and commonly accepted approach by many Governments. ...
  • Thumbnail

   The Energy Cost Comparison Using Mixed Integer Linear Programming and Simulated Annealing Method in Smart Home 

   GÜLER, Emre; Başaran Filik, Ümmühan (2018)
   Smart home energy scheduling problem is a significant subject in power system to avoid extra expenditure. In this work, the scheduling problem is realized using mixed integer linear (MILP) programming and simulated annealing ...
  • Thumbnail

   Energy Management of Disaster Shelter Centres Established in the Recent Earthquakes in Turkey 

   ŞAHİNER, Muammer; TUNÇEZ, Fatma Didem (Journal of International Environmental Application and Science, 2022-10-30)
   Natural disasters create disasters stop human activities, destroy homes, businesses and the environment. Disasters can happen without warning and deprive hundreds or even thousands of people of drinking water, heating, ...
  • Thumbnail

   Energy Supply Chain and Energy Security 

   ÖZKAN NESİMİOĞLU, Şerife (NCM Conferences, 2018)
   Energy Supply Chain and Energy Security Şerife Özkan Nesimioğlu Correspondence: serife.ozkan.nesimioglu@karatay.edu.tr In general, supply chain security is a prominent part of energy security, which is defined as ...
  • Thumbnail

   Enerji Tasarrufu ve Verimliliği Açısından Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Geleceği 

   GÜLER, Emre; KAYA, Mustafa Göktuğ (2017)
   Yenilenebilir enerji, ülkelerin enerji ihtiyaçlarını doğadaki kaynaklarından elde ederek bir taraftan enerjide dışa olan bağımlılıklarını azaltabildikleri diğer taraftan da enerji tüketim sonucu çevreye verilen zararları ...
  • Thumbnail

   Ereğli İlçesinin Biyogaz Potansiyelinin Belirlenmesi 

   TUNÇEZ, Fatma Didem (2018-06-08)
   Türkiye’nin büyüme ve kalkınma hedefleri, enerji ihtiyacının da büyümeye orantılı olarak hızlı bir şekilde artacağı anlamına gelmektedir. Artan enerji ihtiyacının kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlardan karşılanması ...
  • Thumbnail

   Geniş Kitle Psikolojisi Ve İslam Toplumlarının Radikal Örgütlerine Bakışı 

   ÖZKAN NESİMİOĞLU, Şerife (Dora Basım-Yayın Dağıtım Ltd. Şti. 2018, 2018)
   Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi GENİŞ KİTLE PSİKOLOJİSİ VE İSLAM TOPLUMLARININ RADİKAL ÖRGÜTLERİNE BAKIŞI Dr. Öğr. Üyesi Şerife Özkan NESİMİOĞLU* ÖZET Küresel anlamda terörizmle mücadelenin en ...
  • Thumbnail

   Heterosis And Heterobeltiosis Of Some Morphological Traits In Maize 

   ÖZDEMİR, Elif; SADE, Bayram (2018)
   This study evaluated heterosis (Hs) and heterobeltiosis (Hb) rates of 21 progenies produced with seven inbred lines (3.2, 3.4, 3.6, 14.2, 14.20, 14.21 and 14.26) and three testers (FRMo 17, FRB 73 and ADK 451) by line × ...
  • Thumbnail

   The Impact Of Paris Agreement on Turkish Coal Power Project Developments 

   UYANIK, Sırrı; ALTÜRK, Orhan (16th International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production, 2016)
   EuraCoal, a European mining industry lobby group, estimates that Turkey has around 1.3 billion tonnes of hard coal and 11.5 billion tonnes of lignite resources, of which 0.5 billion tonnes and 9.8 billion tonnes respectively ...
  • Thumbnail

   Import Dependency And Seeking For New Energy Technologies European Union Case 

   ÖZKAN NESİMİOĞLU, Şerife (International Journal of Energy Applications and Technologies, 2016-12-16)
   In this paper, energy poverty and as a result of this energy import dependency and its possible negative results have been examined by taking European Union (EU) into consideration. This analysis has two aims: the first ...
  • Thumbnail

   Improving the bio-reclamation efficiency of petrol-derived wastes with Trichocladium Canadense 

   TUNÇEZ, Fatma Didem; ÇALIŞIYOR, Aslınur; ÖZBAYRAM, Emine Gözde; İNCE, Bahar; İNCE, Orhan; TOPRAK, Songül (2nd IWA Polish Young Water Professionals Conference, 2020-02-12)
   It is known that petroleum and its derivatives causes significant pollution in the environment as a result of accidents during the production, transportation and utilization processes. The low boiling compounds and aromatics ...