Now showing items 1-4 of 4

  • Thumbnail

   Dış Ticaret İşlemler ve Uygulamalar 

   ÜNÜSAN, Çağatay; CANITEZ, Murat (Gazi Kitabevi, 2018)
   Eser, üniversite–sanayi işbirliğinin iyi bir örneğini de teşkil etmektedir ve hem akademisyenler hem de iş dünyasının başvuru kitaplarından birisi olmuş.Bu eser ağırlıklı olarak Üniversitenin öğretim üyeleri tarafından ...
  • Thumbnail

   İşletmelerde İhracat Performansı İhracat Performansını Etkileyen Faktörlerin Pazarlama Politikalara Etkileri 

   CURA, Fatih; ZERENLER, Muammer (LİTERATÜRK ACADEMİA, 2017)
   Bu kitapta ihracatçı işletmelerin uluslararası ticaret faaliyetlerindeki başarılarının en önemli göstergelerinden biri olan ihracat performansı kavramı ele alınmış olup ihracat performansını etkileyen işletme içi ve işletme ...
  • Thumbnail

   Uygulamalı Gümrük Mevzuatı 

   CANITEZ, Murat (Gazi Kitabevi Yayınları, 2017)
   1-İhracat kavramı ve gümrük mevzuatıyla ilişkisi 2-İthalat Kavramı ve gümrük mevzuatıyla ilişkisi 3-Türk Gümrük mevzuatının kapsamı 4-Dahilde ve hariçte işleme rejimleri ve uygulamaları 5-Gümrük antrepo ve geçici ithalat ...
  • Thumbnail

   Yeni Ekonomi ve Yeni Yaklaşımlar 

   CANITEZ, Murat; AFŞAR, Bilge (Gazi Kitabevi Yayınları, 2014)
   Yeni ekonomi üzerine bir değerlendirme Yoksulluk olgusu üzerinden yerli bir sosyal hizmet modeli arayışı Yeni ekonomi ve bütünleşik pazarlama iletişimi Yeni ekonomiyle önemi artan hizmetler ve hizmet kalitesi Yeni ...