Now showing items 1-1 of 1

    • Kümeleme analizi: İhracatta inovasyon makasına yönelik bir uygulama 

      Canıtez, Murat; Cura, Fatih; Gündüz, Mehmet Akif (INTERNATIONAL JOURNAL of ACADEMIC VALUE STUDIES (JAVSTUDIES), 2017-07)
      Uluslararası ticarete dair istatistikler genellikle ürünlere ve ülkeler arasındaki ticaret miktarlarına göre sınıflandırılmaktadır. Ülkelerin ihracat kalite seviyelerini belirlemek amacıyla kullanılan ihracat sofistikasyonu ...