Now showing items 1-20 of 20

  • Başlangıçtan bugüne ve yarına Türkiye’de sosyal hizmet eğitimi 

   Alptekin, Kamil (Nobel Akademik Yayıncılık, 2016)
   Türkiye'de sosyal hizmet eğitimi 1961 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinde Sosyal Hizmetler Enstitüsü'ne bağlı olarak açılan Sosyal Hizmetler Akademisi ile başlamıştır. 2002 yılına gelindiğinde Başkent ...
  • Dış Ticaret İşlemler ve Uygulamalar 

   Ünüsan, Çağatay; Canıtez, Murat (Gazi Kitabevi, 2018)
  • Economic Development and Zakat 

   Kazak, Hasan; AFŞAR, Bilge; Çeker, Orhan; OKKA, Osman (Nobel Akademik Yayıncılık, 2020-06)
   An integrated system, Islam consists of several subsystems. The economy has an important place in these sub-systems. In this respect, Islam also includes regulations on economic growth and development. Undoubtedly, the ...
  • Hizmetlerin Pazarlanmasında Hizmet Kalitesinin Önemi 

   Gedik, Hasan (GAZİ KİTABEVİ, 2017-12)
  • İlk Türk-İslâm Devletleri Tarihi 

   Yazıcı, Nesimi (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2019)
   İlk İslam devleti, Hz. Peygamber'in Nisan 622'de Hicreti'ni müteakip Medine'de kurulmuştur. Hz. Peygamber'in attığı sağlam temeller ve gösterdiği hedefler istikametinde, sınırlarını büyük bir hızla genişletmiş, varlığını ...
  • İntihar ve intihar girişimi: kavramlar, yaygınlık, müdahale, önleme ve öyküler 

   Alptekin, Kamil (Yeni İnsan Yayınevi, 2014)
   İntihar; sadece bireysel kayıplarla sınırlı kalmaz; uyandırdığı şiddetli duygularla (öfke, panik, korku, acı, suçluluk) o kişinin yakın çevresini de etkiler. İntihar arkasında açığa çıkarılmayı bekleyen pek çok sır ...
  • İslami Finansal Yönetim, Sistem ve Uygulama (Konvansiyonel Finansla Mukayeseli) 

   OKKA, Osman; KAZAK, Hasan (Nobel Akademik Yayıncılık, 2021)
   Günümüzde İslâmî finans sektörünün hızlı gelişmesi ve İslâmî fonların 3 trilyon dolara yaklaşması sebebiyle bu alana ilgi giderek artmış, bir taraftan bu alandaki yayınlar artarken diğer taraftan İslâmî finansal kurumlar ...
  • İslâmî Finansal Yönetim Örnek Olayları ve Örnek Çözümleri (Vaka Analizleri) 

   OKKA, Osman; KAZAK, Hasan; ALIM, Hasan Basri (Nobel Akademik Yayıncılık, 2021-01)
   [B-1] İslâmî Finansal Yönetim, Sistem ve Uygulama (Konvansiyonel Finansla Mukayeseli) kitabımızda; İslâmî finansın ne olduğu, bu konudaki İslâmî kurallar dikkate alınarak günümüzdeki modern firmalarda (adî, kollektif, ...
  • İşletmelerde İhracat Performansı İhracat Performansını Etkileyen Faktörlerin Pazarlama Politikalara Etkileri 

   Cura, Fatih; Zerenler, Muammer (LİTERATÜRK ACADEMİA, 2017)
   Bu kitapta ihracatçı işletmelerin uluslararası ticaret faaliyetlerindeki başarılarının en önemli göstergelerinden biri olan ihracat performansı kavramı ele alınmış olup ihracat performansını etkileyen işletme içi ve işletme ...
  • Liselerde Öğretim Liderliği 

   BÜYÜKDOĞAN, Birol (İksad Yayınevi, 2021-02-01)
   Eğitim çabalarının genel amacı, kuşkusuz yetişmekte olan çocukların ve gençlerin topluma sağlıklı ve verimli bir şekilde uyum sağlamalarına yardım etmektir. Bu uyumun gerçekleştirilmesi için, bireylerin eğilim ve ...
  • NEO-LİBERAL DÖNEMDE SOSYAL GÜVENLİK 

   Ahmet, Atılgan (BETA, 2016)
   Sosyal Güvenlik Nedir? Sosyal Güvenlik Bildirileri Kültürden Yasaya Sosyal Güvenlik Türkiye'de Sosyal Güvenliğin Tarihi İkinci Dünya Savaşı'nda Sonra Sosyal Güvenlik Neo-Liberalizmin Uygulanan Politikalara ...
  • Nöropazarlama_ pazarlamada Yeni Bir Yaklaşım 

   GEDİK, HASAN; Kesek, Hayrullah (Gazi Kitabevi, 2017)
  • POLİTİK DOKUNUŞLAR 

   AKDAĞ, ÖMER (2015)
   Bizim medeniyet anlayışımızda hatıralara hürmet esastır. Türk milletinin binlerce yıllık mazisi vardır. Tarih boyunca milletimiz çok sayıda büyük devletler kurmuştur. Bunlar içinde bize en yakın devlet Osmanlı Cihan ...
  • Sanayi Kuruluşlarında Online İtibar Yönetimi: Covid-19 Döneminde Sosyal Medyaya Dönük Bir Çalışma 

   BÜYÜKDOĞAN, Birol (Nobel Akademik Yayıncılık, 2021-09-01)
   Sanayi Kuruluşlarında itibar konusu ve kuramları literatür olarak verilmiştir. Ardından 22 şirket üzerinde ve dört sosyal medya ağında yer alan paylaşımlara analiz edilmiştir.
  • Tek Partili Dönemde Konya’da 1935 Genel Seçimi 

   AKDAĞ, ÖMER (2018)
   Cumhuriyet arşivi, Türkiye geneline hitap eden gazeteler, mahalli gazeteler ve mahalli arşivler (Koyunoğlu müzesi) gibi birinci elden kaynaklarla diğer tetkik eserlere müracaat edilerek hazırlanmış olan bu çalışma; giriş, ...
  • TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI VE KARABEKİR PAŞA 

   AKDAĞ, ÖMER (2015)
   Karabekir Paşa ile M. Kemal Paşa arasında Mondros Mütarekesi’nden itibaren askeri ve siyasi konularda bazı anlaşmazlıklar olsa da kamuoyuna hissettirilmemiştir. M. Kemal Paşa Milli Mücadele’de Karabekir Paşa başta olmak ...
  • TÜRK İNKILAP TARİHİ 

   AKDAĞ, ÖMER (2016)
   Milli Mücadele, Cumhuriyetin kuruluşu ve inkılâplar, yakın tarihimizin önemli bir devresidir. Tarih bilimindeki temel amaç belli bir dönemi idealize etmek değil günümüzün daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve varlığımızın ...
  • Unutturulan Kimliğimizi Hatırlamak İçin Sosyal Dokunuşlar 

   Akdağ, Ömer (Billur Yayınevi, 2020)
   Bu kitapta verilmek istenen ana fikir: önce kendimiz olmaktır. İnancımızla, örf-âdet ve ahlakımızla şahsiyetli olmak, daha sonra dünyaya açık olmaktır. Yani öğrenmeye, gelişmeye ve inkişaf etmeye teşne olabilmektir. Sabitemiz ...
  • Uygulamalı Gümrük Mevzuatı 

   CANITEZ, Murat (Gazi Kitabevi Yayınları, 2017)
   1-İhracat kavramı ve gümrük mevzuatıyla ilişkisi 2-İthalat Kavramı ve gümrük mevzuatıyla ilişkisi 3-Türk Gümrük mevzuatının kapsamı 4-Dahilde ve hariçte işleme rejimleri ve uygulamaları 5-Gümrük antrepo ve geçici ithalat ...
  • Yeni Ekonomi ve Yeni Yaklaşımlar 

   CANITEZ, Murat; AFŞAR, Bilge (Gazi Kitabevi Yayınları, 2014)
   Yeni ekonomi üzerine bir değerlendirme Yoksulluk olgusu üzerinden yerli bir sosyal hizmet modeli arayışı Yeni ekonomi ve bütünleşik pazarlama iletişimi Yeni ekonomiyle önemi artan hizmetler ve hizmet kalitesi Yeni ...