Now showing items 1-20 of 23

  • 100 Soruda Sürdürülebilir Enerji 

   UYANIK, Sırrı (Nobel Bilimsel Eserler, 2021-08)
   Bu kitap; enerji konusunda “zamanın ruhu”nu anlama ve anlamlandırmaya çalışan kapsayıcı, doyurucu ve merak uyandırıcı bir özet yapabilme çabasının bir sonucudur. “Doğru soruyu sormak bilmenin yarısıdır.” sözünden hareketle ...
  • Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarruflar Bağlamında Tasarrufun İptali Ve Muvazaa Davaları 

   ÇETİNEL, Tunahan (YETKİN YAYINLARI, 2020-11-07)
   Tarih boyunca insanlar, birbirleriyle sözleşme ilişkisi içerisine girmişlerdir. Sözleşme ilişkisine ilişkin evrensel nitelikte olan ilkelerden biri, ahde vefa (pacta sunt servanda) ilkesidir. Bu ilke gereğince, sözleşmenin ...
  • Anonim şirketlerde ortaklıktan çıkarılma 

   ÇELİK, Aytekin (Seçkin yayıncılık, 2016-06-01)
   “Anonim Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarılma" adını taşıyan bu kitapta, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde anonim şirketlerde ortaklıktan çıkarılmaya ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Bu kapsamda öncelikle ...
  • Ardı Ardına Teslimli Satış Sözleşmesi 

   DOĞU, Hakkı Mert (Yetkin Yayınları, 2021)
   Ardı ardına teslimli satış sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmemekle birlikte bir satış sözleşmesi çeşidi olarak değerlendirilebilir. Bu sözleşmede satıcı, satış sözleşmesinden doğan malı teslim edimini belirli ...
  • Avrupa Resim Sanatında Ölümcül Kadın Figürler 

   YILMAZ, Betül Serbest (Palet Yayınları, 2018-12)
   Batı sanatının odağında yer alan yapıtlarda cinsel kimliklerini ile betimlenmiş kadın figürleri, *feminist eleştiri kuramı* göz önüne alarak incelendiği bu kitapta Avrupa estetik anlayışı içinde geçmişten bugüne kadına ...
  • Eine komperative und kritische Analyse islamischer Stiftungen 

   ÇİZAKÇA, Murat (DE GRUYTER OLDENBOURG, 2018-02-02)
   The tradition of pious Islamic foundations goes back several centuries, they can be regarded as civil society organisations avant la lettre. After colonial politics and post-colonial modernisation efforts led to their ...
  • Financing the Development of Old Waqf Properties 

   ÇİZAKÇA, Murat (Kuala Lumpur: Palgrave MacMillan, 2016)
   his book presents successful case studies in Muslim and Muslim minority countries that have revolutionized the redevelopment of idle waqf properties into productive land trusts. The revival of this institution over the ...
  • Hat Aşkıyla 48 Yıl 

   ÖKSÜZ, Hüseyin (2016-12)
  • Hattat Hüseyin Öksüz 

   ÖKSÜZ, Hüseyin (2014-05)
  • Hattat Hüseyin Öksüz 

   ÖKSÜZ, Hüseyin (2014-05)
  • İdare Hukuku Açısından Kamu Düzeni Unsurları 

   ÖZDEMİR, Yücel (Adalet Yayınevi, 2020)
  • İslam Dünyasında Vakıflar 

   ÇİZAKÇA, Murat (KTO Karatay Üniversitesi, 2017-04)
  • İslam Hukukuna Giriş 

   DÖNDÜREN, Hamdi (KTO Karatay Üniversitesi Yayınları, 2017-04)
   Kur’an ve sünnete dayanan İslâm hukuku dünya nüfusunun önemli bir kesiminde 14 yüzyıldan fazla bir süreyle uygulanmış, işlenmiş, üzerinde çeşitli dillerde binlerce eser yazılmış bir hukuk koludur. Bu hukukta evrensel ...
  • İslami Finans Ekonomik Kalkınma ve Sosyal Barış 

   Kazak, Hasan; Okka, Osman (Nobel Akademik Yayıncılık, 2022-05)
   Son ilahi din olan İslam, küllî, kapsayıcı bir sisteme sahiptir ve hayatın bütün alanlarını kuşatan, düzenleyen ölçüler getirmiştir. Kur’an-ı Kerim’de insanın Yaradan’ıyla, insanın diğer insanlarla, insanın içinde bulunduğu ...
  • İslami Ölçülerle Ticaret Rehberi 

   DÖNDÜREN, Hamdi (Erkam Yayınları, 2014)
   Prof. Dr. Hamdi Döndüren'den İslami ölçülerle ticaretin nasıl yapılacağına dair 100 soru, 100 cevap Hayatın türlü gaileleri arasında inancımı korumalıyım. Bunun için teknik ayrıntılara girmeyen bir kitaba müracaat etmeliyim. ...
  • Kaybolmuş ve Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler 

   ÇINAR, Kerim (Konya Ticaret Odası Yeni İpek Yolu Dergisi Özel Sayısı, 2015)
   Yeni İpek Yolu özel sayısı Konya kitabı XV'te, geçmişte şehrin ekonomisinde önemli bir yeri olan "Unutulmuş veya unutulmaya yüz tutmuş sanat-zana­at ve meslekler'' konusu ele alınmıştır. Bu amaçla ta­rih öncesi çağlardan ...
  • Konya'nın Kırk Sanatı-Zenaatı 

   KARPUZ, Haşim-Emine (2018-01)
   El sanatı ürünleri, günlük yaşam içinde kullanılan giysiler, yaygılar, takılar, silahlar, müzik aletleri, süs eşyaları, mimari unsurlar gibi birçok değişik eseri içine almaktadır. Sanayileşme teknoloji gelişinceye kadar ...
  • Kur'an ve Sünnete Göre Güncel Fıkhi Meseleler 

   DÖNDÜREN, Hamdi (Erkam Yayınları, 2016)
   Elinizdeki eserde, iman esasları, helâl ve haram, ibadetler, namaz, oruç, hac, zekât, aile hayatı, evlenme, boşanma, aile fertlerinin karşılıklı hak ve görevleri, alış veriş, ticaret, faiz, ortaklıklar, borsa, bankacılık, ...
  • Proje Yönetimi ve Mühendislik Ekonomisi [C-5] 

   OKKA, Osman (2017-03)
   ÖN SÖZ Bu kitap 2009 tarihinde Konya Ticaret Odası tarafından kurulan KTO Karatay Üniversitesi adına hazırlanmıştır. Karatay Üniversitesi; medrese geleneğinden gelen köklü geçmişi, sahip olduğu teknolojik ve fiziki imkânları ...
  • Sanayi Kuruluşlarında Online İtibar Yönetimi 

   BÜYÜKDOĞAN, Birol (Nobel Akademik Yayıncılık, 2021-09)
   İnternet küçük gruplar arasında etkileşim ve alışveriş düşüncesiyle başlamış, giderek hayatın her aşamasında kendisini göstermiştir. İnternet sürekli yenilenen ve gelişen kullanım alanlarıyla birlikte insanlığa birçok ...