Now showing items 1-20 of 54

  • Gabion tipi dayanma duvarlarında tasarım kriterlerinin araştırılması 

   Unknown author (Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2014-08-26)
   Bu tez çalışmasında, inşaat mühendisliğinde yaygın olarak kullanılan gabion dayanma duvarının tasarım kriterleri Taguchi yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. Gabion dayanma duvarının tasarımını etkileyen başlıca parametreler, ...
  • Gabion Tipi Dayanma Yapıları 

   Uray, Esra; Tan, Özcan (Türkiye Mühendislik Haberleri, 2015-05-11)
   Malzeme üretim ve kaplama teknolojilerindeki gelişmeler sonucu gelişmiş ülkelerde daha yaygın uygulama alanı bulan gabion tipi dayanma yapılarının birçok durumda daha ekonomik olmalarına karşılık, ülkemizde çok yaygın ...
  • Investigation of Design Criteria for the Type of Gabion Walls 

   Uray, Esra; Tan, Özcan (International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE – Cappadocia 2015), 2015-05-20)
   In civil engineering, connecting two different levels each other to provide the essential safety is a common problem and in solving this problem retaining structures are widely used. In this study, the design criteria of ...
  • HARMONİ ARAMA ALGORİTMASI İLE BETONARME KONSOL DAYANMA DUVARLARININ OPTİMUM TASARIMI 

   Uray, Esra; Çarbaş, Serdar; Erkan, İ.Hakkı; Tan, Özcan (6. Geoteknik Sempozyumu, 2015-11-25)
   Günümüzde, karşılaşılan bazı karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde matematik tabanlı deterministik yöntemler yetersiz kalabilmektedir. Bu tür durumlarda daha kısa sürede güvenilir sonuçlara ulaşmak için sezgisel ...
  • Determining of Critical Safety Factors for Homogeneous Slopes with Mathematical Model 

   Erkan, İ.Hakkı; Uray, Esra; Tan, Özcan (4th International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 2016-06-02)
   In this study, the effect of slope and soil parameters on the slope stability has been investigated. The slope heights, the angle of slope, the weight per unit of volume, the angle of internal friction and the cohesion ...
  • ÇİMENTO İLE STABİLİZASYONDA OPTİMUM ÇİMENTO ORANININ BELİRLENMESİ 

   Uray, Esra; Sancıoğlu, Sadrettin; E.Aslı, Çubukçu; M.Doğukan, Erdem (1. Ulusal Genç Geoteknik Mühendisleri Sempozyumu, 2016-10-12)
   Bu çalışmada, farklı çimento ve su oranlarının çimento stabilize zemin dayanımına etkisi deneysel olarak araştırılmıştır. Zayıf zeminin iyileştirilmesi ve belirli zemin özelliklerini sağlaması karayolu uygulamalarında ...
  • GABİON TİPİ DAYANMA DUVARLARININ HARMONİ ARAMA ALGORİTMASI İLE OPTİMİZASYONU 

   Uray, Esra; Çarbaş, Serdar; Erkan, İ.Hakkı; Tan, Özcan (Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi, 2016-10-13)
   Bu çalışmada, gabion dayanma duvarın optimum tasarımı harmoni arama algoritması kullanılarak yapılmıştır. Harmoni arama algoritması müzik icrasında en iyi harmoniyi bulma prensibine dayanan sezgisel optimizasyon yöntemidir. ...
  • Numerical modeling of Samsun Mert River floods 

   Ülke, Aslı; Beden, Neslihan; Demir, Vahdettin; Menek, Necati (European Water, 2017)
   Floods are considered one of the most important natural disasters after earthquakes in Turkey. As a result, there is currently great public interest in this issue and it is necessary to intensify research activities in ...
  • Variational Approximate and Mixed-Finite Element Solution for Static Analysis of Laminated Composite Plates 

   Madenci, Emrah; Özütok, Atilla (Solid State Phenomena, 2017)
   The main objective of the present study is to give a systematic way for the derivation of laminated composite plates by using the mixed type finite element formulation with a functional. The fırst order shear deformation ...
  • Trend Analysis of Precipitation, Temperature and Wind Data in Samsun (Turkey) 

   Ülke, Aslı; Beden, Neslihan; Demir, Vahdettin (IWA 2nd Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment, 2017-03-25)
   Climate change effects have been remarkably perceived today; the determination of trends in precipitation, stream flow, winds, evaporation, and temperatures has become considerable for the planning and management of water ...
  • An Example of Cement Stabilization Application in Railway Systems (Aladdin-Adliye Tramway) 

   Uray, Esra; Erkan, İ.Hakkı; Özçelik, Mustafa; Tan, Özcan (International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2017), 2017-05-08)
   The subbase and base layers of the road and railway should be designed to be the most economical and should provide criteria such as bearing capacity, settlement and permeability during service life. Today, cement stabilization ...
  • Drought and Flood Analyses of Samsun City 

   Demir, Vahdettin; Bilge, Hümeyra; Sevimli, Mehmet Faik (International Conference on Civil and Environmental Engineering, 2017-05-08)
   The aim of this study is to analyze the flood and drought based on precipitation and streamflow data gathered from Samsun City, the most developed province of the Black Sea Region. Flood and drought analysis are important ...
  • L−Momentler Yöntemiyle Karadeniz’e Dökülen Akarsulara Ait Yıllık Anlık Maksimum Akım Değerlerinin Bölgesel Frekans Analizi 

   Çıtakoğlu, Hatice; Demir, Vahdettin; Haktanır, Tefaruk (Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2017-07)
   Bu araştırmada, Karadeniz’e dökülen akarsulardaki 52 adet akım gözlem istasyonuna ait Yıllık Anlık Maksimum Akım (YAMA) verileri kullanılarak L-Momentler yöntemiyle bölgesel frekans analizi yapılmıştır. Hosking tarafından ...
  • Ege Bölgesi Yaz Ayları Buharlaşma Verilerine Trend Analizi 

   Çıtakoğlu, Hatice; Geyikli, Selim; Demir, Vahdettin (5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 2017-09-12)
   Bu çalışmada Ege Bölgesi’nde bulunan Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, Aydın ve İzmir illerine ait meteoroloji gözlem istasyonlarının, 1971 – 2014 yılları arası kaydedilen Temmuz ve Ağustos aylarına ait buharlaşma ...
  • Türkiye Sıcaklıklarının Trend Analizi 

   Kuyucu, Hülya; Demir, Vahdettin; Geyikli, Mehmet Selim; Çıtakoğlu, Hatice (1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies Proceedings, 2017-11-02)
   Climate change effects have been remarkably today; the determination of trends in temperatures, precipitation, stream flow, winds and evaporation has become considerable for the planning and management of water resources ...
  • Flood Modeling by GIS Tools 

   Beden, Neslihan; Demir, Vahdettin; Ülke, Aslı (International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, 2017-11-04)
   In this study flood risks of Samsun Degirmen stream determinate by MIKE 11 and GIS. In this study, MIKE powered by DHI software used for numerical 1D modeling of study area. The hydrological and hydraulic data for the ...
  • Investigation of Sizing Criteria for Cantilever Retaining Wall with Taguchi Optimization 

   Tan, Özcan; Erkan, İ.Hakkı; Uray, Esra (International Conference on Engineering Technologies (ICENTE’17), 2017-12-07)
   Controllable or uncontrollable parameters like elevation difference between soil levels, soil properties, selected wall dimensions, case of groundwater, construction area, intended use and cost have been affected design ...
  • Hangar Tipi Çelik Endüstri Yapılarında Optimum Çerçevenin Belirlenmesi 

   Sancıoğlu, Sadrettin; İlgün, Abdulkerim (Association of Kutbilge Academicians, Isparta, Turkey, 2018)
   Günümüzde inşaat mühendisleri tarafından yapılan yapının tasarım ve projelendirilmesinde temel olarak (Emniyet– Ekonomik- Estetik) kuralı esas alınmaktadır. Emniyetli taşıma gücü, dijital ortamlarda belirli yönetmelik ve ...
  • Flood Modeling of Samsun/Atakum Region by GIS Tools 

   Beden, Neslihan; Demir, Vahdettin; Ülke, Aslı (JOURNAL OF NEW RESULTS IN SCIENCE (JNRS), 2018-05)
   Study area Samsun/Atakum province is almost under threat of flooding in each year. In this region, the main reason of devastating flood is the influence of the Degirmen stream especially during March, April, and July and ...
  • Gabion Structures and Design Criteria 

   Uray, Esra; Tan, Özcan; Uray, Kemal (UIC 10th World Congress on High Speed Rail, 2018-05-08)
   Nowadays, railway is a kind of transportation due to cheap and safe. In railway construction route, many problems like supporting of lateral soil pressure, slope stability and rock fall have been experienced. Gabion basket ...