Toplam kayıt 57, listelenen: 1-20

  • Thumbnail

   Gabion Tipi Dayanma Yapıları 

   URAY, Esra; TAN, Özcan (Türkiye Mühendislik Haberleri, 2015-05-11)
   Malzeme üretim ve kaplama teknolojilerindeki gelişmeler sonucu gelişmiş ülkelerde daha yaygın uygulama alanı bulan gabion tipi dayanma yapılarının birçok durumda daha ekonomik olmalarına karşılık, ülkemizde çok yaygın ...
  • Thumbnail

   Investigation of Design Criteria for the Type of Gabion Walls 

   URAY, Esra; TAN, Özcan (International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE – Cappadocia 2015), 2015-05-20)
   In civil engineering, connecting two different levels each other to provide the essential safety is a common problem and in solving this problem retaining structures are widely used. In this study, the design criteria of ...
  • Thumbnail

   Harmoni Arama Algoritması İle Betonarme Konsol Dayanma Duvarlarının Optimum Tasarımı 

   URAY, Esra; ÇARBAŞ, Serdar; ERKAN, İbrahim Hakkı; TAN, Özcan (6. Geoteknik Sempozyumu, 2015-11-25)
   Günümüzde, karşılaşılan bazı karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde matematik tabanlı deterministik yöntemler yetersiz kalabilmektedir. Bu tür durumlarda daha kısa sürede güvenilir sonuçlara ulaşmak için sezgisel ...
  • Thumbnail

   Determining of Critical Safety Factors for Homogeneous Slopes with Mathematical Model 

   ERKAN, İbrahim Hakkı; URAY, Esra; TAN, Özcan (4th International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 2016-06-02)
   In this study, the effect of slope and soil parameters on the slope stability has been investigated. The slope heights, the angle of slope, the weight per unit of volume, the angle of internal friction and the cohesion ...
  • Thumbnail

   Çimento İle Stabilizasyonda Optimum Çimento Oranının Belirlenmesi 

   URAY, Esra; SANCIOĞLU, Sadrettin; ÇUBUKÇU, Esra Aslı; ERDEM, Mehmet Doğukan (1. Ulusal Genç Geoteknik Mühendisleri Sempozyumu, 2016-10-12)
   Bu çalışmada, farklı çimento ve su oranlarının çimento stabilize zemin dayanımına etkisi deneysel olarak araştırılmıştır. Zayıf zeminin iyileştirilmesi ve belirli zemin özelliklerini sağlaması karayolu uygulamalarında ...
  • Thumbnail

   Gabion Tipi Dayanma Duvarlarının Harmoni Arama Algoritması İle Optimizasyonu 

   URAY, Esra; ÇARBAŞ, Serdar; ERHAN, İbrahimHakkı; TAN, Özcan (Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi, 2016-10-13)
   Bu çalışmada, gabion dayanma duvarın optimum tasarımı harmoni arama algoritması kullanılarak yapılmıştır. Harmoni arama algoritması müzik icrasında en iyi harmoniyi bulma prensibine dayanan sezgisel optimizasyon yöntemidir. ...
  • Thumbnail

   Variational Approximate and Mixed-Finite Element Solution for Static Analysis of Laminated Composite Plates 

   MADENCİ, Emrah; ÖZÜTOK, Atilla (Solid State Phenomena, 2017)
   The main objective of the present study is to give a systematic way for the derivation of laminated composite plates by using the mixed type finite element formulation with a functional. The fırst order shear deformation ...
  • Thumbnail

   Numerical modeling of Samsun Mert River floods 

   ÜLKE, Aslı; BEDEN, Neslihan; DEMİR, Vahdettin; MENEK, Necati (European Water, 2017)
   Floods are considered one of the most important natural disasters after earthquakes in Turkey. As a result, there is currently great public interest in this issue and it is necessary to intensify research activities in ...
  • Thumbnail

   Trend Analysis of Precipitation, Temperature and Wind Data in Samsun (Turkey) 

   ÜLKE, Aslı; BEDEN, Neslihan; DEMİR, Vahdettin (IWA 2nd Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment, 2017-03-25)
   Climate change effects have been remarkably perceived today; the determination of trends in precipitation, stream flow, winds, evaporation, and temperatures has become considerable for the planning and management of water ...
  • Thumbnail

   An Example of Cement Stabilization Application in Railway Systems (Aladdin-Adliye Tramway) 

   URAY, Esra; ERKAN, İbrahimHakkı; ÖZÇELİK, Mustafa; TAN, Özcan (International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2017), 2017-05-08)
   The subbase and base layers of the road and railway should be designed to be the most economical and should provide criteria such as bearing capacity, settlement and permeability during service life. Today, cement stabilization ...
  • Thumbnail

   Drought and Flood Analyses of Samsun City 

   DEMİR, Vahdettin; BİLGE, Hümeyra; SEVİMLİ, Mehmet Faik (International Conference on Civil and Environmental Engineering, 2017-05-08)
   The aim of this study is to analyze the flood and drought based on precipitation and streamflow data gathered from Samsun City, the most developed province of the Black Sea Region. Flood and drought analysis are important ...
  • Thumbnail

   Ege Bölgesi Yaz Ayları Buharlaşma Verilerine Trend Analizi 

   ÇITAKOĞLU, Hatice; GEYİKLİ, Selim; DEMİR, Vahdettin (5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 2017-09-12)
   Bu çalışmada Ege Bölgesi’nde bulunan Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, Aydın ve İzmir illerine ait meteoroloji gözlem istasyonlarının, 1971 – 2014 yılları arası kaydedilen Temmuz ve Ağustos aylarına ait buharlaşma ...
  • Thumbnail

   Türkiye Sıcaklıklarının Trend Analizi 

   KUYUCU, Hülya; DEMİR, Vahdettin; GEYİKLİ, Mehmet Selim; ÇITAKOĞLU, Hatice (1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies Proceedings, 2017-11-02)
   Climate change effects have been remarkably today; the determination of trends in temperatures, precipitation, stream flow, winds and evaporation has become considerable for the planning and management of water resources ...
  • Thumbnail

   Flood Modeling by GIS Tools 

   BEDEN, Neslihan; DEMİR, Vahdettin; ÜLKE, Aslı (International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, 2017-11-04)
   In this study flood risks of Samsun Degirmen stream determinate by MIKE 11 and GIS. In this study, MIKE powered by DHI software used for numerical 1D modeling of study area. The hydrological and hydraulic data for the ...
  • Thumbnail

   Investigation of Sizing Criteria for Cantilever Retaining Wall with Taguchi Optimization 

   TAN, Özcan; ERKAN, İbrahim Hakkı; URAY, Esra (International Conference on Engineering Technologies (ICENTE’17), 2017-12-07)
   Controllable or uncontrollable parameters like elevation difference between soil levels, soil properties, selected wall dimensions, case of groundwater, construction area, intended use and cost have been affected design ...
  • Thumbnail

   Hangar Tipi Çelik Endüstri Yapılarında Optimum Çerçevenin Belirlenmesi 

   SANCIOĞLU, Sadrettin; İLGÜN, Abdulkerim (Association of Kutbilge Academicians, Isparta, Turkey, 2018)
   Günümüzde inşaat mühendisleri tarafından yapılan yapının tasarım ve projelendirilmesinde temel olarak (Emniyet– Ekonomik- Estetik) kuralı esas alınmaktadır. Emniyetli taşıma gücü, dijital ortamlarda belirli yönetmelik ve ...
  • Thumbnail

   Flood Modeling of Samsun/Atakum Region by GIS Tools 

   BEDEN, Neslihan; DEMİR, Vahdettin; ÜLKE KESKİN, Aslı (JOURNAL OF NEW RESULTS IN SCIENCE (JNRS), 2018-05)
   Study area Samsun/Atakum province is almost under threat of flooding in each year. In this region, the main reason of devastating flood is the influence of the Degirmen stream especially during March, April, and July and ...
  • Thumbnail

   Gabion Structures and Design Criteria 

   URAY, Esra; TAN, Özcan; URAY, Kemal (UIC 10th World Congress on High Speed Rail, 2018-05-08)
   Nowadays, railway is a kind of transportation due to cheap and safe. In railway construction route, many problems like supporting of lateral soil pressure, slope stability and rock fall have been experienced. Gabion basket ...
  • Thumbnail

   Analysis of Annual, Seasonal, and Monhtly Trends of Climatic Data: A Case Study of Samsun 

   ÜLKE KESKİN, Aslı; BEDEN, Neslihan; DEMİR, Vahdettin (Nature Sciences, 2018-07)
   Climate change impacts are perceived today as being very noticeable; determination of precipitation, wind, flow, evaporation and temperature trends has become essential for water resources and engineering projects in ...
  • Thumbnail

   Kimyasal Ankrajların Çekip Çıkarma Davranışlarının Deneysel Olarak İncelenmesi 

   MÜSEVİTOĞLU, Abdullah; ARSLAN, Musa Hakan; AKSOYLU, Ceyhun (2018-07-15)
   Bu çalışmada kimyasal ankrajların çekme kapasitesine etki eden parametreler deneysel olarak incelenmiştir. Bu kapsamda ankraj derinliği, donatının çapı, açılan delik çapı, beton dayanımı ve açılan deliğin temizliği dikkate ...