Now showing items 1-1 of 1

    • Merkezi Çelik Çaprazların Bir Çelik Yapı Üzerinde İncelenmesi 

      SANCIOĞLU, Sadrettin; ÇARBAŞ, Serdar (1st International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences, 2021-11-03)
      Çelik yapılarda moment aktaran çerçeve sistemleri ve merkezi çaprazlı çerçeve sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Yapının düşey ve yatay yükler altında göstereceği yapısal davranışa göre yapısal elemanlar yönetmelikler ...