Now showing items 1-1 of 1

    • Sezgisel Regresyon Teknikleri ile Sayısal Yükseklik Modellenmesi 

      DEMİR, Vahdettin; ÇUBUKÇU, Esra, Aslı (Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2021-04)
      Bu çalışmada, Samsun Mert Irmağı Havzası’nda, hâlihazır haritalardan temin edilmiş yatay ve düşey koordinat bilgilerinin yer aldığı noktalardan yükseklik değerleri, M5 model ağacı (M5-tree) ve çok değişkenli uyarlamalı ...