Now showing items 1-11 of 11

  • Beton Dolgulu Çelik Kirişlerin Eğilme Etkisinin Analitik Olarak İncelenmesi 

   Sancıoğlu, Sadrettin; İlgün, Abdulkerim; Çarbaş, Serdar; Akın, Süleyman Kamil (8. Uluslararası Çelik Yapılar Sempozyumu, 2019-10-26)
   Bu çalışmada, betonla doldurulan farklı kesitli profillerle teşkil edilen çelik kirişlerin eğilme dayanımları analitik olarak incelenmiştir. Geometrileri farklı olmasına rağmen eşit kesit alanına ve aynı cidar kalınlıklarına ...
  • Çelik Bir Binada Kullanılan Çapraz Tiplerinin Deprem Etkisi Altında Analizi 

   Sancıoğlu, Sadrettin; Arıbaş, Semih; Bayram, Berna; Şimşek, Muhammed; Çarbaş, Serdar (8. Uluslararası Çelik Yapılar Sempozyumu, 2019-10-26)
   Bu çalışmada, İstanbul’da rastgele seçilen bir koordinatta yer alan beş katlı simetrik çelik bir binanın ülkemizde yürürlükte olan Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapımına Dair Esaslar (ÇYTHYE) ve Türkiye Bina Deprem ...
  • Çelik Bir Yapıda Dışmerkez Diyagonal Çaprazların Etkisi 

   Bayram, Berna; Sancıoğlu, Sadrettin; Çarbaş, Serdar (KMÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2019)
   Yüksek süneklik ve taşıma gücü gibi özelliklerinden dolayı çelik yapı sistemleri, diğer yapı türlerine göre daha fazla tercih edilmektedir. Yapının, yatay yük taşıma kapasitesini arttırmak ve yanal ötelenmesini azaltmak ...
  • DETERMINING OF SAFETY FACTORS FOR CANTILEVER RETAINING WALL WITH MATHEMATICAL MODEL 

   Uray, Esra; Çarbaş, Serdar; Tan, Özcan (International Conference on Mathematical Studies and Applications 2018, 2018-12-28)
   In the conventional design of cantilever retaining wall, trial-and-error method has been used to determine wall dimensions which satisfies the stability conditions of wall. This method takes time in design period and is ...
  • Dışmerkez Diyagonal Çaprazların Sismik Yükler Altında Çelik Yapılara Etkisi 

   Sancıoğlu, Sadrettin; Bayram, Berna; Çarbaş, Serdar (1. ULUSAL MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ KONGRESİ, 2019-10-19)
   Günümüzde, çelik taşıyıcı sistemlerin kullanımı özellikle endüstri binalarında gün geçtikçe artmaktadır. Gerek Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY–2018) gerekse Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapımına Dair Esaslar ...
  • Dışmerkez V Çaprazların Çelik Bir Yapı Üzerinde İncelenmesi 

   Arıbaş, Semih; Sancıoğlu, Sadrettin; Çarbaş, Serdar (KMÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2019)
   Betonarme yapılarda deprem etkilerine karşı betonarme perdeler kullanılırken, çelik yapılarda ise çelik çaprazlar tercih edilmektedir. Çelik çaprazlar yatay yükler altında yapının daha fazla yük taşırken, daha az deplasman ...
  • GABİON TİPİ DAYANMA DUVARLARININ HARMONİ ARAMA ALGORİTMASI İLE OPTİMİZASYONU 

   Uray, Esra; Çarbaş, Serdar; Erkan, İ.Hakkı; Tan, Özcan (Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi, 2016-10-13)
   Bu çalışmada, gabion dayanma duvarın optimum tasarımı harmoni arama algoritması kullanılarak yapılmıştır. Harmoni arama algoritması müzik icrasında en iyi harmoniyi bulma prensibine dayanan sezgisel optimizasyon yöntemidir. ...
  • HARMONİ ARAMA ALGORİTMASI İLE BETONARME KONSOL DAYANMA DUVARLARININ OPTİMUM TASARIMI 

   Uray, Esra; Çarbaş, Serdar; Erkan, İ.Hakkı; Tan, Özcan (6. Geoteknik Sempozyumu, 2015-11-25)
   Günümüzde, karşılaşılan bazı karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde matematik tabanlı deterministik yöntemler yetersiz kalabilmektedir. Bu tür durumlarda daha kısa sürede güvenilir sonuçlara ulaşmak için sezgisel ...
  • Investigation of optimal designs for concrete cantilever retaining walls in different soils 

   Uray, Esra; Çarbaş, Serdar; Erkan, İ.Hakkı; Olgun, Murat (CHALLENGE JOURNAL OF CONCRETE RESEARCH LETTERS, 2020-05-24)
   In this paper, the investigation of the optimum designs for two types of concrete cantilever retaining walls was conducted utilizing the artificial bee colony algorithm. Stability conditions like safety factors of sliding, ...
  • Moment Aktaran Çelik Çerçeveli Yapılarda Dışmerkez Çaprazların TBDY2018’e Göre İncelenmesi 

   Sancıoğlu, Sadrettin; Arıbaş, Semih; Çarbaş, Serdar (1. ULUSAL MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ KONGRESİ, 2019-10-19)
   Deprem etkisi günümüzde inşa edilen yapıların tasarımını doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Ülkemiz deprem kuşağında bulunduğundan, inşa edilen yapıların deprem etkilerine karşı dayanıklı olması gerekmektedir. ...
  • TDBY 2018’e Göre Dış Merkez Çaprazlı Yüksek Süneklikli Moment Aktaran Çelik Çerçevelerde Düşey Deprem Etkisi 

   Sancıoğlu, Sadrettin; Şimşek, Muhammed; Çarbaş, Serdar (1. ULUSAL MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ KONGRESİ, 2019-10-19)
   Dünyada, çelik yapıların gelişimi ve incelenmesi hakkında birçok çalışmalar yapılmaktadır. Dışmerkezi çelik çaprazlar ilk olarak 1970 yılında Japonya’da ve devamında 1980 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde incelenmiştir ...