Now showing items 1-4 of 4

  • Çelik Bir Binada Kullanılan Çapraz Tiplerinin Deprem Etkisi Altında Analizi 

   Sancıoğlu, Sadrettin; Arıbaş, Semih; Bayram, Berna; Şimşek, Muhammed; Çarbaş, Serdar (8. Uluslararası Çelik Yapılar Sempozyumu, 2019-10-26)
   Bu çalışmada, İstanbul’da rastgele seçilen bir koordinatta yer alan beş katlı simetrik çelik bir binanın ülkemizde yürürlükte olan Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapımına Dair Esaslar (ÇYTHYE) ve Türkiye Bina Deprem ...
  • Dışmerkez V Çaprazların Çelik Bir Yapı Üzerinde İncelenmesi 

   Arıbaş, Semih; Sancıoğlu, Sadrettin; Çarbaş, Serdar (KMÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2019)
   Betonarme yapılarda deprem etkilerine karşı betonarme perdeler kullanılırken, çelik yapılarda ise çelik çaprazlar tercih edilmektedir. Çelik çaprazlar yatay yükler altında yapının daha fazla yük taşırken, daha az deplasman ...
  • Eksenel Yük Etkisi Altında İnce Cidarlı Çelik Kolonların Deneysel Olarak İncelenmesi 

   İlgün, Abdulkerim; Can, Hüsnü; Bayram, Berna; Arıbaş, Semih; Zia, Ahmad Javid; Sancıoğlu, Sadrettin (7. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı, 2019-10-05)
   Bu çalışmada daire kesitli çelik kolonların, farklı dolgu malzemeleriyle eksenel yük altındaki davranışı incelenmiştir. Çalışmada 60,3 mm çapında, 3 mm cidar kalınlığında ve 750 mm uzunluğunda S235JR kalitesinde 12 adet ...
  • Moment Aktaran Çelik Çerçeveli Yapılarda Dışmerkez Çaprazların TBDY2018’e Göre İncelenmesi 

   Sancıoğlu, Sadrettin; Arıbaş, Semih; Çarbaş, Serdar (1. ULUSAL MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ KONGRESİ, 2019-10-19)
   Deprem etkisi günümüzde inşa edilen yapıların tasarımını doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Ülkemiz deprem kuşağında bulunduğundan, inşa edilen yapıların deprem etkilerine karşı dayanıklı olması gerekmektedir. ...