Now showing items 1-4 of 4

  • Çelik Bir Binada Kullanılan Çapraz Tiplerinin Deprem Etkisi Altında Analizi 

   Sancıoğlu, Sadrettin; Arıbaş, Semih; Bayram, Berna; Şimşek, Muhammed; Çarbaş, Serdar (8. Uluslararası Çelik Yapılar Sempozyumu, 2019-10-26)
   Bu çalışmada, İstanbul’da rastgele seçilen bir koordinatta yer alan beş katlı simetrik çelik bir binanın ülkemizde yürürlükte olan Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapımına Dair Esaslar (ÇYTHYE) ve Türkiye Bina Deprem ...
  • Çelik Bir Yapıda Dışmerkez Diyagonal Çaprazların Etkisi 

   Bayram, Berna; Sancıoğlu, Sadrettin; Çarbaş, Serdar (KMÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2019)
   Yüksek süneklik ve taşıma gücü gibi özelliklerinden dolayı çelik yapı sistemleri, diğer yapı türlerine göre daha fazla tercih edilmektedir. Yapının, yatay yük taşıma kapasitesini arttırmak ve yanal ötelenmesini azaltmak ...
  • Dışmerkez Diyagonal Çaprazların Sismik Yükler Altında Çelik Yapılara Etkisi 

   Sancıoğlu, Sadrettin; Bayram, Berna; Çarbaş, Serdar (1. ULUSAL MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ KONGRESİ, 2019-10-19)
   Günümüzde, çelik taşıyıcı sistemlerin kullanımı özellikle endüstri binalarında gün geçtikçe artmaktadır. Gerek Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY–2018) gerekse Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapımına Dair Esaslar ...
  • Eksenel Yük Etkisi Altında İnce Cidarlı Çelik Kolonların Deneysel Olarak İncelenmesi 

   İlgün, Abdulkerim; Can, Hüsnü; Bayram, Berna; Arıbaş, Semih; Zia, Ahmad Javid; Sancıoğlu, Sadrettin (7. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı, 2019-10-05)
   Bu çalışmada daire kesitli çelik kolonların, farklı dolgu malzemeleriyle eksenel yük altındaki davranışı incelenmiştir. Çalışmada 60,3 mm çapında, 3 mm cidar kalınlığında ve 750 mm uzunluğunda S235JR kalitesinde 12 adet ...