Now showing items 1-1 of 1

    • Farklı Dolgu Duvarların Betonarme Bir Yapının Sismik Yük Davranışına Etkisinin İncelenmesi 

      SOYDOĞAN, Hasan Furkan; SANCIOĞLU, Sadrettin; CAN, Hüsnü (1st International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences, 2021-11-03)
      Dolgu duvarlar, betonarme çerçevelerin arasına mimari projeye uygun olarak yerleştirilen elemanlardır. Taşıyıcı özelliği olmadığından, yapılarda zati ağırlık olarak kesit hesaplarında dikkat edilse de yatay yüklere karşı ...