Now showing items 1-20 of 54

  • 2D Taşkın Modellemesi, Samsun Mert Irmağı Örneği 

   Demir, Vahdettin; Ülke, Aslı (International Symposium on Urban Water and Wastewater Management, 2018-10-25)
   Taşkınlar sebep oldukları can ve mal kayıpları bakımından bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de doğal afetlerin başında yer almaktadır. Dolayısıyla diğer afetlere olduğu gibi taşkınlara da hazırlıklı olmalıyız. Bunun ...
  • Analysis of Annual, Seasonal, and Monhtly Trends of Climatic Data: A Case Study of Samsun 

   Ülke, Aslı; Beden, Neslihan; Demir, Vahdettin (Nature Sciences, 2018-07)
   Climate change impacts are perceived today as being very noticeable; determination of precipitation, wind, flow, evaporation and temperature trends has become essential for water resources and engineering projects in ...
  • Beton Dolgulu Çelik Kirişlerin Eğilme Etkisinin Analitik Olarak İncelenmesi 

   Sancıoğlu, Sadrettin; İlgün, Abdulkerim; Çarbaş, Serdar; Akın, Süleyman Kamil (8. Uluslararası Çelik Yapılar Sempozyumu, 2019-10-26)
   Bu çalışmada, betonla doldurulan farklı kesitli profillerle teşkil edilen çelik kirişlerin eğilme dayanımları analitik olarak incelenmiştir. Geometrileri farklı olmasına rağmen eşit kesit alanına ve aynı cidar kalınlıklarına ...
  • Comparison Of 2d Hydraulic Models For Flood Simulation On The Mert River Turkey 

   Beden, Neslihan; Demir, Vahdettin; Alrayess, Hesham; Keskin, Aslı Ülke (5th International Symposium on Dam Safety, 2018-10-27)
   As well as all over the world, Turkey exposures to floods more frequently as a result of climate change. The study area, Mert River is located in Samsun city north of Turkey and also frequently exposed to floods and flood ...
  • Çelik Bir Binada Kullanılan Çapraz Tiplerinin Deprem Etkisi Altında Analizi 

   Sancıoğlu, Sadrettin; Arıbaş, Semih; Bayram, Berna; Şimşek, Muhammed; Çarbaş, Serdar (8. Uluslararası Çelik Yapılar Sempozyumu, 2019-10-26)
   Bu çalışmada, İstanbul’da rastgele seçilen bir koordinatta yer alan beş katlı simetrik çelik bir binanın ülkemizde yürürlükte olan Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapımına Dair Esaslar (ÇYTHYE) ve Türkiye Bina Deprem ...
  • Çelik Bir Yapıda Dışmerkez Diyagonal Çaprazların Etkisi 

   Bayram, Berna; Sancıoğlu, Sadrettin; Çarbaş, Serdar (KMÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2019)
   Yüksek süneklik ve taşıma gücü gibi özelliklerinden dolayı çelik yapı sistemleri, diğer yapı türlerine göre daha fazla tercih edilmektedir. Yapının, yatay yük taşıma kapasitesini arttırmak ve yanal ötelenmesini azaltmak ...
  • ÇİMENTO İLE STABİLİZASYONDA OPTİMUM ÇİMENTO ORANININ BELİRLENMESİ 

   Uray, Esra; Sancıoğlu, Sadrettin; E.Aslı, Çubukçu; M.Doğukan, Erdem (1. Ulusal Genç Geoteknik Mühendisleri Sempozyumu, 2016-10-12)
   Bu çalışmada, farklı çimento ve su oranlarının çimento stabilize zemin dayanımına etkisi deneysel olarak araştırılmıştır. Zayıf zeminin iyileştirilmesi ve belirli zemin özelliklerini sağlaması karayolu uygulamalarında ...
  • Debi-Sürek Eğrisi Yardımıyla Taban Akımının Hesaplaması: Samsun Kürtün Irmağı Örneği 

   DEMİR, Vahdettin; TONA, Aziz Uğur (Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2021-04)
   Taban akımı yağış miktarı azaldığında veya kurak zamanlarda yağış olmadığında nehrin kurumasını engeller ve nehirdeki akışın devamlılığını sağlar. Ayrıca taban (baz) akımı çok yağış alan ve kar erimesinin uzun süre devam ...
  • Determination of the River Basin Boundaries with the Help of GIS in Turkey 

   Çay, Faruk; Demir, Vahdettin; sevimli, Mehmet Faik (13th International Congress on Advances in Civil Engineering, 2018-09-12)
   The aim of the study is to establish an approach that the basin boundaries can be provided faster than classical methods. Today, the digital elevation model (DEM) can be formed by different methods. One of these methods ...
  • Determining of Critical Safety Factors for Homogeneous Slopes with Mathematical Model 

   Erkan, İ.Hakkı; Uray, Esra; Tan, Özcan (4th International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 2016-06-02)
   In this study, the effect of slope and soil parameters on the slope stability has been investigated. The slope heights, the angle of slope, the weight per unit of volume, the angle of internal friction and the cohesion ...
  • DETERMINING OF SAFETY FACTORS FOR CANTILEVER RETAINING WALL WITH MATHEMATICAL MODEL 

   Uray, Esra; Çarbaş, Serdar; Tan, Özcan (International Conference on Mathematical Studies and Applications 2018, 2018-12-28)
   In the conventional design of cantilever retaining wall, trial-and-error method has been used to determine wall dimensions which satisfies the stability conditions of wall. This method takes time in design period and is ...
  • Drought and Flood Analyses of Samsun City 

   Demir, Vahdettin; Bilge, Hümeyra; Sevimli, Mehmet Faik (International Conference on Civil and Environmental Engineering, 2017-05-08)
   The aim of this study is to analyze the flood and drought based on precipitation and streamflow data gathered from Samsun City, the most developed province of the Black Sea Region. Flood and drought analysis are important ...
  • Dışmerkez Diyagonal Çaprazların Sismik Yükler Altında Çelik Yapılara Etkisi 

   Sancıoğlu, Sadrettin; Bayram, Berna; Çarbaş, Serdar (1. ULUSAL MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ KONGRESİ, 2019-10-19)
   Günümüzde, çelik taşıyıcı sistemlerin kullanımı özellikle endüstri binalarında gün geçtikçe artmaktadır. Gerek Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY–2018) gerekse Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapımına Dair Esaslar ...
  • Dışmerkez V Çaprazların Çelik Bir Yapı Üzerinde İncelenmesi 

   Arıbaş, Semih; Sancıoğlu, Sadrettin; Çarbaş, Serdar (KMÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2019)
   Betonarme yapılarda deprem etkilerine karşı betonarme perdeler kullanılırken, çelik yapılarda ise çelik çaprazlar tercih edilmektedir. Çelik çaprazlar yatay yükler altında yapının daha fazla yük taşırken, daha az deplasman ...
  • Ege Bölgesi Yaz Ayları Buharlaşma Verilerine Trend Analizi 

   Çıtakoğlu, Hatice; Geyikli, Selim; Demir, Vahdettin (5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 2017-09-12)
   Bu çalışmada Ege Bölgesi’nde bulunan Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, Aydın ve İzmir illerine ait meteoroloji gözlem istasyonlarının, 1971 – 2014 yılları arası kaydedilen Temmuz ve Ağustos aylarına ait buharlaşma ...
  • Eksenel Yük Etkisi Altında İnce Cidarlı Çelik Kolonların Deneysel Olarak İncelenmesi 

   İlgün, Abdulkerim; Can, Hüsnü; Bayram, Berna; Arıbaş, Semih; Zia, Ahmad Javid; Sancıoğlu, Sadrettin (7. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı, 2019-10-05)
   Bu çalışmada daire kesitli çelik kolonların, farklı dolgu malzemeleriyle eksenel yük altındaki davranışı incelenmiştir. Çalışmada 60,3 mm çapında, 3 mm cidar kalınlığında ve 750 mm uzunluğunda S235JR kalitesinde 12 adet ...
  • An Example of Cement Stabilization Application in Railway Systems (Aladdin-Adliye Tramway) 

   Uray, Esra; Erkan, İ.Hakkı; Özçelik, Mustafa; Tan, Özcan (International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2017), 2017-05-08)
   The subbase and base layers of the road and railway should be designed to be the most economical and should provide criteria such as bearing capacity, settlement and permeability during service life. Today, cement stabilization ...
  • Farklı Dolgu Duvarların Betonarme Bir Yapının Sismik Yük Davranışına Etkisinin İncelenmesi 

   SOYDOĞAN, Hasan Furkan; SANCIOĞLU, Sadrettin; CAN, Hüsnü (1st International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences, 2021-11-03)
   Dolgu duvarlar, betonarme çerçevelerin arasına mimari projeye uygun olarak yerleştirilen elemanlardır. Taşıyıcı özelliği olmadığından, yapılarda zati ağırlık olarak kesit hesaplarında dikkat edilse de yatay yüklere karşı ...
  • Flood Modeling by GIS Tools 

   Beden, Neslihan; Demir, Vahdettin; Ülke, Aslı (International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, 2017-11-04)
   In this study flood risks of Samsun Degirmen stream determinate by MIKE 11 and GIS. In this study, MIKE powered by DHI software used for numerical 1D modeling of study area. The hydrological and hydraulic data for the ...
  • Flood Modeling of Samsun/Atakum Region by GIS Tools 

   Beden, Neslihan; Demir, Vahdettin; Ülke, Aslı (JOURNAL OF NEW RESULTS IN SCIENCE (JNRS), 2018-05)
   Study area Samsun/Atakum province is almost under threat of flooding in each year. In this region, the main reason of devastating flood is the influence of the Degirmen stream especially during March, April, and July and ...