Recent Submissions

 • Thumbnail

  Katkı malzemelerinin fazla kullanılmasının betona etkisi: Vaka analizi 

  İLGÜN, Abdulkerim; TÜRKER, İlker Yılmaz; MÜSEVİTOĞLU, Abdullah; Çöğürcü, Mustafa Tolga (Karamanoglu Mehmetbey University Journal of Engineering and Natural Sciences, 2020-12-29)
  Dünya’da beton katkı malzemeleri 1870’li yıllarda araştırılmaya başlanmıştır. 1930’lı yılların başından itibaren su azaltıcı katkılar ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlamıştır. Bu tür katkılar 1940-1960 yılları ...
 • Thumbnail

  Tek Katlı Duvar Deformasyonunun Görüntü İşleme Teknikleri Kullanılarak Belirlenmesi 

  İLGÜN, Abdulkerim; ZIA, Ahmad Javid; DEMİR, Vahdettin; MÜSEVİTOĞLU, Abdullah; SANCIOĞLU, Sadrettin (Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 2021)
  Görüntü işleme tekniği son zamanlarda mühendislik problemlerinin çözümlerinde sıkça kullanılmaktadır. Mühendislik çalışmalarında kullanılan görüntü işleme tekniği uygulamalarında malzemenin ilk durumu ile değişimden ...
 • Thumbnail

  Stenli Kompozit Kirişlerin Eğilme Etkisinde Deneysel İncelenmesi 

  İLGÜN, Abdulkerim; BAYRAM, Berna; SANCIOĞLU, Sadrettin (8. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı 2022, 2022-10-15)
  Bu çalışmada kapsamında beton dolgulu çelik kirişlere stent eklenerek eğilme etsi altındaki davranışı incelenmiştir. Çalışmada 114,3x3 mm dairesel kesitli 7 adet profil, 90x90 mm kare kesitli 8 adet profil ve 80x100 mm ...
 • Thumbnail

  Farklı Merkezi ve Dışmerkezi Çelik Çaprazların Bir Yapı Üzerinde İncelenmesi 

  VURAL, Havva Betül; SELEN, Sena; SANCIOĞLU, Sadrettin (2nd International Conference on Innovative Academic Studies, 2023-02-07)
  Çelik yapıların çerçeve sistemi; moment aktaran çelik çerçeveli, merkezi çaprazlı çelik çerçeveli ve dışmerkezi çaprazlı çelik çerçeveli olarak tasarlanmaktadır. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği- 2018’de 5 farklı merkezi ...
 • Thumbnail

  Prevention of torsional irregularity in steel structures via brace members 

  SANCIOĞLU, Sadrettin; VURAL, Havva Betül; SELEN, Sena; ÇARBAŞ, Serdar; İLGÜN, Abdulkerim (2nd Advanced Engineering Days, 2022-03-16)
  Steel structures can be designed using moment-resisting frame systems or braced framesystems. Torsional irregularities can occur in non-symmetrical structures designed withmoment-resisting steel frame systems. These torsional ...
 • Thumbnail

  Debi-Sürek Eğrisi Yardımıyla Taban Akımının Hesaplaması: Samsun Kürtün Irmağı Örneği 

  DEMİR, Vahdettin; TONA, Aziz Uğur (Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2021-04)
  Taban akımı yağış miktarı azaldığında veya kurak zamanlarda yağış olmadığında nehrin kurumasını engeller ve nehirdeki akışın devamlılığını sağlar. Ayrıca taban (baz) akımı çok yağış alan ve kar erimesinin uzun süre devam ...
 • Thumbnail

  Sezgisel Regresyon Teknikleri ile Sayısal Yükseklik Modellenmesi 

  DEMİR, Vahdettin; ÇUBUKÇU, Esra, Aslı (Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2021-04)
  Bu çalışmada, Samsun Mert Irmağı Havzası’nda, hâlihazır haritalardan temin edilmiş yatay ve düşey koordinat bilgilerinin yer aldığı noktalardan yükseklik değerleri, M5 model ağacı (M5-tree) ve çok değişkenli uyarlamalı ...
 • Thumbnail

  Tek Katlı Duvar Deformasyonunun Görüntü İşleme Teknikleri Kullanılarak Belirlenmesi 

  İLGÜN, Abdulkerim; ZIA, Ahmad Javid; DEMİR, Vahdettin; MÜSEVİTOĞLU, Abdullah; SANCIOĞLU, Sadrettin (5. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi, 2021-05-19)
  Görüntü işleme tekniği son zamanlarda mühendislik problemlerinin çözümlerinde sıkça kullanılmaktadır. Mühendislik çalışmalarında kullanılan Digital Image Correlation (DIC) uygulamalarında malzemenin ilk ...
 • Thumbnail

  Farklı Dolgu Duvarların Betonarme Bir Yapının Sismik Yük Davranışına Etkisinin İncelenmesi 

  SOYDOĞAN, Hasan Furkan; SANCIOĞLU, Sadrettin; CAN, Hüsnü (1st International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences, 2021-11-03)
  Dolgu duvarlar, betonarme çerçevelerin arasına mimari projeye uygun olarak yerleştirilen elemanlardır. Taşıyıcı özelliği olmadığından, yapılarda zati ağırlık olarak kesit hesaplarında dikkat edilse de yatay yüklere karşı ...
 • Thumbnail

  Merkezi Çelik Çaprazların Bir Çelik Yapı Üzerinde İncelenmesi 

  SANCIOĞLU, Sadrettin; ÇARBAŞ, Serdar (1st International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences, 2021-11-03)
  Çelik yapılarda moment aktaran çerçeve sistemleri ve merkezi çaprazlı çerçeve sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Yapının düşey ve yatay yükler altında göstereceği yapısal davranışa göre yapısal elemanlar yönetmelikler ...
 • Thumbnail

  Yeterince akım ölçümü olmayan nehirlerde taşkın debisinin hesaplanması ve taşkın modellemesi (Samsun, Mert Irmağı örneği) 

  DEMİR, Vahdettin; KESKİN, Aslı Ülke (GEOMATİK, 2021-05-09)
  Taşkınlar dünyada yaşanan en önemli afetlerden biri olup, Türkiye’de can ve mal kayıpları açısından depremlerden sonra ikinci, meteorolojik afetler arasında ilk sırada yer alır. Yaşamımızı, ekonomimizi etkileyen bu afetin ...
 • Thumbnail

  Investigation of optimal designs for concrete cantilever retaining walls in different soils 

  URAY, Esra; ÇARBAŞ, Serdar; ERKAN, İbrahim Hakkı; OLGUN, Murat (CHALLENGE JOURNAL OF CONCRETE RESEARCH LETTERS, 2020-05-24)
  In this paper, the investigation of the optimum designs for two types of concrete cantilever retaining walls was conducted utilizing the artificial bee colony algorithm. Stability conditions like safety factors of sliding, ...
 • Thumbnail

  Çelik Bir Yapıda Dışmerkez Diyagonal Çaprazların Etkisi 

  BAYRAM, Berna; SANCIOĞLU, Sadrettin; ÇARBAŞ, Serdar (KMÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2019)
  Yüksek süneklik ve taşıma gücü gibi özelliklerinden dolayı çelik yapı sistemleri, diğer yapı türlerine göre daha fazla tercih edilmektedir. Yapının, yatay yük taşıma kapasitesini arttırmak ve yanal ötelenmesini azaltmak ...
 • Thumbnail

  Dışmerkez V Çaprazların Çelik Bir Yapı Üzerinde İncelenmesi 

  ARIBAŞ, Semih; SANCIOĞLU, Sadrettin; ÇARBAŞ, Serdar (KMÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2019)
  Betonarme yapılarda deprem etkilerine karşı betonarme perdeler kullanılırken, çelik yapılarda ise çelik çaprazlar tercih edilmektedir. Çelik çaprazlar yatay yükler altında yapının daha fazla yük taşırken, daha az deplasman ...
 • Thumbnail

  Tek ve Çok Katmanlı Taş Duvarların Mekanik Özelliklerinin Deneysel Olarak Belirlenmesi 

  ZIA, Ahmad Javid; İLGUN, Abdulkerim; CAN, Hüsnü; MÜSEVİTOĞLU, Abdullah (2019-10-04)
  Günümüzdeki yapı stokunun önemli bir kısmını yığma binalar teşkil eder. Bu yapılarda taşın kullanımı oldukça yaygındır. Buna ilaveten doğal taş sektörü her ülkenin önemli gelir kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Ama ...
 • Thumbnail

  Kimyasal Ankrajların Çekip Çıkarma Davranışlarının Deneysel Olarak İncelenmesi 

  MÜSEVİTOĞLU, Abdullah; ARSLAN, Musa Hakan; AKSOYLU, Ceyhun (2018-07-15)
  Bu çalışmada kimyasal ankrajların çekme kapasitesine etki eden parametreler deneysel olarak incelenmiştir. Bu kapsamda ankraj derinliği, donatının çapı, açılan delik çapı, beton dayanımı ve açılan deliğin temizliği dikkate ...
 • Thumbnail

  Karadeniz Yağışlarının Kuzey Atlantik Salnımı ile İlişkisi 

  YILMAZ, Cavit Berkay; DEMİR, Vahdettin; SEVİMLİ, Mehmet Faik (Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2020-12-15)
  Kuzey Atlantik Okyanusu üzerinde meydana gelen KAS (Kuzey Atlantik Salınımı), okyanus yüzeyinde oluşan sıcaklık farklarının okyanus akıntılarıyla taşınarak ulaştığı bölgede hidrolojik parametrelere (sıcaklık ve yağış gibi) ...
 • Thumbnail

  Yapay Sinir Ağları Yardımıyla Yükseklik Modellemesi (Samsun-Mert Irmağı Havzası Örneği) 

  DEMİR, Vahdettin; ÜLKE KESKİN, Aslı (Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2020-04-28)
  Birçok mühendislik uygulamasında, topoğrafik yüzeye ihtiyaç duyulmakta ve topoğrafyanın uygun doğrulukta belirlenmesi gerekmektedir. Sayısal yükseklik modeline dayalı uygulamalarda olduğu gibi, örnek çalışma alanı yatay ...
 • Thumbnail

  Jet Grout Kolon Çapının Teorik Formülasyonlarla ve Deneysel Sonuçlarla Karşılaştırılması 

  URAY, Esra; KELEŞ, Asaf; KUL, İsa; TAN, Özcan (2019-11-13)
  Günümüzde, taşıma gücü, oturma ve sıvılaşma problemlerinin olduğu problemli zeminlerde jet grout metodu pratik ve yaygın bir zemin iyileştirme yöntemi olarak kullanılmaktadır. Jet grout metodu birçok avantaja sahip ...
 • Thumbnail

  Kumlu Zeminlerde Yatay Yüklü Kazıklar için Ön Tasarım Kılavuzun Araştırılması 

  URAY, Esra; MOUTASEM, Zarzour; TAN, Özcan (2019-11-13)
  Bu çalışmada kumlu zeminde yatay yüklü kazık tasarımında kullanılması planlanan ön tasarım kılavuzu (Tasarım abakları) önerilmiştir. Çalışma kapsamında yatay yüklü kazığın yatay 25 mm lik deformasyonu için farklı düzeltilmiş ...

View more