Recent Submissions

 • Thumbnail

  Kademeli Lif Takviyeli Kompozit Beton Kirişlerin Eğilme Davranışı 

  MÜSEVİTOĞLU, Abdullah; ÖZÜTOK, Atilla; SALKIM, Serkan; ÇAĞLAR, Oğuzhan; KIRCA, Gökalp; ERTÜRK, Kadirhan; ACAR, Mesut (Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2021-11-30)
  Bu çalışmada kademeli lif takviyeli kompozit kirişlerin eğilme dayanımları araştırılmıştır. Beton hacmine oranla %2 oranında lif (çelik ve makro sentetik polipropilen lif/MS) takviyeli karışımlar hazırlanmıştır. Katmanın ...
 • Thumbnail

  Farklı Dolgu Duvar Malzemelerinin ve Planda Yerleşimlerinin Betonarme Bir Yapının Davranışına Etkisi 

  SANCIOĞLU, Sadrettin; SOYDOĞAN, Hasan Furkan; CAN, Hüsnü (Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 2022-07-31)
  Betonarme yapıların hesaplanmasında ve projelendirilmesinde her ne kadar dolgu duvarların etkisi ihmal edilse de dolgu duvarların yapının dayanımına ve rijitliğine etki ettiği bilinmektedir. Bu çalışmada boşluklu fabrika ...
 • Thumbnail

  Farklı Soğuk Derz Birleşim Detaylarına Sahip Betonarme Kirişlerin Eğilme Davranışları 

  AKIN, Süleyman Kamil; KARTAL, Saruhan; MÜSEVİTOĞLU, Abdullah; ZIA, Ahmad Javid; SANCIOĞLU, Sadrettin (Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 2022-07-31)
  Mevcut çalışmada betonarme kirişlerde soğuk derz tipi birleşimin kiriş eğilme davranışı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu kapsamda toplam yedi adet kirişin dört nokta eğilme testleri gerçekleştirilmiştir. Bu kirişler ...
 • Thumbnail

  Buckling Performance of Thin-Walled Filled Steel Columns 

  İLGÜN, Abdulkerim; ZIA, Ahmad Javid; SANCIOĞLU, Sadrettin; SOYDOĞAN, Hasan Furkan; KÖKLÜ, Münife Hanım; ARIBAŞ, Semih; BAYRAM, Berna (Turkish Journal of Engineering, 2023-07-05)
  Concrete-filled composite elements have recently gained popularity as beams and columns all over the world. They have advantages similar to reinforced concrete elements, such as the moulding process and the lack of maintenance ...