Now showing items 1-1 of 1

    • Sanayi Kuruluşlarında Online İtibar Yönetimi 

      BÜYÜKDOĞAN, Birol (Nobel Akademik Yayıncılık, 2021-09)
      İnternet küçük gruplar arasında etkileşim ve alışveriş düşüncesiyle başlamış, giderek hayatın her aşamasında kendisini göstermiştir. İnternet sürekli yenilenen ve gelişen kullanım alanlarıyla birlikte insanlığa birçok ...