Toplam kayıt 11, listelenen: 1-11

  • YAŞAM DOYUMUNUN YORDAYICILARI OLARAK ÖZANLAYIŞ VE MERHAMETİN İNCELENMESİ 

   Akdeniz, Seher; Gültekin Ahçı, Zeynep (Çizgi, 2018-12)
   Bu araştırmanın amacı öz anlayış ve merhamet düzeylerinin yaşam doyumu üzerindeki yordayıcı etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu Konya KTO Karatay üniversitesi ve Necmettin Erbakan üniversitesinden uygun ...
  • ERGENLERDE ÖZ-YETERLİĞİN YORDAYICILARI OLARAK ANNE-BABA BAĞLANMA VE OKULA BAĞLANMANIN İNCELENMESİ 

   Gültekin Ahçı, Zeynep; Akdeniz, Seher; Akaroğlu, Gülriz (Çizgi, 2018-12)
   Bu araştırmada amaç ergenlerde anne ve babaya bağlanma ile okula bağlanma düzeylerinin öz-yeterlik düzeyleri üzerindeki yordayıcı etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Konya ilinde çeşitli liselerde öğrenim ...
  • GÜVENLİ BAĞLANMA VE YAŞAM DOYUMU ARASINDA ÖZANLAYIŞIN ARACI ROLÜNÜN İNCELENMESİ 

   Akdeniz, Seher; Akaroğlu, Gülriz; Gültekin Ahçı, Zeynep (Çizgi, 2018-12)
   Bu araştırmanın amacı güvenli bağlanma ve yaşam doyumu arasında öz anlayışın aracı rolünün incelenmesidir. Araştırma Selçuk Üniversitesinin çeşitli bölümlerinden uygun örneklem yolu ile belirlenen 439 üniversite öğrencisi ...
  • PSİKİYATRİ POLİKLİNİK MUAYENESİNE ZORLA GETİRİLEN GENÇLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

   Harmancı, Hatice (Çizgi Kitabevi Yayınları, 2018-12-01)
   ÖZET AMAÇ; Psikiyatri polikliniğine kendi rızası dışında getirilen gençlerin sosyodemografik özelliklerini, psikiyatrik tanılarını değerlendirmek ve görüşme sonrası iç görü düzeyini incelemektir. YÖNTEM; Araştırmaya KTO ...
  • Gelişim Psikolojisi 1 

   Lindberg, E. Nihal; Gültekin Ahçı, Zeynep (Nobel, 2019-04)
   Bu bölümde gelişim psikolojisinin önde gelen kuramcıları ve kuramları ele alınmaktadır. Bilişsel, sosyal, kişilik gibi farklı gelişim alanlarında kuramlar gelişimin ne olduğu ve nasıl olduğu sorularına getirdikleri yanıtlar ...
  • Migren Tanılı Hastalarda Ağrıyı Felaketleştirme ve Dürtüsellik 

   Harmancı, Hatice; Kul, Birsel (Türkiye Psikiyatri Derneği, 2019-04-11)
   AMAÇ Migren ruhsal yakınmaların sıklıkla eşlik ettiği baş ağrısı türlerindendir. Ağrının niteliksel ve niceliksel özellikleri, ağrıyı algılama şekli hastanın yaşam kalitesi üzerinde etkilidir. Hastalığın kronik ...
  • Migren Tanılı Hastalarda Ağrıyı Felaketleştirme ve Dürtüsellik 

   Harmancı, Hatice; Kul, Birsel (2019-04-11)
   Migren Tanılı Hastalarda Ağrıyı Felaketleştirme ve Dürtüsellik Hatice Harmancı1, Birsel Kul2 1 KTO Karatay Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü, KONYA 2 Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ...
  • KTO Karatay Üniversitesi Medicana Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğine başvuran yaşlı hastaların değerlendirilmesi 

   Harmancı, Hatice (Çizgi Kitabevi Yayınları, 2019-04-20)
   Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşlı nüfus oranı giderek yükselmektedir ve bu yükselişin zamanla daha da fazla olması beklenmektedir. Yaşlılıkla ilişkili fiziksel ve ruhsal sorunlarla daha çok karşılaşılacağı için bu ...
  • POLİKİSTİK OVER SENDROMU TANILI HASTALARDA SİBERKONDRİYA 

   Harmancı, Hatice; Eriç, Jule (Çizgi Kitabevi Yayınları, 2019-04-20)
   ÖZET AMAÇ; Ruh sağlığı alanında siberkondriya yeni bir kavram olmakla birlikte henüz psikiyatrik tanı sınıflandırmasında yer almamaktadır. Bu kavramın ifade ettiği tanımlama internetten hastalık arama davranışıdır. Polikistik ...
  • POLİKİSTİK OVER SENDROMU TANILI HASTALARDA SİBERKONDRİYA 

   Harmancı, Hatice; Eriç, Jule (Çizgi Kitabevi Yayınları, 2019-04-20)
   ÖZET AMAÇ; Ruh sağlığı alanında siberkondriya yeni bir kavram olmakla birlikte henüz psikiyatrik tanı sınıflandırmasında yer almamaktadır. Bu kavramın ifade ettiği tanımlama internetten hastalık arama davranışıdır. Polikistik ...
  • Postpartum Psikoz Belirtilerinin Kültürel Boyutu ile Ele Alınması: Albasması İnancı 

   Şen, Nazım (ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 2020-09-05)
   In this study, in our country, which has a multicultural society, birth culture is discussed within the scope of topics such as expression style and regional meaning differences. The most widely ...