Now showing items 1-1 of 1

    • TARİHÎ SÜREÇ İÇİNDE KONYA ŞEHRİNİN FİZİKİ GELİŞİMİ 

      Küçükdağ, Yusuf; Arabacı, Caner; Yenice, M. Serhat (2020-10-11)
      Öz Konya, Anadolu’nun orta güney kısmında, geniş bir ovanın batısındaki Alaeddin Tepesi üzerinde kurulmuştur. Burada iskân, Frig döneminde (MÖ. VIII-VI. yüzyıllar arası) inşa edilen sur içinde başlamıştır. Malazgirt ...