Now showing items 59-78 of 85

  • Light Microscopic Investigations on the Circumvallate Papillae of the Young and Aged Akkaraman Sheep 

   ÜNSAL, SADETTİN; CÜCE, HASAN; ÇELİK, İLHAMİ; SUR, EMRAH; ÖZPARLAK, HALUK (2012)
  • Mast hücreleri ve rahim içi araç 

   KALKAN, SERPİL; ÇAPAR, METİN; SOYLU, REFİK; CÜCE, HASAN; GÜNGÖR, SALİM (1991)
  • Mcf-7 Hücre hattında Üzüm (Vitis Vinifera L.) Çekirdeği Ekstraktının Sitotoksik Etkisinin Belirlenmesi 

   Koygun, Gözde; Arslan, Emine; Gülbahçe Mutlu, Elif (1st International Congreess on Plant Biology, 2018-05-10)
  • MEATUS ACUSTICUS INTERNUS’UN MORFOMETRİSİ 

   Akın, Duygu; Dursun, Fatma Nur; Aydın Kabakçı, Anıl Didem; Alpa, Şerife (1. INTERNATIONAL CONGRESS ON SPORT, ANTHROPOLOGY, NUTRITION, ANATOMY AND RADIOLOGY, 2018-05-03)
   Özet Amaç: Meatus acusticus internus, n. facialis, n.vestibulocochlearis, n.intermedius ve a. labyrinthi’n içerisinden geçtiği temporal kemiğin petroz parçasının facies posterior’una açılan bir açıklıktır. Bu çalışmanın ...
  • Metopıc Suture: An Anatomıc Study in Anatolıan Dry Skulls 

   Akın, Duygu; Babacan, Serdar; Türkoğlu, Fatma Nur; Aydın Kabakçı, Anıl Didem; Alpa, Şerife (II. ULUSLARARASI TIP ve SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 2019)
   Objective: Metopic suture is formed due to failure of union of the two halves of the frontal bone. Usually the suture disappears by early childhood, but in some cases it persists as complete or incomplete metopic suture ...
  • Mikobakteriler 

   Sarıbaş, Suat; Aydın, Merve (Hipokrat Yayınevi, 2019)
  • Morphometric Investigation Of Facies Pelvica In Human Sacrum 

   Akın, Duygu; Türkoğlu, Fatma Nur; Aydın Kabakçı, Anıl Didem; Alpa, Şerife; Büyükmumcu, Mustafa (INTERNATIONAL INVESTIGATION OF FACIES PELVICA IN HUMAN SACRUM, 2019)
   Degenerative disease and instability in the lower lumbar spine may necessitate fusion and stabilization supplemented by instrumentation to the sacrum. This study has been conducted to evaluate sacrum anatomy of the Middle ...
  • Morphometric measurements of the calcaneus bone and types of talar articular facets 

   Dursun, Fatma Nur; Alpa, Şerife; Akın, Duygu; Aydın Kabakçı, Anıl Didem; Yılmaz, Seher; Tokpınar, Adem (1. INTERNATIONAL MEDITERRANEAN ANATOMY CONGRESS, 19. ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ, 2018-09-06)
   Objective: Calcaneus is the largest of the tarsal bones. When the joint surfaces on the upper surface of the Calcaneus joint with the talus's body the joint surface on the front surface is jointed with cuboidea. We aim ...
  • Nutritional Habits’ Review of Amateur and Professional Football Players 

   Çöndü, Ahmet; Şener, Orhan; Türkoğlu, Fatma Nur (Turkish Journal of Sport and Exercise, 2019)
   The aim of our study is to investigate the dietary habits of amateur and professional football players and their differences.A hundred football players actively playing football during the 2013-2014 football season in 2nd ...
  • ORTA ANADOLU İNSANINA AİT KAFA İSKELETLERİNDE KRANİAL İNDEKSİN SEFALOMETRİK ÇALIŞMASI 

   Akın, Duygu; Aydın Kabakçı, Anıl Didem; Alpa, Şerife; Türkoğlu, Fatma Nur; Yılmaz, Mehmet Tuğrul; Büyükmumcu, Mustafa (7. ANATOMİ KIŞ GÜLERİ TOPLANTISI, 2019-01-21)
   Bu çalışmada, Orta Anadolu bölgesinde elde edilen kuru kafataslarının kafa şekilleri, kraniyal indeks değerlerinin ortaya konulması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışma, Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim ...
  • Prevention of Increased Brain Cortex Damage by Zinc and Melatonin in Rats with Breast Cancer induced by DMBA 

   Gülbahçe Mutlu, Elif; Baltacı, Saltuk Buğra; Moğulkoç, Rasim; Baltacı, Abdulkerim Kasım (Internatıonal Academic Research Congress (INES-2018), 2018-10-30)
   ABSTRACT: The aim of the present was study determine the effects of zinc and melatonin on brain tissue (cortex) lipid peroxidation in rats with breast cancer induced by DMBA (7,12-Dimethylbenz[a]anthracene). Total 42 female ...
  • Protective Effect of Melatonin in the Diabetic Elderly Female Rats Retinal 

   Gülbahçe Mutlu, Elif; Baltacı, Saltuk Buğra; Daşdelen, Derviş; Ünal, Ömer; Moğulkoç, Rasim; Baltacı, Saltuk Buğra (International Congress of Science, Culture and Education, 2019)
  • SIÇAN KORPUS KAVERNOZUMDA KASICI AJANLAR ÜZERİNE LEPTİN’ İN ETKİSİ 

   Al, Mevra; Soner, Burak Cem; Şahin, Ayşe Saide (2019-11-06)
   Çalışmamızda korpus kavernozum (KK) dokusunda etki gösteren kasıcı ve gevşetici ajanların etkisinin leptin inkübasyonu sonrası değişikliği değerlendirilmiş ve bu etki üzerine endotel kaynaklı nitrik oksit’ in rolü ...
  • SİSTOLİK KAN BASINCI ÜZERİNE HİPNOZUN ETKİSİ 

   Sunar, Füsun; Solak Görmüş, Zülfikare Işık (KTO Karatay Üniversitesi, 2020-12-25)
   Hipnoz tamamlayıcı tıp tedavilerin birçok alanında sıklıkla kullanılır. Kan basıncı önemli bir hayati işarettir. Değişiklikler hipo / hipertansiyon ile kendini gösterir. Hipertansiyon toplumda yaygın ve önemli bir sağlık ...
  • The Study of Sociodemographic Data of Individuals with Schizophrenia Spectrum Disorder 

   Türkoğlu, Fatma Nur; Ünver Doğan, Nadire; Aydın, Memduha; Fazlıoğulları, Zeliha; Tekindal, Mustafa Agah; Karabulut, Ahmet Kağan (INTERNATIONAL CONGRESS of SCIENCE CULTURE and EDUCATION, 2019)
   Schizophrenia spectrum disorder is a progressive mental disorder characterized by interpreting reality abnormally and deformation in mental functions like emotion, thought, cognition and attitude of individuals. The effects ...
  • Subtyping of Blastocystis in urticarial patients in Turkey 

   Aydın, Merve; Yazıcı, Mustafa; Demirkazık, Mehtap; Koltaş, İsmail Soner; Çıkman, Aytekin; Gülhan, Barış; Duran, Tuğçe; Yılmaz, Aysun; Kara, Murat (2018-11)
   Aim: This study aims to investigate Blastocystis’ etiologic role and association with gastrointestinal symptomatology in acute and chronic urticaria patients and to identify Blastocystis subtypes responsible for ...
  • Subtyping of Blastocystis in Urticarial Patients in Turkey 

   Aydin, Merve; Yazıcı, Mustafa; Demirkazık, Mehtap; Koltaş, İsmail Soner; Çıkman, Aytekin; Gülhan, Barış; Duran, Tuğçe; Yılmaz, Aysun; Kara, Murat (2018-11-04)
   Aİm: This study aims to investigate Blastocystis’ etiologic role and association with gastrointestinal symptomatology in acute and chronic urticaria patients and to identify Blastocystis subtypes responsible for ...
  • Şizofreni spektrum bozukluğu hastalarında corpus callosum anatomisinin incelenmesi 

   Türkoğlu, Fatma Nur; Ünver Doğan, Nadire; Aydın, Memduha; Cebeci, Hakan; Fazlıoğulları, Zeliha; Tekindal, Mustafa Agah; Karabulut, Ahmet Kağan (20. ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ, 2019)
   Amaç: Corpus callosum, interhemisferik bağlantı sağlamada en büyük ve en önemli kommissural yoldur. Çalışmamızda şizofreni hastalarının sosyodemografik bilgileri ile MRG’de corpus callosum ölçümlerinin incelenmesi ve kontrol ...
  • ŞİZOFRENİ HASTALARININ KAN TAHLİL SONUÇLARI İLE CORPUS CALLOSUM ANATOMİSİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ 

   Türkoğlu, Fatma Nur; Ünver Doğan, Nadire; Aydın, Memduha; Cebeci, Hakan; Fazlıoğulları, Zeliha; Tekindal, Mustafa Agah; Karabulut, Ahmet Kağan (INTERNATIONAL CONGRESS of SCIENCE CULTURE and EDUCATION, 2019)
   Corpus callosum is the white part of the brain that allows communication between the two hemispheres of the brain. Schizophrenia is a clinically and biochemically sophisticated disorder characterized by deformation in ...