Now showing items 1-9 of 9

  • Foramen Mentale Pozisyonu, Şekli, Yönü Ve Boyutlarındaki Farklılıklar 

   Türkoğlu, Fatma Nur; Alpa, Şerife; Akın Saygın, Duygu; Aydın Kabakçı, Anıl Didem; Türkoğlu, Burak (7. ANATOMİ KIŞ GÜLERİ TOPLANTISI, 2019-01-21)
   Giriş ve Amaç: Yüzdeki tek hareketli kemik olan mandibula'ya yapılacak cerrahi girişimlerin anestezisinde foramen mentale (FM) ve n.alveolaris inferior büyük önem taşımaktadır. Çalışmamızın amacı, elde ettiğimiz verilerin ...
  • Fovea Capitis Femoris Morphometry and Femoral Inclination Angle In Central Anatolian Dry Femurs 

   Türkoğlu, Fatma Nur; Akın Saygın, Duygu; Alpa, Şerife; Aydın Kabakçı, Anıl Didem (Cappadocia University, 2020-10-15)
   Femur vücudun en uzun ve en kuvvetli kemiğidir. Caput femoris’in kalça eklemi içerisindeki pozisyonundaki ve morfometrik yapısındaki değişiklikler kalça ekleminde, displazi ve osteoartroz gelişimiyle ilişkilendirilmiştir. ...
  • İnsan Kuru Kafataslarında Foramen Jugulare'nin Morfometrik ve Makroskobik Analizi 

   Akın, Duygu; Aydın Kabakçı, Anıl Didem; Alpa, Şerife; Dursun, Fatma Nur; Büyükmumcu, Mustafa (1. INTERNATIONAL CONGRESS ON SPORT, ANTHROPOLOGY, NUTRITION, ANATOMY AND RADIOLOGY, 2018-05-03)
   Özet Foramen jugulare, insan kafatası tabanında uzun, düzensiz şekilli oksipital kemik ile temporal kemiğin petroz parçası arasında yer alan bir deliktir. Bu çalışma, Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim ...
  • İnsan Kuru Kafataslarında Foramen Ovale ve Foramen Spinosum'un Morfometrik Olarak İncelenmesi ve Olası Varyasyonlar 

   Aydın Kabakçı, Anıl Didem; Akın, Duygu; Alpa, Şerife; Dursun, Fatma Nur; Yılmaz, Mehmet Tuğrul (1. INTERNATIONAL CONGRESS ON SPORT, ANTHROPOLOGY, NUTRITION, ANATOMY AND RADIOLOGY, 2018-05-03)
   Özet Foramen ovale ve foramen spinosum, os sphenoidale’nin ala major’unun facies infratemporalis’i üzerinde yer alan önemli anatomik deliklerdir. Deliklerin yapısal farklılıkları ve ebatları, içerisinden geçen vasküler ...
  • MEATUS ACUSTICUS INTERNUS’UN MORFOMETRİSİ 

   Akın, Duygu; Dursun, Fatma Nur; Aydın Kabakçı, Anıl Didem; Alpa, Şerife (1. INTERNATIONAL CONGRESS ON SPORT, ANTHROPOLOGY, NUTRITION, ANATOMY AND RADIOLOGY, 2018-05-03)
   Özet Amaç: Meatus acusticus internus, n. facialis, n.vestibulocochlearis, n.intermedius ve a. labyrinthi’n içerisinden geçtiği temporal kemiğin petroz parçasının facies posterior’una açılan bir açıklıktır. Bu çalışmanın ...
  • Metopıc Suture: An Anatomıc Study in Anatolıan Dry Skulls 

   Akın, Duygu; Babacan, Serdar; Türkoğlu, Fatma Nur; Aydın Kabakçı, Anıl Didem; Alpa, Şerife (II. ULUSLARARASI TIP ve SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 2019)
   Objective: Metopic suture is formed due to failure of union of the two halves of the frontal bone. Usually the suture disappears by early childhood, but in some cases it persists as complete or incomplete metopic suture ...
  • Morphometric Investigation Of Facies Pelvica In Human Sacrum 

   Akın, Duygu; Türkoğlu, Fatma Nur; Aydın Kabakçı, Anıl Didem; Alpa, Şerife; Büyükmumcu, Mustafa (INTERNATIONAL INVESTIGATION OF FACIES PELVICA IN HUMAN SACRUM, 2019)
   Degenerative disease and instability in the lower lumbar spine may necessitate fusion and stabilization supplemented by instrumentation to the sacrum. This study has been conducted to evaluate sacrum anatomy of the Middle ...
  • Morphometric measurements of the calcaneus bone and types of talar articular facets 

   Dursun, Fatma Nur; Alpa, Şerife; Akın, Duygu; Aydın Kabakçı, Anıl Didem; Yılmaz, Seher; Tokpınar, Adem (1. INTERNATIONAL MEDITERRANEAN ANATOMY CONGRESS, 19. ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ, 2018-09-06)
   Objective: Calcaneus is the largest of the tarsal bones. When the joint surfaces on the upper surface of the Calcaneus joint with the talus's body the joint surface on the front surface is jointed with cuboidea. We aim ...
  • ORTA ANADOLU İNSANINA AİT KAFA İSKELETLERİNDE KRANİAL İNDEKSİN SEFALOMETRİK ÇALIŞMASI 

   Akın, Duygu; Aydın Kabakçı, Anıl Didem; Alpa, Şerife; Türkoğlu, Fatma Nur; Yılmaz, Mehmet Tuğrul; Büyükmumcu, Mustafa (7. ANATOMİ KIŞ GÜLERİ TOPLANTISI, 2019-01-21)
   Bu çalışmada, Orta Anadolu bölgesinde elde edilen kuru kafataslarının kafa şekilleri, kraniyal indeks değerlerinin ortaya konulması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışma, Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim ...