Now showing items 1-1 of 1

    • Şizofreni spektrum bozukluğu hastalarında corpus callosum anatomisinin incelenmesi 

      Türkoğlu, Fatma Nur; Ünver Doğan, Nadire; Aydın, Memduha; Cebeci, Hakan; Fazlıoğulları, Zeliha; Tekindal, Mustafa Agah; Karabulut, Ahmet Kağan (20. ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ, 2019)
      Amaç: Corpus callosum, interhemisferik bağlantı sağlamada en büyük ve en önemli kommissural yoldur. Çalışmamızda şizofreni hastalarının sosyodemografik bilgileri ile MRG’de corpus callosum ölçümlerinin incelenmesi ve kontrol ...