Now showing items 1-19 of 19

  • CAMELLIA SINENSIS: PHARMACOLOGICAL PROPERTTES AND DRUG INTERACTIONS 

   Büyük, Esra; Al, Mevra; Şahin, Ayşe Saide; Soner, Burak Cem (I. International Congress On Medicinal And Aromatic Plants "Natural And Healty Life" Book Of Abstracts, 2017-05-10)
   CAMELLIA SINENSİS: PHARMACOLOGICAL PROPERTIES AND DRUG INTERACTIONS ESRA BÜYÜK1, MEVRA AL2, AYŞE SAIDE ŞAHIN1, BURAK CEM SONER1 ABSTRACT Green tea is produced without fermentation from the leaves of Camellia sinensis ...
  • The Cytotoxic Effects of Soybean (Glycine max L.) in Breast Cancer MCF-7 Cell Line In Vitro 

   Koygun, Gözde; Arslan, Emine; Gülbahçe Mutlu, Elif (2nd International UNIDOKAP Black Sea Symposium on Biodıversty, 2018)
  • Effect of Chronic Running Exercise in Experimental Diabetes Mellitus Rat Model on Lipid Peroxidation in the Hippocampus 

   Yaşlı, Mehmet; Baltacı, Saltuk Buğra; Akgün Ünal, Nilüfer; Gülbahçe Mutlu, Elif; Moğulkoç, Rasim; Baltacı, Abdulkerim Kasım (17th International Sport Sciences Congress, 2019)
  • The Effects of Resveratrol Supplementation on Oxidant Stress in Old Female Rats with Induced Diabetes 

   ATACAK, Adem; GÜLBAHÇE MUTLU, Elif; BALTACI, Buğra; ÜNAL, Ömer; MOĞULKOÇ, Rasim; BALTACI, Abdulkerim Kasım (International Congress of Science, Culture and Education, 2019)
  • Foramen Mentale Pozisyonu, Şekli, Yönü Ve Boyutlarındaki Farklılıklar 

   Türkoğlu, Fatma Nur; Alpa, Şerife; Akın Saygın, Duygu; Aydın Kabakçı, Anıl Didem; Türkoğlu, Burak (7. ANATOMİ KIŞ GÜLERİ TOPLANTISI, 2019-01-21)
   Giriş ve Amaç: Yüzdeki tek hareketli kemik olan mandibula'ya yapılacak cerrahi girişimlerin anestezisinde foramen mentale (FM) ve n.alveolaris inferior büyük önem taşımaktadır. Çalışmamızın amacı, elde ettiğimiz verilerin ...
  • GINKGO BILOBA: PHARMACOLOGICAL PROPERTIES AND DRUG INTERACTIONS 

   Al, Mevra; Şahin, Ayşe Saide; Yıldız, Eser; Soner, Burak Cem (I. International Congress On Medicinal And Aromatic Plants "Natural And Healty Life" Book Of Abstracts, 2017-05-10)
   GINKGO BILOBA: PHARMACOLOGICAL PROPERTIES AND DRUG INTERACTIONS MEVRA AL1, AYŞE SAİDE ŞAHIN2, ESER YILDIZ2, BURAK CEM SONER2 ABSTRACT Ginkgo biloba, also known as a fossil tree, is the oldest living tree and leaf extracts ...
  • İnsan Kuru Kafataslarında Foramen Jugulare'nin Morfometrik ve Makroskobik Analizi 

   Akın, Duygu; Aydın Kabakçı, Anıl Didem; Alpa, Şerife; Dursun, Fatma Nur; Büyükmumcu, Mustafa (1. INTERNATIONAL CONGRESS ON SPORT, ANTHROPOLOGY, NUTRITION, ANATOMY AND RADIOLOGY, 2018-05-03)
   Özet Foramen jugulare, insan kafatası tabanında uzun, düzensiz şekilli oksipital kemik ile temporal kemiğin petroz parçası arasında yer alan bir deliktir. Bu çalışma, Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim ...
  • İnsan Kuru Kafataslarında Foramen Ovale ve Foramen Spinosum'un Morfometrik Olarak İncelenmesi ve Olası Varyasyonlar 

   Aydın Kabakçı, Anıl Didem; Akın, Duygu; Alpa, Şerife; Dursun, Fatma Nur; Yılmaz, Mehmet Tuğrul (1. INTERNATIONAL CONGRESS ON SPORT, ANTHROPOLOGY, NUTRITION, ANATOMY AND RADIOLOGY, 2018-05-03)
   Özet Foramen ovale ve foramen spinosum, os sphenoidale’nin ala major’unun facies infratemporalis’i üzerinde yer alan önemli anatomik deliklerdir. Deliklerin yapısal farklılıkları ve ebatları, içerisinden geçen vasküler ...
  • İnvestigation Of Pumpkin Seed Use In The Treatment Of Benign Prostatic Hyperplasia 

   Demirci, Ayten; Pişkin, Mehmet Mesut; Büyük, Esra; Al, Mevra; Şahin, Ayşe Saide; Soner, Burak Cem (I. International Congress On Medicinal And Aromatic Plants "Natural And Healty Life" Book Of Abstracts, 2017-05-10)
   INVESTIGATION OF PUMPKIN SEED USE IN THE TREATMENT OF BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA Ayten Demirci1, Mehmet Mesut Pişkini2, Esra Büyük2, Mevra Al3, Ayşe Sade Şahin2, Burak Cem Soner2 ABSTRACT Investigation of Pumpkin Seed ...
  • Kronik Yüzme Egzersizi Yaptırılan ve Grape Uygulanmış Epileptik Sıçanların Beyin Dokusundaki Element Dağılımı 

   Agar, Erdal; Tutkun, Erkut; Gülbahçe Mutlu, Elif; Ayyıldız, Mustafa; Moğulkoç, Rasim; Baltacı, Abdulkerim Kasım (Düşünsel Elementler Sempozyumu, 2019-06-26)
  • MEATUS ACUSTICUS INTERNUS’UN MORFOMETRİSİ 

   Akın, Duygu; Dursun, Fatma Nur; Aydın Kabakçı, Anıl Didem; Alpa, Şerife (1. INTERNATIONAL CONGRESS ON SPORT, ANTHROPOLOGY, NUTRITION, ANATOMY AND RADIOLOGY, 2018-05-03)
   Özet Amaç: Meatus acusticus internus, n. facialis, n.vestibulocochlearis, n.intermedius ve a. labyrinthi’n içerisinden geçtiği temporal kemiğin petroz parçasının facies posterior’una açılan bir açıklıktır. Bu çalışmanın ...
  • Morphometric Investigation Of Facies Pelvica In Human Sacrum 

   Akın, Duygu; Türkoğlu, Fatma Nur; Aydın Kabakçı, Anıl Didem; Alpa, Şerife; Büyükmumcu, Mustafa (INTERNATIONAL INVESTIGATION OF FACIES PELVICA IN HUMAN SACRUM, 2019)
   Degenerative disease and instability in the lower lumbar spine may necessitate fusion and stabilization supplemented by instrumentation to the sacrum. This study has been conducted to evaluate sacrum anatomy of the Middle ...
  • Morphometric measurements of the calcaneus bone and types of talar articular facets 

   Dursun, Fatma Nur; Alpa, Şerife; Akın, Duygu; Aydın Kabakçı, Anıl Didem; Yılmaz, Seher; Tokpınar, Adem (1. INTERNATIONAL MEDITERRANEAN ANATOMY CONGRESS, 19. ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ, 2018-09-06)
   Objective: Calcaneus is the largest of the tarsal bones. When the joint surfaces on the upper surface of the Calcaneus joint with the talus's body the joint surface on the front surface is jointed with cuboidea. We aim ...
  • ORTA ANADOLU İNSANINA AİT KAFA İSKELETLERİNDE KRANİAL İNDEKSİN SEFALOMETRİK ÇALIŞMASI 

   Akın, Duygu; Aydın Kabakçı, Anıl Didem; Alpa, Şerife; Türkoğlu, Fatma Nur; Yılmaz, Mehmet Tuğrul; Büyükmumcu, Mustafa (7. ANATOMİ KIŞ GÜLERİ TOPLANTISI, 2019-01-21)
   Bu çalışmada, Orta Anadolu bölgesinde elde edilen kuru kafataslarının kafa şekilleri, kraniyal indeks değerlerinin ortaya konulması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışma, Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim ...
  • Protective Effect of Melatonin in the Diabetic Elderly Female Rats Retinal 

   Gülbahçe Mutlu, Elif; Baltacı, Saltuk Buğra; Daşdelen, Derviş; Ünal, Ömer; Moğulkoç, Rasim; Baltacı, Saltuk Buğra (International Congress of Science, Culture and Education, 2019)
  • SIÇAN KORPUS KAVERNOZUMDA KASICI AJANLAR ÜZERİNE LEPTİN’ İN ETKİSİ 

   Al, Mevra; Soner, Burak Cem; Şahin, Ayşe Saide (2019-11-06)
   Çalışmamızda korpus kavernozum (KK) dokusunda etki gösteren kasıcı ve gevşetici ajanların etkisinin leptin inkübasyonu sonrası değişikliği değerlendirilmiş ve bu etki üzerine endotel kaynaklı nitrik oksit’ in rolü ...
  • Şizofreni spektrum bozukluğu hastalarında corpus callosum anatomisinin incelenmesi 

   Türkoğlu, Fatma Nur; Ünver Doğan, Nadire; Aydın, Memduha; Cebeci, Hakan; Fazlıoğulları, Zeliha; Tekindal, Mustafa Agah; Karabulut, Ahmet Kağan (20. ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ, 2019)
   Amaç: Corpus callosum, interhemisferik bağlantı sağlamada en büyük ve en önemli kommissural yoldur. Çalışmamızda şizofreni hastalarının sosyodemografik bilgileri ile MRG’de corpus callosum ölçümlerinin incelenmesi ve kontrol ...
  • Talus morphometry and morphological features 

   Kasar, Hamza; Fazlıoğulları, Zeliha; Dursun, Fatma Nur; Ünver Doğan, Nadire; Karabulut, Ahmet Kağan (1. INTERNATIONAL MEDITERRANEAN ANATOMY CONGRESS, 19. ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ, 2018-09-06)
   Objectives: Talus is the highest of the tarsal bones of the foot and is the keybone of the foot arch. Talus supports body weight transmitted via tibia and distributes it to other tarsal bones. For this reason, it is thought ...
  • Zingiber Officinalis: Pharmalogical Properties And Drug Interactions 

   Soner, Burak Cem; Pişkin, Mehmet Mesut; Al, Mevra; Şahin, Ayşe Saide (I. International Congress On Medicinal And Aromatic Plants "Natural And Healty Life" Book Of Abstracts, 2017-05-10)
   ZINGIBER OFFICINALIS: PHARMACOLOGICAL PROPERTTIES AND DRUG INTERACTIONS Burak Cem Soner1, Mehmet Mesut Pişkin2, Mevra Al3, Ayşe Saide Şahin1 ABSTRACT Ginger has been widely using, as a cooking spice and medicinal plant ...