Now showing items 1-4 of 4

  • Thumbnail

   Tarihsel Perspektifte Limited Şirket Kavramı 

   AKINCI, Elif (İstanbul Üniversitesi Yayınevi, 2018-07-01)
   Limited şirket, Alman kanun koyucusu tarafından evrensel hukuk sistemine kazandırılan bir şirket türüdür. Özellikle aile şirketlerine olan benzerliği sebebiyle sadece küçük ölçekli işletmeler tarafından tercih edileceği ...
  • Thumbnail

   Vergi Hukukunda Arama İşlemi 

   ALPSOY, Zeliha (Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2021-03)
   Arama çeşitli kanun ve yönetmeliklerde düzenmiş olan bir işlemdir. Çeşitli kanun ve yönetmeliklerde düzenlenen bu işlem temelde ortak noktalara sahiptir. Bununla birlikte Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen arama işlemi vergi ...
  • Thumbnail

   Türk Vergi Hukukunda Yoklama İşlemi 

   ALPSOY, Zeliha (Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2021-10)
   Yoklama hem vergi mükellefi ya da sorumlusu olan hem de fiilen bu statüde olmakla birlikte gerekli bildirimleri yapmayan kişilere uygulanabilen bir işlemdir. Yoklama, kâğıt üstünde vergi idaresine sunulan durum ile gerçek ...
  • Thumbnail

   İdari Yaptırım Kavramı ve Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi 

   ALPSOY, Zeliha (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2021-12)
   Yasalar ile insanlar tarafından uyulması gereken kurallar ve bu kurallara uyulmaması halinde uygulanacak olan yaptırımlar ortaya konulmaktadır. Bu doğrultuda, Kabahatler Kanunu m. 16’da idari yaptırım türleri düzenlenmiştir. ...