Recent Submissions

  • Limited şirketlerde müdürün azli 

    AKINCI, Elif (Sayram Yayınları, 2019-06-01)
    Limited şirketler, Türk ticari hayatında en çok tercih edilen şirket tipidir. 6762 Sayılı TTK'da limited şirketler daha çok kolektif şirkete yakın bir tür olarak düzenlenmişti. Buna karşın, 6102 Sayılı TTK'da limited şirkete ...