Now showing items 1-1 of 1

    • Çocuklar için Arapça Şiirler ve Türkçeleri 

      UZUN, Tacittin (Efsus Yayınları, 2017-04-02)
      Dil iletişimi, kültürün devamlılığını sağlayan bir varlıktır. Bu yönüyle dil öğretimi, büyük bir önem arz etmektedir. Şiir, toplumsal hayatın en temel öğesi olup, dilin ve insanın özüdür. Şiir hem araç, hem de amaç olarak ...