Now showing items 1-1 of 1

    • Mevlânâ Celâleddîn er-Rûmî’nin Eserlerinde Zikrettiği Hadislere Bakış 

      ALKARAZ, Alaa Aldeen (KTO Karatay Üniversitesi, 2020-06-20)
      Çalışma, Celâleddîn-i Rûmî’nin bahsettiği hadislerden bazılarını ve bunların düşünceleri üzerindeki etkilerini, ilk bakışta görünmeyebilecek, ancak düşünmeyi gerektirecek anlamların anlaşılmasına dayanan işari yani (işaret ...