Now showing items 1-20 of 45

  • Thumbnail

   70'li Yıllardaki Giysi Modasının Türk Basınına Yansımaları 

   GEZGİN, Suat (Iksad Publications, 2020-06-27)
   İşçi sınıfı görece yüksek fiyatlı bir ürüne sahip olmayı başardığında, ayrıcalıklı konumunu sürdürmek isteyen burjuvazi o ürünü terk eder. Bunun üzerine ticari işletmeler, burjuvaziyi cezbedecek yeni ürünler arayışına ...
  • Thumbnail

   Analysis of the Influence of Mother Tongue Interference on Turkish EFL Students’ Written Products 

   HASIRCIOĞLU, Samet (3rd Cukurova International Elt Teachers Conferences Cuelt 2017, 2017-04-20)
   It is evident that languages vary in many aspects. The purpose of this study is to find out the errors that occur as a result of the mother tongue influence in the acquisition of written English among a group of Turkish ...
  • Thumbnail

   Arap Dilinde Tabirler ve Bağlaçlar 

   SÖNMEZ, Ramazan (Konevi Yayınları, 2022)
   Arapça yapısı itibarıyla çekimli ya da diğer bir deyişle bükümlü diller grubunda yer alır. Bükümlü dillerde kök harflerine yapılan bir takım ilavelerle ve değişimlerle yeni kavramlar türetilir. Gerek yazılı gerekse sözlü ...
  • Thumbnail

   Arapçada Eş Anlamlılık Ve Kelimeler Arasındaki Anlam Benzerliği 

   CENGİZ, Saffet (Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2021-04-30)
   Synonyms abound in all languages and may differ within and between languages. The issue of whether there is a synonym in language is still a matter of debate. Whether there is a synonymy in the language is still a matter ...
  • Thumbnail

   A Contemporary Perspective on English Language Teaching 

   ÇUBUKÇU, Gamze; YURTOĞLU, Gizem Özlem (Nobel Akademik Yayıncılık, 2022-12)
  • Thumbnail

   Çeviri ve Dil Öğretimi 

   ÇAKIR, Abdülkadir (Çizgi Kitabevi, 2017-12)
   http://www.cizgikitabevi.com/kitap/730-her-yonuyle-yabanci-dil-uzerine-arastirmalar-pdf
  • Thumbnail

   Çeviride Yeni Bir Yönlendirici Eyleyen: "Duyarlık Okuru" 

   YANAR, Öznur (Hiperyayın, 2019)
   Torbalı, Öznur Yanar. «Çeviride Yeni Bir Yönlendirici Eyleyen:"Duyarlık Okuru".» Taş, Seda. Çeviri Üzerine Gözlemler. İstanbul: Hiperyayın, 2019. 243-263.
  • Thumbnail

   Çeviriyi Yönlendiren Batı Algısı: Çevirmenin Sesi ve Görünürlüğü 

   YANAR, Öznur (Hiperyayın, 2018)
   https://books.google.com.tr/books/about/%C3%87eviribilimde_G%C3%BCncel_Tart%C4%B1%C5%9Fmalardan.html?id=S-Z_DwAAQBAJ&redir_esc=y
  • Thumbnail

   Çocuklar için Arapça Şiirler ve Türkçeleri 

   UZUN, Tacittin (Efsus Yayınları, 2017-04-02)
   Dil iletişimi, kültürün devamlılığını sağlayan bir varlıktır. Bu yönüyle dil öğretimi, büyük bir önem arz etmektedir. Şiir, toplumsal hayatın en temel öğesi olup, dilin ve insanın özüdür. Şiir hem araç, hem de amaç olarak ...
  • Thumbnail

   Developing English as a Foreign Language Skills Through Multiplayer Online Computer Games 

   ALTINBAŞ, Mehmet Emre; SAVAŞ, Perihan (International Journal on E-Learning, 2020-10)
   The aim of the present study was to investigate the outcomes of using multiplayer online computer games for the development of English as a foreign language (EFL) skills (reading, writing, listening, speaking). For this ...
  • Thumbnail

   Devrimden Önce ve Sonra Tunus 

   CENGİZ, Saffet (2019-12-18)
   Abstract In Tunisia and after Mohammad Bouazizi, who has 26 years old, set on fire his body in front of police office at Sidi bou zid, the pace of manifestations and strikes were rose. The country was ready for his uprising ...
  • Thumbnail

   Dilde Eş Anlamlılık Sorunu ve Çeviri Üzerindeki Etkisi 

   CENGİZ, Saffet (Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu, 2021-02-22)
   THE ISSUE OF SYNONYMY IN LANGUAGE AND ITS EFFECT ON TRANSLATION ABSTRACT Whether there is a synonymy in the language is still a matter of debate. For this reason, both researchers and linguists are divided ...
  • Thumbnail

   Dreams Of Highway: Dreams Over Reality In Mulholland Drive 

   ERGÜN, Hasan Emre (2021-06-24)
   In contrast to general belief, no one can construe a dream in the right manner. The diversity in the society embodies itself in the fantasy of each person out there. The perplexed visions become so wobbly that our conscious ...
  • Thumbnail

   Ebu Hanife’ye Göre, Nahivle İlgili Bazı Delaletler (Manalar) ve Onların Fıkhî Hükme Etkileri 

   ALKARAZ, Alaa Aldeen (Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2019-09-16)
   In this study, the importance of nakhiv in the science of fiqh, the personality of Imam Abu Hanifa, his method followed in the science of fiqh and its scientific status are discussed. In addition, it is stated that Abu ...
  • Thumbnail

   Effects of cognitive task complexity on L2 written output 

   ÇELİK, Mehmet (Karatay Social Sciences Research Journal, 2018-09-15)
   The question that which type of writing tasks learners exhibit their skills and improve their language proficiency receives different answers. Whether a language task, which requires attention, memory, reasoning, with ...
  • Thumbnail

   Effects of Different Reading Texts on Vocabulary Gain, Use and Retention 

   ÇAKIR, Abdulhamit; OKYAR, Hatice (Journal of Language and Linguistic Studies, 2019)
   This study investigated whether encountering the target language words in variety of reading texts would have positive effects on vocabulary development or not. The participants of the study were 55 EFL learners from a ...
  • Thumbnail

   The Effects of explicit recasts and output-only prompts on learning L2 grammar 

   ÇELİK, Mehmet; SARANDI, Hedayat (Hacettepe University Journal of Education. Advance online publication, 2018)
   : This quasi-experimental study investigates the potential benefits of two types of corrective feedback strategies, explicit recasts and output-only prompts, on the acquisition of English third person ‘-s’. Thirty-six language ...
  • Thumbnail

   Effects Of L1 And L2 Glosses On Incıdental Vocabulary Learnıng of Efl Prep Students 

   YORGANCI, Mehtap (Electronic Turkish Studies, 2017)
   The role of vocabulary in foreign language learning is crucially important. Along with other techniques, using glosses is a popular vocabulary technique in language learning. The present study focused on text based ...
  • Thumbnail

   The Effects of the Language Used During Instruction on Students' Performance in Learning Grammar Patterns 

   DEMİRKESEN, Burak (CUELT, 2017-04-20)
   In recent years, English language teaching in Turkey has greatly evolved due to the modern teaching techniques and methods, most of which encourage teachers to embrace indirect teaching styles heavily based on communicative ...
  • Thumbnail

   Emerging intercultural identity in the Turkish EFL context 

   ÇELİK, Mehmet (MSUK Journal of Education, 2018)
   The paper argues that for individuals to develop intercultural identity, they do not necessarily need to experience intercultural experiences. A questionnaire devised by the author is administered to 227 Turkish learners ...