Now showing items 7-26 of 33

  • Thumbnail

   Fonksiyonel Bir Besin Olarak Nar 

   ALAÇIK DEVELİOĞLU, İrem; KESER, Muteber Gizem; ÜNÜSAN, Nurhan (Selçuk Sağlık Dergisi, 2022-12-30)
   Punicacae ailesinin bir üyesi olan nar, Punica granatum L., tıpkı diğer pek çok bitki gibi antik çağdan günümüze kadar ulaşan, tıbbi amaçlı olarak kullanıldığı bilinen, yenilebilir bir meyvedir. Narın kökleri, çiçeği, ...
  • Thumbnail

   Gebe Kadınların Beslenme Bilgi Düzeylerinin Saptanması 

   KESER, Muteber Gizem; ÜNÜSAN, Nurhan; BERBEROĞLU, Hatice Tuğçe (2017)
   AMAÇ: Gebelik, doğurganlık çağındaki her kadın için doğal bir olaydır. Amacımız; bir kamu hastanesine başvuran gebelerin beslenme alışkanlıkları ve bu özel dönemdeki beslenme bilgi düzeylerini değerlendirmektir. YÖNTEM: ...
  • Thumbnail

   Gebe Kadınların Bitkisel Ürün Tüketim ve Sıklığının Değerlendirilmesi 

   KESER, Muteber Gizem; BERBEROĞLU, Hatice Tuğçe; ÜNÜSAN, Nurhan (2017)
   AMAÇ: Gebelik döneminde bireyler, çeşitli sebeplerle bitkisel ürünlerden, bitki çaylarına yönelebilmektedir. Çalışmamızın amacı gebelerde, gebelik süresince tüketilen bitkisel ürün türü ve sıklığını saptamaktır. YÖNTEM: ...
  • Thumbnail

   Health Coming from Pomegranate 

   ALAÇIK DEVELİOĞLU, İrem; KESER, Muteber Gizem; ÜNÜSAN, Nurhan (BANDIRMA ONYEDI EYLUL UNIVERSITY PUBLICATIONS, 2022-12-01)
   Pomegranate, Punica granatum L., a member of the Punicacae family, is an edible fruit known to be used for medicinal purposes from ancient times to the present day, just like many other plants. The roots, flowers, fruit, ...
  • Thumbnail

   Hyperferritinemia and inflammation in metabolic syndrome patients with or without diabetes. 

   BERBEROĞLU, Hatice Tuğçe (2018-06-26)
   Introduction: The metabolic syndrome (MetS) is a global public-health problem worldwide with the increasing prevalence. MetS is characterized by a cluster of risk factors, including insulin resistance (IR), dyslipidemia, ...
  • Thumbnail

   İnsülin Direnci Tanısı Almış Bireylerde Sigara Kullanımının Kan Parametreleri Üzerine Etkileri 

   BERBEROĞLU, Hatice Tuğçe; KESER, Muteber Gizem; ÜNÜSAN, Nurhan (2017-04-19)
   AMAÇ: Sigara kullanımı dünyanın en büyük sağlık sorunlarından biridir ve pek çok hastalık için risk faktörüdür. Amacımız insülin direncine sahip ve sigara kullanan bireylerde, sigara kullanımının bazı kan parametrelerine ...
  • Thumbnail

   Konya İlindeki Bireylerin Evlilik Kalitesinin Sosyo-Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi 

   ÇAPRAZ, Sema; ÜNÜSAN, Nurhan (KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2022-08-26)
   Amaç: Çalışmada evli çiftlerin evlilik kalitesi alt boyutları olan “şefkat, birliktelik/iletişim, tartışma” düzeyleri belirlenmiş ve bu alt boyutlar ile sosyo-demografik özellikler arasındaki anlamlı farklılaşmanın olup ...
  • Thumbnail

   Looking at One of The Local Food: Effects Of Etli Ekmek On Type 2 Diabetics 

   KESER, Muteber Gizem; HACIŞAHİNOĞULLARI, Hülya; KARŞIDAĞ, Kubilay; VATANSEV, Hüsamettin; İPEKÇİ, Süleyman Hilmi; YAĞCILAR TAN, Hafize (Journal of Contemporary Medicine, 2022-11-30)
   Aim: This study was designed and aimed for assessing the effects of etli ekmek on blood glucose, insulin, and serum lipid values of type 2 diabetic patients. Materials and Method: A total of 33 diabetic patients consumed ...
  • Thumbnail

   Maternal Obezite Ve Emzirme Uygulamalarına Olan Etkisi 

   BERBEROĞLU, Hatice Tuğçe (2017-10-05)
   Giriş: Obezitenin dünya üzerinde üreme çağında olan kadınlar arasında yaygınlığı gittikçe artmaktadır. Obez kadınlarda amenore ve infertilite, normal kilolu kadınlara göre daha sık görülmektedir. Bu bireyler ayrıca; gebelik ...
  • Thumbnail

   Montessori Yaklaşımı ile Verilen Beslenme Eğitiminin 4-5 Yaş Çocukların Besin Grupları Bilgisi, Beslenme Alışkanlıkları ve Sofra Düzeni Bilgisi Üzerine Etkisinin İncelenmesi 

   ŞİMŞEK, Yağmur; ÜNÜSAN, Nurhan; EROL, Fatma Zehra; KESER, Muteber Gizem (2018)
   AMAÇ: Yetişkinlikte ve hayat boyu sürdürülecek beslenmeye dair alışkanlıklarının temeli çocukluk döneminde atılmaktadır. Bu araştırma Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 4-5 yaş çocuklarına ...
  • Thumbnail

   Nutritional features of students with mild mental retardation 

   YILDIRIM, Bedia; ÜNÜSAN, Nurhan; BERBEROĞLU, Hatice Tuğçe (2018-04-28)
   This research aims to examine the malnutrition and its the effects on cognitive, psycho motor and physical development of students from special education primary school, secondary school and various rehabilitation centers ...
  • Thumbnail

   Obez Diyabetik Bireylerin Tıbbi Beslenme Tedavisi Planlarında Yağ ve Protein 

   KESER, Muteber Gizem; UNUTMAZ DUMAN, Emel (Klinik Tıp Bilimleri, 2019)
   Bugün ülkemizde ve tüm dünya’ da salgın hastalık tanımıyla ele alınan, heterojen bir hastalık olan diyabetin en bilinen ve en sık görülen formu tip 2 diyabettir (1). Uluslararası Diyabet Vakfı (IDF) verilerine göre; 2017 ...
  • Thumbnail

   Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Matematik Eğitimi İçerikli Beslenme Eğitimi Verilmesinin Yeterli ve Dengeli Beslenme Bilgisine Etkisi 

   ŞENTURAN, Burcu; ÜNÜSAN, Nurhan; KESER, Muteber Gizem (2018)
   Okul öncesi dönem bireyin fiziksel ve mental olarak geliştiği, ve etkilerinin ilerleyen her yaşta hissedilebileceği bir dönemdir. Bu yaşlarda kazandırılacak olan yeterli ve dengeli beslenme bilgisi çocuğun tüm yaşamında ...
  • Thumbnail

   Pandeminin Üniversite Öğrencilerinin Uyku ve Yeme Alışkanlıkları ile Psikolojik İyi Oluşlarına Etkisi 

   TÜRK DÜDÜKCÜ, Figen; KESER, Muteber Gizem; ÜNÜSAN, Nurhan (Uluslararası Maldia Sağlık Bilimleri Kongresi, 2022-10-14)
   Giriş: Bu çalışma, halen devam etmekte olan pandemi sürecinde üniversite öğrencilerinin beslenme ve uyku düzeninin psikolojik iyi oluşları üzerindeki etkilerini incelemeyi ve değerlendirmeyi amaçlamıştır. Gereç-Yöntem: ...
  • Thumbnail

   Possible Association of Serum Inflammatory Cytokines and Ferritin Levels with Metabolic Syndrome 

   BERBEROĞLU, Hatice Tuğçe; BABA, Burcu; KIRAÇ, Cem Onur; ÖZTÜRK, Bahadır; HACIŞEVKİ, Aysun (2018-04-26)
   The metabolic syndrome (MetS) is a common and complex disorder combining obesity, hyperglycemia, dyslipidemia, hypertension, and insulin resistance. It is a major and increasing public-health and clinical challenge worldwide. ...
  • Thumbnail

   Ratio of Serum Levels of AGEs to Soluble Form of RAGE Is a Predictor of Metabolic Syndrome 

   BABA, Burcu; KAYA, Turgut; BERBEROĞLU, Hatice Tuğçe; ÖZTÜRK, Bahadır; KIRAÇ, Cem Onur; HACIŞEVKİ, Aysun (2019-06-28)
   Metabolic syndrome (MetS) is a common metabolic disorder that coexist diseases such as dyslipidemia, hypertension, hyperglycemia, and obesity, that increase the risk for developing type 2 diabetes and cardiovascular disease. ...
  • Thumbnail

   Resveratrol And Its Effects On Diabetes Mellitus 

   BERBEROĞLU, Hatice Tuğçe; ÜNÜSAN, Nurhan (Journal of Gazi University Health Sciences Institute, 2022-04-30)
   Diabetes mellitus is a chronic disease that causes complications as a result of insulin resistance, insulin deficiency or the combination of both. It is a public health problem of great importance all over the world due ...
  • Thumbnail

   Roles of the lipid peroxidation by-product 4-hydroxynonenal and reductive power in metabolic syndrome 

   KAYA, Turgut; BABA, Burcu; BERBEROĞLU, Hatice Tuğçe; ÖZTÜRK, Bahadır; KIRAÇ, Cem; HACIŞEVKİ, Onur Aysun (2019-04-16)
   The metabolic syndrome (MetS) is a cluster of three or more risk factors which include high triglycerides, abdominal obesity, high blood pressure, high cholesterol, low HDL, and increased fasting blood glucose. The increase ...
  • Thumbnail

   Sarı Kantaron (H. Perforatum) ve Obezite ile ilişkisi 

   BERBEROĞLU, Hatice Tuğçe (2017-09-15)
   Giriş: Bitkiler, eskiden beri sağlığın korunması ve iyileştirilmesinde yaygın şekilde tüketilmektedir (1). Bitkilerle tedavinin kökeni Çin’e dayanmakta, günümüzde de bitkiler ilaçların %25’inde etken madde olarak ...
  • Thumbnail

   School Psychological Counselors And Their Nutritional Knowledge 

   ÜNÜSAN, Nurhan (European Journal of Education Studies, 2021)
   The literature indicates there is a bidirectional relationship between nutrition and psychological health. The purpose of the research is to explore attitudes, perceived barriers and nutrition ...