Now showing items 22-33 of 33

  • Thumbnail

   Ratio of Serum Levels of AGEs to Soluble Form of RAGE Is a Predictor of Metabolic Syndrome 

   BABA, Burcu; KAYA, Turgut; BERBEROĞLU, Hatice Tuğçe; ÖZTÜRK, Bahadır; KIRAÇ, Cem Onur; HACIŞEVKİ, Aysun (2019-06-28)
   Metabolic syndrome (MetS) is a common metabolic disorder that coexist diseases such as dyslipidemia, hypertension, hyperglycemia, and obesity, that increase the risk for developing type 2 diabetes and cardiovascular disease. ...
  • Thumbnail

   Resveratrol And Its Effects On Diabetes Mellitus 

   BERBEROĞLU, Hatice Tuğçe; ÜNÜSAN, Nurhan (Journal of Gazi University Health Sciences Institute, 2022-04-30)
   Diabetes mellitus is a chronic disease that causes complications as a result of insulin resistance, insulin deficiency or the combination of both. It is a public health problem of great importance all over the world due ...
  • Thumbnail

   Roles of the lipid peroxidation by-product 4-hydroxynonenal and reductive power in metabolic syndrome 

   KAYA, Turgut; BABA, Burcu; BERBEROĞLU, Hatice Tuğçe; ÖZTÜRK, Bahadır; KIRAÇ, Cem; HACIŞEVKİ, Onur Aysun (2019-04-16)
   The metabolic syndrome (MetS) is a cluster of three or more risk factors which include high triglycerides, abdominal obesity, high blood pressure, high cholesterol, low HDL, and increased fasting blood glucose. The increase ...
  • Thumbnail

   Sarı Kantaron (H. Perforatum) ve Obezite ile ilişkisi 

   BERBEROĞLU, Hatice Tuğçe (2017-09-15)
   Giriş: Bitkiler, eskiden beri sağlığın korunması ve iyileştirilmesinde yaygın şekilde tüketilmektedir (1). Bitkilerle tedavinin kökeni Çin’e dayanmakta, günümüzde de bitkiler ilaçların %25’inde etken madde olarak ...
  • Thumbnail

   School Psychological Counselors And Their Nutritional Knowledge 

   ÜNÜSAN, Nurhan (European Journal of Education Studies, 2021)
   The literature indicates there is a bidirectional relationship between nutrition and psychological health. The purpose of the research is to explore attitudes, perceived barriers and nutrition ...
  • Thumbnail

   Selenium Content of Turkish Foods: A Twenty-Year Review 

   ÜNÜSAN, Nurhan (KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2021)
   Selenium is a nutritionally essential trace element majorly obtained from food. The bioavailability of selenium to the food chain depends on soil organic-matter content, pH, and selenium speciation, presence of ions that ...
  • Thumbnail

   Tip 2 Diyabetli Bireylerde Uyku kalitesi ve Beslenme Alışkanlıklarının Kan Profiline Etkisi 

   ÜNÜSAN, Nurhan; ÖZTÜRK, Mine; BERBEROĞLU, Hatice Tuğçe; KESER, Muteber Gizem (2017-04-19)
   AMAÇ: Tüm diyabet vakalarının %85-90’ını oluşturan Tip 2 diyabet (T2DM), oldukça yaygındır, komplikasyonları ve tedavisinin sürekliliği açısından önem arz eden kronik bir rahatsızlıktır. Amacımız, T2DM’li bireylerde uyku ...
  • Thumbnail

   Tıkınırcasına Yeme Bozukluğunda Güncel Yaklaşımlar: Bilinçli Farkındalık ve Yeme Farkındalığı Uygulamaları 

   ERDOĞAN, Pınar; ÜNÜSAN, Nurhan (Beslenme ve Diyet Dergisi, 2022-12-21)
   Tıkınırcasına yeme bozukluğu, obezite ile güçlü bir şekilde ilişkilidir ve obez bireylerde en sık karşılaşılan yeme bozukluklarından biridir. Tıkınırcasına yeme bozukluğu; telafi edici davranışlar ...
  • Thumbnail

   Üniversite Öğrencilerinin Beden Algılarının İncelenmesi 

   BERBEROĞLU, Hatice Tuğçe; ERDOĞAN, Pınar; KESER, Muteber Gizem (2016-12-08)
   AMAÇ: Beden algısı, kişinin kendisini değerlendirmesi ve kendisi ile ilgili görüşüdür. Çalışmanın amacı; Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu üniversite öğrencilerinin beden kitle indeksi ...
  • Thumbnail

   Üniversite Öğrencilerinin Besin Etiketi Okuma Ve Helal Gıda İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Saptanması 

   KESER, Muteber Gizem; ÜNÜSAN, Nurhan; ERDOĞAN, Pınar (2017)
   Günümüzde gıda sanayisinin gelişmesiyle, bireyler içeriklerini tam olarak bilmedikleri besinleri tüketmektedirler. Çalışmanın amacı; Konya ilinde bulunan bir üniversitedeki öğrencilerin besin etiketi okuma ve helal gıda ...
  • Thumbnail

   Üniversite Öğrencilerinin Probiyotik Süt Ürünleri Tüketimlerinin Değerlendirilmesi 

   KESER, Muteber Gizem; ERDOĞAN, Pınar; BERBEROĞLU, Hatice Tuğçe (2016)
   Amaç: Probiyotikler, yeterli miktarda alındığında konakçının sağlığını olumlu yönde etkileyen canlı mikroorganizmalardır. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin, probiyotik süt ürünleri tüketimini saptamaktır. ...
  • Thumbnail

   Yetişkin Bireylerde Obezite, Depresyon Ve Duygusal Yeme Davranışı Arasındaki İlişki 

   ÜNÜSAN, Nurhan; BERBEROĞLU, Hatice Tuğçe; ERDOĞAN, Pınar; KESER, Muteber Gizem (Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, 2020-12)
   Amaç: Depresif semptomlar obezite ve duygusal yeme ile ilişkili olup, bireylerde vücut ağırlığı artışına sebep olabilmektedir. Çalışmamızın amacı, üniversitede öğrenim gören kadın bireylerin duygusal yeme davranışları, ...